Emil Pernica: Rok 2019 je rokem spousty změn

11. 1. 2019

KSČM se v poslední době podařilo naplnit několik bodů svého programu, které se bezprostředně dotýkají občanů. Zanedbatelné rozhodně není ani zdanění náhrad v rámci církevních restitucí. Peníze, pokud tento návrh projde, je možné použít ve prospěch školství a zdravotnictví, což jsou rezorty, které si navýšení financí rozhodně zaslouží. Je však spousta dalších problémů, které je třeba řešit, ať už se jedná o fungování ministerstva dopravy či zahraničí. Možná by si měl ministr Petříček prostudovat historii a roli Banderovců. Jeho vyjádření se dotklo mnoha lidí, kteří s ním zásadně nesouhlasí. Totéž platí, jen v jiné dimenzi, o ministru dopravy. 4 roční období mají zajisté specifika, která rozpozná již žáček nižšího stupně základní školy. Je v celku logické, že v zimě padá sníh. Zdůvodňování, jak pracovitý a odborně zdatný ministr Ťok je, že pouze neumí svou práci dostatečně mediálně prodat je, pouze chabou náplastí na problémy řidičů na D1.

Množí se také stížnosti občanů na nedostatek některých léků. I v tomto případě by se měl příslušný rezort zamyslet nad tím, že zdraví je to nejcennější, co máme. Dalším problémem, který v poslední době kulminuje je zvyšující se agresivita a to nejen u dětí a mladistvých, ale i dospělých, kteří mnohdy problém, který lze eliminovat vysvětlením řeší násilím, které může mít trvalé následky.

V letošním roce nás čekají volby do Evropského parlamentu. Na kandidátce KSČM převažují mladí lidé, kteří mají jasný program i cíle, který chtějí v rámci těchto voleb dosáhnout. Evropa musí být společným domovem pro všechny členské státy bez rozdílu a musí respektovat jejich požadavky a specifika. Věřme tedy, že právě mladí dokáží svými argumenty přesvědčit občany a tím i získat potřebný počet hlasů pro vstup do Evropského parlamentu.

Evropské zákony a nařízení ovlivňují i život každého z nás. Proto bude dobře, pokud nezůstaneme sedět doma a těchto voleb se účastníme. Každý hlas může pomoci k úspěchu naší kandidátky.

Autor: 
Bc. Emil Pernica, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM