Ing. Bohumil Smutný: Jak řešit problémy zdravotnictví v Jihomoravském kraji

10. 2. 2020

Zdravotnictví v Jihomoravském kraji v se současné době potýká s vážnými komplikacemi, které se projevují velkou zadlužeností, nedostatečným finančním ohodnocením zdravotních výkonů, či nedostatkem lékařského i nelékařského personálu.

Poslední 4 roky proto jako zastupitelé za KSČM v Jihomoravském kraji podporujeme především řešení nesnadné finanční situace, ve kterých se většina našich krajských zdravotnických zařízení nachází. Příčinou platebních neschopností je zpravidla podfinancování úhrad od zdravotních pojišťoven, které trvá již z minulých let a peněžní toky se dále zhoršují i vlivem nárůstu mzdových nákladů, které nejsou kompenzovány zvýšenými příjmy od zdravotních pojišťoven. Každoročně se tak opakují situace, že nemocnice vyčerpají své veškeré rezervy a možnosti snížení nákladů a zvýšení výnosů. Z toho důvodu jsme každoročně podporovali schválení dodatečných finančních příspěvků na provoz krajských nemocnic v řádech desítek miliónů korun, které umožnily nemocnicím přežít a zachovat fungování.

Tento stav je však dlouhodobě neudržitelný a situace vyžaduje rozsáhlé koncepční řešení. Z toho důvodu podporujeme novou Koncepci zdravotnictví Jihomoravského kraje 2020-2025, která navrhuje scénář založit tzv. krajskou soustavu zdravotnictví. Jedná se vytvoření integrované soustavy péče na území JmK napříč odbornostmi, lůžkovou i ambulantní sférou, s napojením na sociální péči. Tento scénář odpovídá osvědčeným historickým zkušenostem československého zdravotnictví dle pravidel o soustavě zdravotnických zařízení. Vznikne subjekt, který bude mít dostatečnou tržní sílu a vyjednávací pozici vůči pojišťovnám. Řešení by mělo vést k využití synergie, aby zajistilo rozvoj, zvýšení kvality péče a udrželo její rozsah s ohledem na demografický vývoj obyvatelstva. 

Autor: 
Ing. Bohumil Smutný, zastupitel Jihomoravského kraje za KSČM