Emil Pernica: Blansko potřebuje zvýšit kapacity mateřských škol

30. 6. 2021

V první polovině května proběhl zápis dětí do mateřských škol. Dle čísel, které lze porovnat s minulými lety vyplývá, že počet žádostí roste. Jen pro srovnání, pro příští školní rok 2021/2022 bylo podáno 408 žádostí a bylo přijato 161 dětí, v minulém školní roce se sešlo 371 přihlášek a bylo přijato 167 dětí. Nebyly přijaty všechny děti, které 31. 8. 2021 dosáhnou 3 let, konkrétně se nedostalo na 24 dětí. Nemluvě o tom, že dle zákona mohou být do mateřských škol umístěny i děti 2leté. Na ty už vůbec místo nezbývá. Stejně jako nezbývá místo pro děti, které nemají trvalé bydliště v Blansku.

Z uvedených čísel lze vyčíst, že počet dětí využívající mateřské školy roste a kapacita mateřských škol v samotném Blansku a jeho částech města nestačí. Výhled do nejbližší budoucnosti je takový, že počet dětí v předškolním věku bude růst.

Tímto velkým problémem se také zabývala Komise pro školství a vzdělávání na svém zasedání dne 9. 6. 2021 a jako iniciativní a poradní orgán Rady města Blansko předložila konkrétní podnět, aby byly prověřeny možnosti, jak navýšit kapacity mateřských škol, aby se dostalo na všechny děti starší 3 let a dále jak pomoct rodičům dětí mladší 3 let. Komise také zdůraznila, že by na tuto věc mělo být pohlíženo, jako na prioritu města.

Jelikož i já považuji nedostačující kapacitu mateřských škol za zásadní problém, otevřel jsem toto téma na nejvyšším orgánu města – tedy na zasedání Zastupitelstva města Blansko, které proběhlo dne 22. 6. 2021. Tento problém není dle mého názoru nijak politicky výbušný, předpokládal jsem proto příslib koalice tento závažný problém řešit. K mému překvapení se k tomu koalice ve složení ODS, KDU - ČSL, Volba pro Blansko a ČSSD postavila velmi konfrontačně, podrážděně, arogantně a odmítavě. Při tom když si přečteme volební programy vyjmenovaných stran všechny slibují pomoc mladým rodinám s dětmi. Pravděpodobně tyto sliby nemysleli vážně.

KSČM ovšem bere svůj volební program, který obsahuje široké pasáže konkrétních kroků, jak pomoci mladým rodinám s dětmi, velmi vážně. Navíc sám jsem otec malého dítěte. Proto vyzývám blanenskou koalici, aby se nedostatečnou kapacitou mateřských škol začalo ihned zabývat. Jde přece o naši budoucnost – o naše děti.
 

Autor: 
Bc. Emil Pernica, DiS., zastupitel města Blansko za KSČM