Emil Pernica: Pomalu nastávají pozitivní změny

20. 9. 2019

Diskuse o tom, proč vlastně KSČM toleruje vládu premiéra Babiše, z pravicových stran neustává. Zdůvodnění je jednoduché. KSČM se snaží pomoci lidem v jejich životě především zlepšením podmínek. Minulé vlády, a to i ty, ve kterých figurovala ČSSD, příliš pro řešení problémů, s nimiž se denně potkáváme, neudělaly. Body provázející podmínky tolerance vládě jsou zatím ze strany premiéra Babiše dodržovány. A tak se podařilo prosadit zvýšení důchodů pro seniory, zlepšení podmínek pro hendikepované, zvýšení minimální mzdy, získat další peníze pro zdravotnictví i investice v různých odvětvích. Tento týden se na Rozpočtovém výboru PS PČR řešil tzv. vládní daňový balíček. Díky pozměňovacímu návrhu předsedkyně tohoto výboru, Miloslavy Vostré, se podařilo prosadit, aby z daňového balíčku bylo vyškrtnuto zdanění plynu, který je využíván pro vytápění v domácích kotelnách. Jedná se o bytové domy, ale i dětské domovy a domovy seniorů. Mám za to, že každý pochopí, že pro KSČM je nepřijatelné zdražení topení plynem ve více jak 400 tisících domácnostech. Pozměňovacích návrhů bylo podáno více. Je mezi nimi i návrh na zdanění výher až nad jeden milion korun, taktéž na zvýšení zdanění loterií byl vládní návrh připomínkován. V poslední době píší experti, že zdanění loterií ve vyšší sazbě a argumentace po vzniku závislosti na ně, je zcela nesmyslné. Například Sportku sází většinou starší lidé již desítky let. Upřímně řešeno, ten, kdo vsadí nebo si koupí los, asi těžko získá závislost na hazardu. Možná by bylo dobré, kdyby se více peněz věnovalo spíše na prevenci a třeba sport, na čemž by se podnikatelské subjekty, které se zabývají podnikáním v hazardu, mohly podílet. Jednoznačně lze dokladovat, že tolerance současné vlády přináší prospěch všem řadovým občanům, kteří v minulosti dopláceli na politiku, nevšímavost k jejich problémům a neřešení sociální situace. Nebýt minulých vlád pravice, nemusely se dnes řešit důsledky jejich nekoncepčních opatření. Je zajímavé, že dnes ČSSD předkládá některé návrhy, které KSČM ve svých programech prosazovala již před lety, jako nové. Je úsměvné, že jsme se tak stali předlohou např. pro ministryni práce a sociálních věcí. Jsme natolik soudní, že je pro nás prioritní, aby opatření jako proplácení prvních tří dnů nemocenské, zvyšování mezd či důchodů, byla realizována. Věříme, že lidé si pamatují, kdy jsme tyto návrhy prosazovali a že jsme jednoznačně byli prvními, kteří se o tyto denní problémy lidí zajímali. Doufejme, že se nám podaří prosadit i mnohé další body našeho volebního programu. V příštím roce nás čekají krajské volby a ty budou měřítkem práce všech politických subjektů, které dnes působí v České republice. KSČM neplánuje bombastickou kampaň ani v rámci senátních voleb, především proto, že jsme s lidmi dnes a denně a pečlivě nasloucháme všemu, co nám chtějí sdělit. 

Autor: 
Bc. Emil Pernica, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM Blansko