Emil Pernica: Poslední hřebíček do rakve naději na národní sportovní stadion

11. 4. 2017

Stadion Evžena Rošického na pražském Strahově, který v minulosti hostil ty největší a nejslavnější sportovní akce v Československu se bude pravděpodobně prodávat do soukromých rukou. Touto transakcí se ale definitivně zabouchnou dveře před možností vybudovat v České republice moderní sportovní stadion, který by mohl hostit mezinárodní mistrovství v různých sportech či fotbalové zápasy na té nejvyšší mezinárodní úrovni. Žádný z vládních činitelů pro tak zásadní projekt nenašel odvahu. Místo toho plochu stadionu nahradí luxusní byty, na které kvůli jejich ceně dosáhnou zase jen ti nejbohatší. Na toto se odvaha zřejmě našla.

Zajímavé jsou ale i vlastnické vztahy. Od roku 2013 vlastní strahovský stadion s přilehlými nemovitostmi Fotbalová asociace ČR (FAČR). Ta stadion získala od České unie sportu (ČUS). Smlouva ale obsahovala přísné doplňující klauzule např., že dalších 15 let zde musí zůstat sportoviště. Další podmínka byla, že v případě prodeje má ČUS předkupní právo. Tyto přísné podmínky měly jasný cíl, ochránit stadion před spekulanty a developery. Nyní ale fotbalová asociace protlačuje za směšnou kompenzaci změnu těchto podmínek, aby se stadion mohl hladce a bez komplikací prodat 3. straně tedy developerům. A využívá k tomu spřízněné osoby v České unii sportu.

Opět se ukazuje, že zvítězila touha po snadném zisku před snahou posunout ČR o velký krok dál na poli sportovního světa. Při tom by nás moderní národní sportovní stadion přiblížil možnosti pořádat velké mezinárodní sportovní akce, které by ČR zviditelnily v celosvětovém měřítku a, které by podpořily cestovní ruch v ČR. A s takovým postupem já zásadně nesouhlasím.

Autor: 
Emil Pernica, kandidát KSČM č. 5 do Poslanecké sněmovny za Jihomoravský kraj a předseda OV KSČM Blansko