Emil Pernica: Průzkumy někdy objeví věci nevídané

23. 10. 2019

Více než třetina Čechů v dotazovací anketě uvedla, že za socialismu bylo lépe. Čtvrtina dotázaných si myslí, že rok 1989 v jejich životě nic nezměnil. Třetina občanů nad 40 let naopak věří, že sametová revoluce jim změnila život k lepšímu. Tolik oficiální průzkum. Jedním z častých důvodů, proč lidé říkali, že za socialismu bylo lépe je, že všichni museli pracovat. Také to, že lidé byli méně agresivní, byly větší sociální jistoty a v neposlední řadě to, že se k sobě chovali lidé příjemněji.

Je to 30 let, kdy se část společnosti odklonila od myšlenky socialismu a dala zelenou kapitalismu. Vnímejme socialismus především jako zřízení, které mělo za cíl připravit stejné sociální podmínky pro všechny a co nejvíce usnadnit život všem.

Po listopadu se však dostali k moci lidé, kterým nešlo vlastně o demokracii a tolik deklarovanou svobodu, ale pouze o vlastní prospěch. Rozhodně nebyly nastaveny stejné podmínky pro všechny. Teorie je hezká věc, realita však nastala jiná. Noví mocní se v převaze případů starali o sebe a neuzákonili pravidla, kterých se měli všichni držet. A tak různí vykukové získali zvláštními operacemi obrovské bohatství. Jejich pozůstatky podivných privatizací, prodejů majetku státu řešíme dodnes. Rozhodně svého bohatství nenabili prací.

Dnes můžeme jen přemýšlet o tom, kdo je vlastně vítěz a kdo je ten, který vše ztratil. Dnešní doba má již nastavena určitá pravidla a mantinely a jsme rozhodně rádi, že některé skutky již nejde beztrestně provozovat.

KSČM je stranou, která po celou dobu své existence upozorňuje na nepravosti a problémy, které škodí občanům. Jsem rozhodně rád, že mnohé se daří řešit. Skončila divoká polistopadová éra a naše republika začala prosazovat plnění zákonů, které umožňují zlepšení života jednotlivců i cele společnosti. Bez rozhodujících kroků KSČM by se toto podařilo jen stěží. Nesporným úspěchem je v poslední době i navýšení financí pro zdravotní péči, kde se v tomto případě jedná téměř o pět miliard korun navíc. KSČM prosazuje kvalitní a dostupné zdravotnictví bez rozdílu pro všechny. Vždyť zdraví je to nejcennější co máme a zvláště v regionech je nutné udržet lékařskou péči na kvalitní úrovni.

Věřme, že i nadále se nám bude dařit prosazovat taková opatření, která lidem pomohou usnadnit život.

Autor: 
Bc. Emil Pernica, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM