Jak může OV KSČM Břeclav pomoci v utužování příhraniční spolupráce?

14. 2. 2017

I o tom bylo mé vystoupení na kongresu Strany evropské levice (SEL), který se uskutečnil v Berlíně v prosinci loňského roku, kde jsem měla možnost na žádost kolegů z Meziregionálního fóra SEL tyto aktivity prezentovat.

Minulý rok byl pro OV KSČM z pohledu rozvíjení mezinárodní spolupráce, dá se říct, rokem klíčovým. V květnu se nám podařilo navázat spolupráci se zástupci Komunistické strany Rakouska z Dolního Rakouska, v září jsme prezentovali KSČM Jihomoravského kraje na levicovém festivalu Volksstimmefest ve Vídni a v říjnu se OV KSČM Břeclav stal hostitelem a organizátorem Meziregionálního fóra SEL, které zahájilo svoji činnost právě loni.

Cílem fóra jsou pravidelná setkání představitelů levicových politických stran, levicových aktivistů a organizací z České republiky, Rakouska, Maďarska a Slovenska, která přispívají k budování vztahů a umožňují vzájemný dialog a sdílení informací i nápadů týkajících se vždy předem definovaného tématu (ideálně umožňujícího rozvíjení příhraniční spolupráce). Jde o dvě až tři setkání ročně, realizovaná vždy na území jiného státu, v příhraniční, lehce dostupné oblasti.

Dagmar Švendová na 5. sjezdu Evropské levice v Berlíně, prosinec 2016.
Historicky první fórum se uskutečnilo 16. dubna 2016 za účasti pěti levicových politických stran v Rakousku ve Vídni na téma Doprava. Česká republika byla zastoupena delegací z ÚV KSČM ve složení J. Dolejše a poslance K. Šídla, za OV KSČM Břeclav jsem se jednání zúčastnila já a zastoupena byla i Strana demokratického socialismu (SDS).

Další setkání proběhlo 22. října 2016 v České republice přímo na OV KSČM Břeclav a tématem byly tentokrát Pracovně právní vztahy: příhraniční mobilita zaměstnanců. Přítomno bylo 27 osob ze čtyř států - Munkaspart 2006 z Maďarska, KPÖ z Rakouska, KSČM, SDS a jako host Komunistický klub Slovenska. Mezi účastníky byli přední funkcionáři politických stran, poslanci, zástupci regionálních samospráv, ale i aktivisté a zástupce mladé nástupnické generace.

Počasí nám přálo, a tak se debatovalo i během polední pauzy na sluníčku ve dvoře. Díky zázemí, které na OV KSČM máme, nebyl ani problém s tím, že jeden z účastníků neměl hlídání, a tak nám po sále pobíhal asi čtyřletý klučina. Pravda, sluníčko vylákalo i vosy, které nám nalétaly do sálu. Naštěstí byli účastníci tak zaujati diskusí, že po aktivním zapojení místních do odchytu nevítaných vetřelců nedošlo k žádnému narušení programu.

Komunikace probíhala v menších pracovních skupinách hned v několika jazycích - angličtině, němčině, češtině a ruštině – což by se mohlo zdát jako nepřekonatelný problém, ale s aktivním zapojením účastníků a notnou dávkou trpělivosti, proběhlo jednání úspěšně. Diskutovalo se o otázkách dodržování Sociální Charty EU, problematice agenturního zaměstnávání nebo o potřebě větší interakce levicových politických stran s přeshraničními pracovníky (pendlery). Výstupy z tohoto jednání byly použity i jako podklad pro pracovní skupinu SEL pro Střední a Východní Evropu při přípravě materiálů kongresu SEL.

K dobrému výsledku přispěli i soudruzi a soudružky z okresu Břeclav - Laucká, Tesařík, Florus, Filipská st., Filipský, Strušková, kteří na jednání zdatně prezentovali nejen politiku KSČM, ale i situaci v ČR k dané problematice. Příjemnou atmosféru vytvořili a logisticky pomohli akci zabezpečit s. Leváková, Švendová st., Kujová, Maděra a Laucká. I díky jejich nasazení a odhodlání vše proběhlo hladce a já jim tímto všem děkuji!

Další fórum je naplánováno na první polovinu roku 2017 v Maďarsku zatím s pracovním tématem Riziková situace žen v dnešní společnosti. x Dnešní svět očima žen.

Fotogalerie

Autor: 
Dagmar ŠVENDOVÁ, zastupitelka města Břeclav za KSČM