Beseda o Luganské lidové republice

30. 9. 2018

Lidový odpor proti fašismu na východě Ukrajiny byl tématem přednášky, kterou uspořádal v pátek 21. září Okresní výbor KSČM Břeclav ve spolupráci s Komunistickým svazem mládeže. 

Když se na podzim v roce 2013 začali scházet lidé na kyjevském náměstí Majdan pod prapory tzv. Pravého sektoru a vykřikovali hesla „Sláva Ukrajině! Sláva hrdinům!“ (pozdrav banderovců), snažila se česká média líčit tento protest jako protest za svobodu a demokracii. Reportér České televize přinášel živé přenosy z protestů a z gusta mluvil o spravedlivém hněvu protestujících. 

Ti, kteří nebyli odkázáni pouze na informace z buržoazních médii již brzy pochopili, že nejde o žádný spontánní odpor, jehož cílem má být vydobytí více práv pro většinu obyvatel Ukrajiny. Na Majdanu se „blýskl“ i Karel Schwarzenberg, který protestujícím přijel vyjádřit podporu. Málo kdo mohl pochybovat o tom, že jde o destabilizaci země v zájmu evropského a amerického imperialismu. 

Jistě máme všichni v živé paměti masakr bezbranných civilistů v Oděse, kde byla „bojovníky za demokracii“ zavražděna i těhotná žena. Tento zločin nebyl doposud vyšetřen a viníci ušli spravedlnosti. 

Na východě Ukrajiny se občané rozhodli postavit se na odpor a začali proti nastupujícímu fašismu aktivně bojovat. Jejich boj byl hrdinný a hlavně úspěšný. Výsledkem boje je vznik dvou lidových republik – Luganské lidové republiky a Doněcké lidové republiky – republik, ve kterých ožila slavná historie sovětských lidí, kteří svým odhodláním porazili hitlerovský fašismus. O těchto republikách přijel do Břeclavi povyprávět soudruh Filip Škarecký, účastník solidární mise do Luganské lidové republiky.

Přednáška soudruha Škareckého byla velice rozsáhlá a dobře strukturovaná. Výkladem posluchače provedl celou historií vzniku konfliktu a také je seznámil nejen s průběhem solidární mise, ale také s aktuálními poznatky z mnoha oblastí života občanů lidové republiky. 

Posluchači se napřiklad dozvěděli, že jedním z problémů občanů jsou cestovní pasy, jelikož Luganskou republiku neuznává mnoho států, proto je jejich možnost vycestovat značně omezená. Dalším problémem je infrastruktura, dopravní komunikace. Špatný stav silnic je z části způsoben válkou, ale z větší míry dědictvím po dřívější ukrajinské vládě, která investice velice zanedbávala. 

Propagandu buržoazních médii o „proruském nacionalismu“  Filip vyvrátil informací, že v obou republikách jsou otevřeny i ukrajinské školy, kde se učí děti ukrajinský jazyk (oproti tomu, ve fašistické části Ukrajiny je ruština potírána a odstraňována z oficiálních institucí). 

Řeč přišla i na návštěvu frontové linie, kde na účastníky mise dýchla válka. V dáli slyšeli střelbu, zatím co procházeli kolem liduprázdných, střelbou poškozených budov. 

Podle slov soudruha Škareckého ale účastníky mise čekaly i radostné okamžiky. Jedním z nich byla účast na otevření Českého centra, které bylo pojmenováno pro komunistickém novináři a bojovníkovi proti fašismu Juliu Fučíkovi. Z dalších kulturních akcí byl vzpomenut koncert známé kapely Banda Bassotti. 

Soudruzi v Lugansku zažili také oslavu porážky fašismu a vojenskou přehlídku 9. května. Vůbec odkaz Velké vlastenecké války je v lidových republikách doslova živý. 

Živý je také odkaz Mladé gardy. Tato protifašistická skupina mladých komsomolců je chována v úctě a na mnoha místech stojí památníky připomínající hrdinný boj mladých lidí. 

V závěru soudruh Škarecký vzpomenul, že to, co probíhá na východě Ukrajiny pro nás musí být nejen varováním, ale také poučením. Komunistická strana Ukrajiny, která se vydala cestou volební strany žádným způsobem nedokázala zasáhnout do probíhajících událostí. Ačkoliv se jí naskytla příležitost na východě Ukrajiny, strana orientovaná pouze na volební klání nedokázala uchopit příležitost a aktivně zasáhnout do procesu a dále posunout děj směrem k socialistické revoluci. To je  velkým varováním i pro KSČM, která se vydala stejnou cestou, cestou klasické volební strany. 

Je třeba říct, že to, co se odehrává na východě Ukrajiny není socialistická revoluce. Došlo k určité míře znárodnění, ale o socialismu nemůže být řeč (alespoň v této etapě). Co je ovšem jisté je to, že na východě Ukrajiny se odehrává skutečně lidové povstání proti imperialistickému útlaku a fašismu. To, jakým způsobem se bude dále vyvíjet situace můžeme jen odhadovat. My samozřejmě z celého srdce přejeme, aby obě republiky, které jsou výrazem a zhmotněním skutečné vůle lidu obstály ve spravedlivém boji. 

Autor: 
Aleš Hubert

Fotogalerie