Celostátní setkání hraničářů při příležitosti 70. výročí schválení Zákona o ochraně státních hranic

30. 7. 2021

Ivo Pojezný, poslanec PSP ČR: Moc děkuji za pozvání vlastenců Klubu českého pohraničí u příležitosti 70. výročí schválení Zákona o ochraně státních hranic na celostátní setkání hraničářů. Rád jsem si zavzpomínal na své působení u Vojsk ministerstva vnitra před pětatřiceti lety na třech brigádách PS OSH. V Chebu, Znojmě, Bratislavě. Srdečně děkuji za ocenění, kterého si nesmírně vážím. Dvě generace pohraničníků, otec a syn.

Lenka Ingrová, předsedkyně OV KSČM Hodonín: V sobotu se konalo celostátní setkání hraničářů jižní Moravy u příležitosti 70.výročí přijetí zákona o Ochraně státních hranic. Byla to velmi povedená akce. Děkuji za pozvání a pěkně strávené odpoledne. Jménem rodiny postižené tornádem, bych chtěla poděkovat všem dárcům, kteří finančně přispěli na rekonstrukci zničeného domu.

Fotogalerie