Emil Pernica: Doba přináší změny

17. 6. 2020

Česká republika se díky Covidu-19 dostala do situace, kdy lidé často nevědí kudy kam. Právě program KSČM nabízí optimální řešení této situace. I když to bude běh na dlouhou trať. Je třeba konstatovat, že vláda se snažila pomoci co nejvíce. Jenže ani státní kasa není bezedná. Proto deficit státního rozpočtu narostl do horentní výšky. Nikdo jsme si tento stav samozřejmě nepřáli. Přesto však je třeba pragmaticky uvažovat o tom, jaké bude konkrétní použití těchto financí.

Mnohé z programu KSČM v rámci tolerance vlády bylo přijato. V tom případě je také nezbytně nutné mít na tyto záměry finanční prostředky, zvláště proto, že pomohou lidem. Nejde pouze chtít zlepšení současného stavu, aniž by to zasáhlo stav financí. V tom případě se budeme muset přes všechny naše snahy podílet na realizaci i finančně. Prognózy hovoří o tom, že na podzim může dojít ke skokovému zvýšení nezaměstnanosti a lidem je beze sporu nutné pomoci, aby neskončili na dlažbě.

Také povodně, které zasáhly při místních průtržích jednotlivé obce a města znamenají zátěž, jak pro občany tak i pro obce a města. I tady budou potřeba další finance. Proto musíme pečlivě zvažovat kam tok peněz stát nasměruje. Rozhodně by bylo záhodno omezit financování různých podivných neziskovek a zahraničních agresivních vojenských misí. Peníze jsou potřeba doma, aby bylo umožněno vzpamatování republiky ze současného stavu s co nejmenšími dopady na ekonomiku a jednotlivé občany. Věřím, že toto vše bude vláda pečlivě zvažovat při svých rozhodnutích o směřování financí a jejich určení bude naprosto průhledně dohledatelné.

 

Autor: 
Bc. Emil Pernica, kandidát do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a předseda OV KSČM