Členové KSČM na Hodonínsku uctili osvoboditele!

6. 5. 2020

Krom předsedkyně OV KSČM Hodonín Lenky Ingrové a dalších členů a členek KSČM z Hodonínska se po stopách osvoboditelů okresu Hodonín vydal také bývalý poslanec a člen ÚV KSČM Jan Navrátil. Zde přinášíme reportáž z jeho cesty, která je velmi poučná: 

Zkratky: RA – Rudá armáda, RKA – Rumunská královská armáda

Společenská situace v důsledku nouzového stavu vyhlášeného na území celé naší republiky poznamenala rovněž pietní akty, kterými jsme v tuto dobu (duben a květen) vyjadřovali náš vztah k našim osvoboditelům i k obětem II. světové války. Pietní akty se tak staly spíše individuálním projevem vděčnosti a úcty těm, kteří v boji proti německému fašismu položili své životy.  A tak i já jsem tento pietní akt absolvoval většinou sám.... a některé své návštěvy jsem i zdokumentoval:

Tak jsem v předvečer osvobození města Hodonína položil kytičky k pomníku voj. RA v Hodoníně (na hřbitově a na ul. Purkyňova - viz foto) a v Dubňanech (společně se s. Ilčíkem). 

Položil jsem kytičky i k pomníčku vojákům RA, upáleným německými fašisty při osvobozování obce Ratíškovice, i k pomníčku komsomolského organizátora seržanta Slonova, který při osvobozování Ratíškovic padl v místě, kde je tento pomníček (Sportovní ul.)…

...navštívil jsem i Bzenec, kde jsem položil kytičku k pomníčku vojákům RKA před domem pečovatelské služby a na místním hřbitově, kde jsou také pomníčky partyzánům umučeným fašisty v posledních dnech války v Kyjově. K této návštěvě se vrátím později doplňující informací…

...vojáci RKA, která bojovala v sestavě vojsk 2. ukrajinského frontu pod velením maršála Malinovského, a to 53. armády pod velením gen. Managarova osvobozovali v roce 1945 i další obce jižní Moravy. Jednou z nich bylo město Vracov a zde mají padlí vojáci RKA na ul. B. Němcové svůj pomníček… 

...další mé kroky vedly do Strážnice k pomníčku vojákům RA - Radějivská ul.,  a na místní hřbitov k pomníčkům voj. RA a voj. RKA…

...padlí osvoboditelé mají své pomníčky i v obci Petrov a Sudoměčice, kam vedly další moje kroky a položil jsem zde kytičku poděkování…

…další obcí, která zaplatila daň za osvobození životy vojáků RA i svých občanů je obec Mistřín (Svatobořice - Mistřín). Ve vchodě do místní ZŠ je umístěna pamětní deska občanům, kteří byli umučeni za okupace německými fašisty...

...ve Svatobořicích byl za okupace zřízen internační tábor, kde byli internování naši občané, jejichž příbuzní byli v zahraničí, především jako tzv. "rukojmí"; tento památník jsme v minulém roce navštívili také se Slováckým Levicovým klubem žen…

…v obci Milotice je památník umučeným spoluobčanům v době II.sv. války na návsi (před kostelem)…

…nad obcí Sobůlky je obec Strážovice. Zde vyjádřili úctu a poděkování za své osvobození občané této obce pomníčkem na místním hřbitově. Já jsem k tomuto poděkování připojil, jako u dalších pomníčků, malou kytičku ...

…cestou ze Strážovic - před obcí Stavěšice - je umístěn pomníček v místě, kde se za okupace scházeli partyzáni, kteří se pak zapojili po borku RA i do osvobozovacích bojů. Společně bojovali - společně padli ...společně spí svůj věčný sen na tomto místě...

...kousek od obce Stavěšice je obec Nenkovice, kde za obcí je umístěn pomníček vojákům RA od vděčných občanů obce...ani tento pomníček letos nezůstal bez kytičky ...

...a vrátím se ještě do Bzence. Dnes, kdy se zpochybňuje úloha RA při osvobození naší vlasti i oběti z řad našeho odboje na straně jedné a zamlčuje bestialita a brutalita německých okupantů na straně druhé (slyšel jsem i názor jednoho pana starosty - vždyť se ti Němci vlastně jen bránili) považuji za nutné si připomínat historické skutečnosti a především mladší generaci (byť i já jsem se narodil "až" deset let po válce). Na stránkách města Kyjova při popisu posledních dnů okupace jsem se mimo jiné dočetl: „17. duben 1945 stal se nezapomenutelně tragickým pro naše město (Kyjov). Dům č.p. 31 v sousedství kyjovské radnice stal se dějištěm neslýchané bestiality, sadismu a nenávisti nacistických gestapáků vůči našemu českému lidu. Tento dům náležel židovským manželům Plačkovým. Gestapáci dům okupovali a zřídili v něm SS Gästehaus. Od 14. dubna večera až do večera 17. dubna, to jest plně tři dny, gestapáci zde mučili bestiálním způsobem 7 zatčených osob. Mučení se zúčastnil se svými pomahači zástupce velitele kyjovského gestapa Willi Kunze, který hrál před tím neblahou roli při vahlazení obce Javoříčko na Olomoucku. Bolestný nářek mučených stěží přehlušovaly motory několika aut, které byly dány do chodu. Když oběti ve večerních hodinách mučení podlehli, gestapáci mrtvoly zakopali na dvoře tohoto domu a dům pak zapálili. Zapálili také dalších 13 domů v sousedství ..." Mezi těmito sedmi umučenými (partyzáni zatčení ve Bzenci) byla i jedna žena - Marie Staňková ze Bzence, která byla, jak vyplývá z pitevního protokolu, pohřbena, po brutálním mučení – za živa! A zde si dovolím z pitevního protokolu zacitovat - "Z protokolu komise konané 2. května 1945 ... Lékařský nález mrtvoly ženy, v níž byla zjištěna Marie Staňková ze Bzence, manželky učitele. Mrtvola ženy asi třicetileté, výšky asi 172 cm, váhy 85 kg, řádně vyvinuté kostry a řádně živená. Na celém těle je vidět červeně-fialové krevní podlitiny, zejména v krajině hýžďové a podkolení. Hlava kulatá, souměrná, levé oko propíchnuté tupým nárazem, pravé oko s velkou podlitinou komoře oční. Horní ret jeví příčinou trhlinu 4 cm dlouhou a 1 cm širokou. Ústa jsou plná hlíny, což svědčí o tom, že zavražděná po předchozím mučení byla ještě zaživa zahrabána. Krvavý výtok z nosu a úst. Na krku velká krevní podlitina. Levý boltec ušní modrý, prosáklý krví a z obou uší krvavý výtok. Na zevních rodidlech a v krajině ohanbí kožní oděrky. Pravý kloub hlezenný prostřelen, levá noha 8 cm od palce prostřelena, kromě toho průstřel lýtka."  Marie Staňková má pomníček na hřbitově ve Bzenci, spolu s dalšími umučenými... Ani tyto pomníčky nezůstanou bez kytičky ...

Fotogalerie

Autor: 
Jan Navrátil