Emil Pernica: PNS a Mediaservis strkají hlavu do písku

10. 1. 2018

Doba jde dopředu. Lidé využívají moderní technologie, život je uspěchaný a mnohdy i trochu překotný. Často používaná formulace, trh vyřeší vše, však mnohdy připraví horké chvilky i těm, kteří s touto formulací nesouhlasí. Nejen byznys, který je cílem mnohých bez ohledu na okolí, je tím, co by nás mělo ovládat. Do podrobností promyšlené záměry a cíle by měly být zárukou úspěšnosti. Mnohdy nelze pochopit, co je možné realizovat v touze po zisku. Logistické problémy společnosti Mediaservis, která je subdodavatelem PNS, lze pouze registrovat, rozhodně ne chápat. Jestliže PNS podepíše s vydavateli deníků smlouvy a v touze po výdělku nepřizná, že její subdodavatel nemá pracovníky na roznášku novin předplatitelům, je trestuhodné. Lidé, kteří zaplatili předplatné i nadále marně čekají na svůj objednaný denní tisk. Jaké budou sankce pro obě společnosti nikdo netuší. Oba podnikatelské subjekty, jež na tomto stavu nesou lví podíl, strkají hlavu do písku.

Autor: 
Bc. Emil Pernica, předseda OV KSČM Blansko