Emil Pernica: Turbulentní doba

31. 8. 2019

Občan by předpokládal, že současní politici budou řešit peripetie dneška. Omyl. Zřejmě odklonění od reality je cílem posledních stěžejních vyjádření některým z nich. Pražští piráti řeší velmoc Čínu. Že jim do toho nic není možná časem pochopí, v mezidobí však ztratí spoustu času, ve kterém by mohli pracovat pro rozvoj Prahy. Starosta TOP 09 se pro změnu dlouhodobě zabývá maršálem Koněvem. To co lidi skutečně trápí, tak mizí v pozadí. Jenže ať se to TOP 09 líbí nebo ne, Rudá armáda byla hlavní silou při osvobození naší vlasti. Máme vlastně ,,kliku“, že starosta TOP 09 nechce měnit i další historická fakta. Co když se mu přestane líbit Betlémská kaple nebo Pražský hrad, bude je chtít také zbourat? Kdyby se takto chovali všichni momentální vládci, neměli bychom patrně ve světě ani hrobky faraonů a díky lidské nenávisti spojené s hloupostí bychom ztratili možnost zkoumat minulá dějinná období.

Praha je symbol našeho státu. Není tedy pouze hrstky těch, kteří momentálně vládnou. Pokora a úcta k těm, kdo dnes zde žijí by jim neuškodila. Odstraňování soch zajisté není tou hlavní náplní práce starosty nebo snad ano? V tom případě je to poněkud tristní realita. Stejně jako další téma dnešní doby a to je touha vybudovat památník Mašínům. Nejlépe pomocí dotací a sbírek. Opravdu se stalo, dva bratři Mašínové v touze odejít z vlasti a v touze finančního zajištění vraždili před cestou na západ pro peníze. Vrah zůstane vrahem a žádný argument vraždu neomlouvá. Památník poskvrněný krví nevinných si úctu nezaslouží v žádné době. Nelze vzít život člověku za účelem dosažení vlastního prospěchu. Zákeřný útok je i dnes hoden pouze opovržení. Ponechme však resumé historikům a pojďme apelovat na politiky, aby se důsledně zaobírali problémy současnosti. Myslím, že ani jedno volební období nestačí všechny vyřešit.

Autor: 
Bc. Emil Pernica, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM Blansko