Brněnské radniční koalici vystaví ve volbách vysvědčení

3. 5. 2018

BRNO - Občané Brna s poslanci Parlamentu ČR a zastupiteli za KSČM oslavili Svátek práce na Moravském náměstí. Hlavní projev na jejich setkání měl místopředseda ÚV KSČM a poslanec Václav Ort. Až do odpoledních hodin pak pokračovaly v parku na tomto náměstí debaty lidí s komunistickými funkcionáři na téma jak zlepšit poměry v Brně i v zemi ve prospěch obyčejných lidí práce. Při diskusích jim vyhrávala k poslechu hudební skupina Brněnské kredenc.

Místopředseda celostátní organizace komunistů pro ekonomiku a hospodářskou činnost Václav Ort zdůraznil, že jeho kredo je lidi spojovat ke společnému dílu. Uvedl, že První máj je svátek práce všech pracujících lidí bez ohledu na stranickou příslušnost nebo vyznání, kteří pracují a tvoří hodnoty pro blaho této země. "Na prvomájových shromážděních si připomínáme co se s touto zemí stalo: Je rozkradená a vyloupená, naše mládež má zdevastované myšlení, kdy u ní převazuje sebestřednost a odmítání poznat skutečnou pravdu. Připomínat ji mladým je naše povinnost," řekl Ort. Pokračoval, že v naší vyrabované zemi máme mnoho českých i zahraničních firem, které nerozhojňují české národní bohatství, nemají zájem stavět nejen pro své zaměstnance cenově dostupné nové byty. Většina našich pracujících dělá za třetinové platy v podnicích zahraničních majitelů, kteří svým zaměstnancům v jejich vlasti musejí dávat za tutéž práci násobně větší plat. Navíc si z ČR odvážejí domů tučný zisk. Lidem to zatím nevadilo, stačí jim, když dostanou nehorázně málo přidáno.

Podle Orta stát by měl daleko více podpořit nejen finančně a personálně veřejné sociální a zdravotní služby. Místo toho rozhojňuje o statisíce počty úředníků a kontrolorů, kteří dusí malé podnikatele a vůbec chod hospodářství. Podnikatelé potřebují prostor k samostatnosti, nikoliv svázat daněmi, elktronickou evidencí tržeb, jednotná daň by byla bez problémů.
"Lidé by si měli uvědomit, že mají nejen povinnosti, ale i svá práva, která mohou využívat. Musejí se o ně více hlásit, nikoliv jen věřit tomu co se jim řekne nebo jen tomu, co chtějí slyšet. Např. tvrzení, že tady bylo dříve vše špatně a vše se dělalo špatně. Při návštěvách měst a obcí lidem říkám: Podívejte se co se tady za čtyřicetileté vlády komunistů vybudovalo (např. továrny a bytová sáídliště okolo každého většího města) a co zude vznikloo za skoro 30 let od listopadu 1989? Vždyť jen dálnice D1 se opravuje deset let a zdaleka není oprava u konce. Naopak za komunistů se 230 kilometrů této dálnice D1 postavilo rovněž za 10 let. Nebo jek se za socializmu mohutně budovaly tisíce levných bytů. Nemluví se o tom, že mladí lidé dostávali nový byt zela zdarma. A ceny elekřiny či vodného a stočného byly tehdy směšně nízké, zanedbatelné. Dnes se mladí zadlužují za nové bydlení takřka do důchodu a banky po nich chtějí nejprve úroky a až pak zaplatit jistinu," posteskl si Ort.

"Čekají nás volby do zastupitelstev," pokračoval. "Doporučuji lidem volit komunisty. Vyhnou se tak stavu, kdy minulým rozhodnutím voličů jsou v čele řady radnic lidé, kteří zbytečně rozdělují společnost, vládnou a ovládají lidi ve svůj prospěch. Svým hlasem to mohou voliči letos v říjnu změnit," zdůraznil místopředseda strany komunistů Ort.

Místopředsedkyně jihomoravské krajské organizace Strana práv občanů - Zemanovci Jana Fialová na brněnském prvomájovém mítimku oznámila, že obyčejní lidé, kteří myslí na lidi a co pro ně udělat ke zlepšení jejich života, by se měli sjednotit! "Pracuji v v sociálně-zdravotní komisi Krajského úřadu a ve školské komisi Krajského úřadu a bavím se s lidi o tom, co je trápí. Mě, jako obyčejnou občanku Brna rozčiluje, když vidím že mizejí zahrádkářské kolonie, že doprava nefunguje jak má fungovat, že budovy v majetku města chátrají a spousta dalších špatností. Současné složení členů zastupitelstva, které se snaží to vše řídit, není dle mých představ. To by se mělo zgruntu změnit. To je jeden z důvodů proč v nadcházejících šesti předvolebních měsících budou lidé potkávat kandidáty SPO-Zemanovci společně s kandidáty KSČM. To proto, že hodně bodů z volebních programů máme společných. Mále společné vize i chuť nepříznivý stav změnit," podtrhla místopředsedkyně KV SPO-Zemanovci Jana Fialová.

Proslovy zastupitelů uvedla členka jihomoravské krajské i brněnské městské samosprávy Helena Sýkorová. Připomenula neinformovaným, že mezinárodní Svátek práce není komunistický výmysl, nýbrž že se slaví v našich zemích od r. 1890 jako odkaz potlačené stávky chicagských dělníků z května 1886 za dělnická práva a osmihodinovou pracovní dobu. Po potlačení této stávky v USA bylo pět jejích aktivistů zastřeleno. Sykorová vypočetla co přinesl obyčejným lidem první pokus o socialistický typ státu, který skončil majetkovým převratem v r. 1989, kdy většina lidí se dala přesvědčit, že po obnově kapitalismu se bude mít líp. Vypočetla, že náš stát mezi roky 1948 až 1989 měl vyspělý průmysl, který vyráběl takřka vše, co náš stát opotřeboval. Hodně průmyslového zboží vyvážel, všetně budování investičních celků v cizině. V zemědělství jsme byli soběstační ve všech potravinách vyráběných v mírném klimatickém zeměpisném pásmu. Zdravotnictví i školství bylo pro lidi zadarmo s úhradou státem. Československo mělo vysoké přebytky na zahraničních finančních trzích, nemohlo tím být ovládanou loutkou na finančních trzích. Přebytky mělo i na důchodovém účtu. Hospodařilo s rozvinutou vědecko-výzkumnou základnou s vysokou kvalitou práce.

Podle ústavy z r. 1960 měl každý občan právo na práci.  To se v praxi dodržovalo až do převratu v r. 1989, který byl tento prý komunistický "přežitek" zrušen, protože lidé si vydemonstrovali obnovu kapitalismu. Většina průmyslu, zemědělství, veřejných a sociálních služeb byla proto zprivatizována. Zavedeno bylo soukromé zdravotnictví i školství. Veřejný majetek, který vytvořili občané svojí prací, dostali do vínku soukromí a někdy i zahraniční nabyvatelé. Stát se tím zbavil větší části odpovědnosti za zaměstnanost a optimální využití pracovního potenciálu svých občanů.

Střídající se vlády v ČR dokazují, že jednou vybojované pozitivní hodnoty lidského života a plody společné lidské práce tady nezůstanou navždy, pokud si je lidé nedokáží uhájit. Tak je to i se svobodou a nyní aktuálními připomínkami ukončení 2. světové války v Evropě, které stála na 50 milionů ztracených lidských životů. Skláníme se před zabitými vojáky Rudé armády, která osvobodila od fašismu většinu území Československa. Její odkaz nabádá řešit všechny spory především mírovým způsobem, bojovat proti násilí, vyvolávání agresí a vůči nasazování jednotek Armády ČR do bojů v cizině za zájmy cizího kapitálu a velmocí. Pro jejich potřeby se naši vojáci účastní v zahraničí akcí, které hradí český finanční rozpočet. Současná brněnská koalice nepovažuje za potřebné vyjádřit důrazněji pocity vděčnosti našim osvoboditelům z fašistické a nacistické poroby. Mladým raději doporučuje věnovat se tématům života českých Němců a odsunu brněnských Němců do Rakouska na jaře 1945 - uvedla si v hlavním projevu na prvomájovém shromáždění tří stovek občanů v Brně Sýkorová.

Situaci v Brně shrnul předseda městské organizace KSČM Martin Říha slovy: "Vše v Brně se zdá být podivné. Připomínka stého výročí založení Československé republiky zde bude stát daňové poplatníky více než sto milionů korun! Realitu současnosti bych přiblížil takto: V brněnské dopravě vládne chaos. Zakázky firmám zadává město nekoordinovaně. V kultuře se nabízejí veřejnosti k duševnímu obohacení takové hry jako je kontroverzní "Naše násilí, vaše násilí." Radniční zakázky jsou mnohdy zpackané, jako rekonstrukce objektu památkově chráněné zastávky MHD v Údolní ulici. Vedení Městské části Brno-střed má na svém kontě předraženou přestavbu a pak nedostatečně využívanou Tržnici na Zelném trhu. Své byty město neopravuje v potřebném množství, jen v obvodu MČ Brna-střed je prázdných a neopravených už 580 bytů, zatímco před nedávnem jich byly jen čtyři stovky. Zdá se, že představitelé radnice Brna-střed neumějí rozumně pracovat. O nic lépe na tom není vedení brněnského magistrátu, které hospodaří v posledních letech s rozpočtem zvětšeným za rok asi o dvě miliardy korun - avšak občané to nikde nevidí. Potýkají se např. s nedostatkem cenově dostupných bytů. V zadávání veřejných zakázek i ve stavebnictví panuje chaos. V opravovaných budovách Janáčkova divadla i městského kina Art našli dělníci zdraví škodlivý azbest - jak tento problém odstranit, projekt neřešil. Rekonstrukce bazénů říčních lázní Riviéra měla špatně zadanou projektovou dokumentaci. Peníze z momentálně většího příjmového penězotoku utrácí město na zhotovení záměrových studií jen tzv. do šuplíků a též  k obdaření neziskových organizací. I na modely někdejšího Německého domu - bašty nacismu v Brně, na festivaly např. Meeting Brno s bratřením se se sudetskými Němci. Brněnští funkcionáři k tomu účelově upravují dějiny města i země tak, aby historie vyhovovala jejich okamžité potřebě."

Předseda brněnských komunistů Martin Říha Připomněl, že letos na podzim budou komunální volby. Brňané v nich vystaví naplnění slibů radniční koalice vysvědčení. "Slibované novostavby sportovních stadionů nejsou nikde. Slibovaná transparentnost politiky současné vládnoucí koalice také vzala za své a v Brně citelně chybí! Své vystoupení zakončím volebním heslem KSCM: Brno patří nám všem," uzavřel Říha.

(vž)

Fotogalerie