Emil Pernica: Čeká nás spousta práce

14. 3. 2018

Čas utíká rychleji, než bychom si přáli. Komunální volby nám klepou na dveře. Chceme nabídnout takový program, který osloví širokou veřejnost. Intenzivně diskutujeme s lidmi o jejich problémech a o tom, co je třeba v nejkratší době změnit. Vysedávání v kanceláři nepřinese žádný výsledek. Vyhýbáme se anonymitě, a proto oslovujeme lidi na ulici. Jejich požadavky a postřehy pro nás znamenají podklady pro tvorbu komunálního volebního programu. Nejvíce lidé poukazují na nutnost zlepšení dopravní obslužnosti, opravení místních komunikací po zimě, zlepšení dostupnosti zdravotní péče v jejich bydlišti, zdokonalení služeb pro seniory. Maminky se dožadují zvýšení počtu míst v mateřských školkách a také obnovu jeslí. Objevují se požadavky na zajištění financí pro sport především dětí a mládeže. Jde jen o některé nezbytně nutné změny. Jsme rádi, že se lidé na nás obrací se svými podněty. Jen společným úsilím můžeme docílit nápravy věcí, které nás trápí. Záleží především na tom, jaké procento důvěry nám občané dají. Mám za to, že Blansko si zaslouží posun k lepšímu, což nám všem usnadní život.

 

Autor: 
Bc. Emil Pernica, předseda OV KSČM Blansko