Emil Pernica: Realita dneška

31. 10. 2018

Na mnoha místech naší republiky jsou již uzavřeny koalice, které povedou obce a města. Skončilo volební klání, skončily oslavy 100 let republiky, u kterých mnozí zapomněli připomenout, že první republika nebyla pro všechny jen laskavá. Lidé museli tvrdě pracovat za malou mzdu a když vzpomeneme příklad Mostecké stávky lze jen konstatovat, že republika proti nim poslala četníky.

Dějiny by se neměly malovat na růžovo ani měnit podle toho, jak se komu hodí a kdo zrovna vládne. Dnes nás čeká spousta mravenčí práce, abychom dokázali naplnit a prosadit jednotlivé body v programu KSČM, který jsme v komunálních volbách představili veřejnosti.

Tento rok byl zvláště nevýhodný pro zemědělce, pěstitele, chovatele a zpracovatele. Na pultech obchodů ceny zcela potichu rostou nahoru. Není to vina zemědělců a zpracovatelů. Někteří se zbavují kusů dobytka a posílají je na jatka. Tento přetlak snížil výkupní cenu za maso. Paradoxně na pultech obchodů však cena masa stoupá. Stejně je tomu i u pečiva, zeleniny a brambor. Budeme muset všichni sáhnout hlouběji do peněženky. Mimo potraviny dochází i ke zdražení energií. A tyto základní vstupy zdražují i další zboží. Proto je nesmírně nutné, abychom se co nejvíce snažili občanům život usnadnit a jejich požadavky prosazovat, ať už se jedná o obecní či městská zastupitelstva. Některé věci můžeme plnit na obecní úrovni, jiné pomocí krajů a vlády. Naši poslanci důrazně žádají o dodržení a prosazení těch návrhů zákonů, které mohou lidem pomoci. Rozvoj pracovních příležitostí na menších městech a obcích je přínosem, který lidem pomůže překonat současný stav. Jedná se o mladé lidi, ale i lidi kolem 50 let, protože právě oni se do pracovního procesu zapojit rozhodně chtějí a jejich věk je mnohdy pro zaměstnavatele překážkou. Důležité bude prosadit dostatečné množství dopravních spojů, tak aby mohli lidé za prací dojíždět i do okolí. Zapomínat nesmíme ani na seniory, kteří sice dostanou přidáno, ale když si propočítáme zvýšení cen, které zahrne i léky, nula od nuly pojde.

Zdražují se ceny nemovitostí a nadále máme nedostatek cenově dostupných bytů. A proto vždy budeme proti privatizaci či prodejům bytového fondu. Důležité je i volnočasové vyžití pro děti, mládež i dospělé. Nedostatek financí ve sportu právě pro malé kluby se stává problémem, který nejsou schopny obce a města řešit ve vlastní režii. Sport u dětí a mládeže může zabránit i závislosti na návykových látkách a tím na druhé straně státu ušetřit vynaložené finanční prostředky. Každá z obcí a měst má svá specifika a je jen a jen na nás, jak se dokážeme mezi sebou dohodnout. Volební klání skončilo a všichni, ať už se jedná o jakoukoli politickou stranu či uskupení by měli najít společnou řeč a pracovat ve prospěch obce či města a jeho občanů. Jen tak totiž dokážeme změnit současný mnohdy neutěšený stav.

 

Autor: 
Bc. Emil Pernica, zastupitel města Blanska a předseda OV KSČM