Kandidáti okresu Břeclav se představují

29. 9. 2017

OV KSČM Břeclav Vám představuje kandidáty do podzimních voleb do PSP ČR: Zdeňka Tesaříka, Adrianu Lehutovou, Dagmar Švendovou, Kateřinu Stiglerovou a Jaroslava Baťka.

Zdeněk Tesařík: Co nás trápí

irsuw1smxm5eljthuynwzuxhx-hhzfezyn7bg3mggvsdq4mylbw2z4c3sjmmq1bfqc9iuzc_1.jpg

Jste starostou obce Tvrdonice. Každodenně se setkáváte nejen s lidmi z vašeho okolí, jejichž problémy musíte nejčastěji řešit. Jaké to jsou především?
Na obci se setkávám s různými starostmi lidí, nejčastěji jsou to sousedské spory a rodinné trampoty. Obrací se na mě i občané, kteří se nesplácením půjček ocitli v dluhové pasti a existenčních problémech. Ty často končí do- konce exekucí a například prodejem nemovitostí. Většinou za mnou ale přijdou, když už je pozdě a já nejsem schopen jim ze své funkce nijak pomoci. Nad rámec svých povinností jsem ale ochoten alespoň vyhledat informace a kontaktní místa, kam se mohou obrátit a celou věc řešit. I to je má nepsaná úloha, snažím se důvěru lidí ve mně vloženou, nezklamat. Pomáhám i s osobním bankrotem, stavebními řízeními a nákupem či prodejem pozemku pro stavbu rodinných domů. Na radnici podáme informace, které jsme schopni zjistit a pak zájemce odešleme na příslušné úřady. 

A můžete těmto vašim občanům pomoci?
Pokud se nestydí a řeknou opravdu podstatu problému, tak je pomoc. Někdy jim doporučím, ať se obrátí na právníka, někdy sousedský spor jde vyřešit oboustranným jednáním, kdy funguji jako moderátor.

Pro Jihomoravský kraj bylo v minulosti zemědělství a vinařství prioritou. Platí to stále? Pokud ne, proč? S čím se lidé pracující v této oblasti nejčastěji potýkají?
V našem kraji je pořád zemědělství prioritou. Jsme obilnicí celé re- publiky. Velkým problémem zůstává sucho, nízké mzdy a drahé vstupy (osiva, hnojiva, postřiky nebo závlahová voda). Zájem o práci v tomto oboru stagnuje, spíše ale klesá. Zemědělství se doteď nevyrovnalo s masivním odlivem pracovníků v 90. letech. Chybí například zkušení řidiči kombajnů, seřizovači strojů nebo agronomové. Situaci neprospívá ani současný vzdělávací systém, řada vysokoškolských oborů byla kvůli slabému zájmu zrušena. 

V posledních letech musí nejen ČR bojovat s velkým suchem. Máte také tuto zkušenost z vaší oblasti? Pokud ne, můžete přesto říci, co je třeba udělat, aby vody na našem území neubývalo?
Našemu kraji se přezdívá „moravská sahara“. V posledních letech se potýkáme s nedostatkem vody a také erozí, která mění skladbu půd u nás. Ubývá té kvalitní, voda nejúrodnější části odnese pryč. Do roku 1989 fungovaly v regionu závlahy, poté i kvůli zdražení elektřiny, vody a nevyjasněných majetkových vztahů s pozemky byly tyto soustavy rozkradeny a také znehodnoceny. V současnosti jich je v provozu jen zlomek, bez vody se ale neobejdeme. Potřebují ji všichni, nejen pěstitelé zeleniny, vinohradníci a sadaři. Budu usilovat o obnovu závlah a jejich dobudování, finančně se ale musí podílet i stát. Za úvahu stojí i změna skladby pěstovaných plodin a osevních postupů. Udržet vodu v krajině mohou také rybníky nebo mokřady. Ostatně řada radnic v regionu do jejich výstavby investuje. 

A co pro vás osobně vlastně voda znamená?
Sine aqua non est vita. Je asi všem jasné, že bez vody, ať pitné nebo užitkové, není možné přežít. Potřebujeme ji k výrobě, ve všech odvětvích průmyslu, zemědělství i běžném životě. I já sám coby zapálený malovinař vlastnící malý vinohrad se bez ní neobejdu, při péči o pozemky i při výrobě vína.

Jaké máte jako starosta zkušenosti s financováním obcí? Je rozpočet v určení daní spravedlivý? Jak si obce vašeho rozměru poradí třeba s financováním škol nebo sociálních služeb?
Peněz pro obce není nikdy dost. Majetek obcí prochází nutnou modernizací, rekonstrukcí a bez peněz to nejde. Spravedlivý systém asi nebude nikdy. Konkrétně část naší obce je nalezištěm ropy a zemního plynu, katastrální území je protkáno desítkami sond a to nás paradoxně výrazně omezuje v rozvoji. S pozemky nemůžeme nijak nakládat a případně je nabídnout k prodeji a dalšímu využití. Finance, které by nám tento nekomfort, měly kompenzovat, jsou ale minimální. Dalším problémem je školství. Je stále extrémně podfinancované, bez pomoci obce se provoz škol neobejde. Chybí nám prostředky na vybudování sportovišť a také vybavení školy. Samostatnou kapitolou je pak oblast sociálních služeb. I tady bych čekal daleko větší angažovanost ze strany státních úřadů. Jejich fungování a financování by měl garantovat stát a nikoliv obce. Místo mnohdy nesmyslných dotačních titulů by peníze měl posílat do sociálních programů. 

Obce si nejednou oprávněně stěžují na nedostatek prostředků z eráru, i když jim přibývá stále více povinností. Jaký je váš pohled na přerozdělování daní? Co by mělo dělat a především financovat centrum a co by mohlo zůstat na obcích?
Stále opakuji, že stát by měl zajistit chod nemocnic, škol, sociálních služeb, bezpečnostních složek, energií a přírodní zdroje. Obce by si zasloužily daleko více peněz, systém dotací je příliš složitý a zdlouhavý. Na finance dosáhnou jen někteří, občané a jejich volení zástupci už vědí, co je potřebnější, zda vozovky, chodníky, kanalizace nebo golfové hřiště. Nemusíme stále žádat o dotace s nejasným výsledkem. Více peněz pro obce a města nám zajistí větší nezávislost na ostatních, bohužel to se některým nelíbí. 

Kandidujete do sněmovny na kandidátce Jihomoravského kraje na druhém místě. Tedy na místě volitelném. Pokud budete zvolen, čemu byste se chtěl ve sněmovně věnovat. A jaký je motiv vaší kandidatury?
Pocházím z malebné vinařské vesnice na jihu Moravy, prioritou je pro mě rozvoj venkova a zemědělství. Často ale ze své pozice řeším například problematiku dopravní obslužnosti, zajímám se o činnost základní a mateřské školy ale také třeba kanalizaci. Jsme příhraniční obec, sousedíme se Slovenskem a Rakouskem, imunní nesmíme být ani k bezpečnostním otázkám. O politické dění se zajímám více než 25 let. Ve své funkci se snažím lidem pomáhat, nerozlišuji mezi bohatými a chudými, mladými a starými, politicky angažovanými a těmi bez jasného politického názoru, domluvit se dá se všemi. Jakmile by mi byla kandidatura nabídnuta a dostal jsem důvěru členské základny, s potěšením jsem nabídku přijal. Rád bych se podílel na transformaci strany v moderní partaj s pevnými principy a zásadami, které osloví širokou veřejnost. Je to pro mě nejen motivační ale také samozřejmě zavazující. Nerad bych zklamal důvěru lidí, kteří mi věří. 

Jaké jsou vaše dosavadní připomínky k práci sněmovny – a proč? Je dobře, že máme dvoukomorový parlament?
Zákony chod tohoto státu často komplikují, měly by mít přitom úlohu zcela opačnou. Silně se politikaří, spoléhá se na lobby. KSČM sama předložila řadu dobrých návrhů, neuspěla zkrátka jen proto, že ostatní s námi nechtějí spolupracovat. Bojí se a nevěří, že jsme se od své rozporuplné minulosti dokázali distancovat. My přitom stále na svých chybách pracujeme a umíme se z nich poučit, tato sebereflexe bohužel často ve vysoké politice chybí. Jsem rád, že máme dvoukomorový systém, Senát je jakousi pojistkou, který může napravit pochybení poslanců. K diskuzi je ale samozřejmě počet členů obou komor. 

Pár týdnů po volbách do sněmovny budou volby prezidentské. Jste rád, že hlavu státu už nevolí jen poslanci a senátoři, ale občané ČR? A proč?
Volby prezidenta byly vždy pouhou přehlídkou zákulisních bojů, nejasných domluv a trapných prohlášení. Teď mají možnost volby občané, sami mohou ovlivnit, kdo usedne na Pražském hradě a bude v čele této země. Mrzí mě ale stále se snižující volební účast, musíme vrátit lidem víru v to, že mohou něco změnit, že jejich hlas má smysl, lhostejnost k veřejnému životu je ubíjející. Často se dnes setkávám s názorem, že současný prezident není dostatečně reprezentativní, že se nechová tak, jak by si lidé přáli. Mně osobně se někteří bývalí prezidenti také nezamlouvali, ale respektoval jsem je jako hlavu státu. To samé je potřeba udělat dnes, Miloš Zeman byl řádně zvolen. Moc dobře jsme věděli, kdo kandiduje. Takže ta dnešní hysterie je naprosto zbytečná. O jeho vyzyvatelích toho zatím moc nevíme. Voliči by se ale měli zajímat o to, s jakými vizemi do volby jdou, co chtějí změnit a jaké jsou jejich motivy. Neměli by hledět na to, kdo sesbírá na kampaň více peněz, kdo je aktivnější v médiích a rád odehraje roli věčného populisty. Proklamace, které mají zaručit orientaci západním směrem, mně přijdou až úsměvné. Nemáme snad svou hrdost, neumíme o své politice, ekonomice a budoucnosti rozhodovat sami?

Zdeněk Tesařík


Adriana Lehutová: Nejsem odborník

breclav-lehutova.jpg

Nejsem odborníkem na zdravotnictví, přesto jsem občas pacient. Nejsem odborníkem na školství, přesto si pamatuji svoje školní léta, mám syna na základní škole a dceru na škole vysoké. Nejsem odborníkem na zemědělství, přesto vidím vysychat zem a v polích buď bídnou úrodu, nebo solární kolektory. Nejsem odborníkem na průmysl, přesto vidím doly, vodárny, továrny držené v cizích rukou místo v rukou státu. Nejsem odborníkem na obchod, přesto jsem často nucena kupovat nekvalitní zahraniční zboží, protože se u nás už nevyrábí. Bojím se každého rozvolnění potravinářských norem, které jsou u nás naštěstí zatím ještě dost přísné, abychom nejedli závadné jídlo….  Otázka je, jak dlouho ještě, vzpomeňme si například na smlouvu CETA či TTIP. Zdá se, že z politiky zmizely hlasy z opačného břehu odbornosti – hlasy nemocných, studentů, spotřebitelů, rodin… Současná politická scéna za ta léta ve sněmovně už dávno neví, jak to v běžném životě chodí. Někdo by jim to měl připomenout… 

Adriana Lehutová
43 let, 2 děti, tajemnice OV KSČM Břeclav, 
předtím 6 let obchodní řetězec Tesco – oddělení kontroly cen a marketingu 
a oddělení služeb zákazníkům, v té době členka odborové organizace OSPO 
ve funkci revizora ZO OSPO Břeclav,
od roku 2014 zastupitelka města Břeclavi, 
členka sociální a zdravotní komise města Břeclavi

Adriana Lehutová


Dagmar Švendová: Rozhodněte správně

svendovadasa.jpg

Opět jsme před volbami a čeká Vás rozhodování, kdo si zaslouží Vaši podporu. Zájmy občanů ČR a obyvatel Jihomoravského kraje uplynulé čtyři roky zastupovalo v PS PČR  23 poslanců zvolených za Jihomoravský kraj z toho 21 mužů a 2 ženy, kteří se hlásí ke KSČM, ODS, ČSSD, ANO 2011, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostové a nezařazení. Volební kampaně jednotlivých stran a uskupení se pomalu, ale jistě rozjíždí - přes mnohdy nejednoznačný výklad nového volebního zákona a omezení využití billboardů u dálnic - tu na nás vykoukne heslo ODS "Silní v programu pevní v principech", tu na city apelující a perzekuované ANO - "Nenecháme se zastavit.", KDU-ČSL hlásá "Zodpovědně pro společný život." ČSSD chce "Zdraví bez poplatků dostupné pro všechny." nebo SPD požadující "Referendum a odvolatelnost politiků.".

Zajímavé je jak poslanci hodnotí své působení v PS PČR a čím, že přinesli užitek našemu regionu. Na otázku Deníku uvedli od schválení vinařského zákona, zřízení jihomoravského centra pro transplantace kochleárních implantátů pro sluchově postižené, novelu zákona o dětské skupině či změnu stavebního zákona atp. Vedoucí kandidátky KSČM v Jihomoravském kraji a stávající poslanec Ing. Ivo Pojezný uvedl: "Splnil jsem předvolební slib a zřídil bezplatnou Poradnu první právní pomoci, kam se mohou obracet občané s problémy v jejich tíživé situaci a získat základní orientaci při jejich řešení." 

Do toho vstupují evropská a mezinárodní otázky a jejich dopad na ČR jako je boj proti terorismu, situace kolem uprchlíků a povinných kvót, dopady smlouvy TTIP a SETA, ale i otázky kdy bude ten správný čas přijmout Euro. Odpověď není vždy jednoduchá zvláště pak, pokud se ani česká inteligence nedokáže dohodnout jak na tom vlastně ČR v současné době je a na dopad podobného kroku se názorově rozchází úplně (přestože negativní hodnocení zdá se převládá).

Obávám se, že nezbývá než zavzpomínat, co nám slibovaly jednotlivé politické strany minulé volby. Na koho je spolehnutí a na koho vůbec. Kdo hájí zájmy horních 10 tisíc a kdo naopak ty ostatní, tvrdě pracující a mnohdy žijící až na pomezí chudoby. Kdo může za to, že dlouhodobě dochází k omezování práv zaměstnanců, řetězení pracovních smluv, rozmach agenturního zaměstnávání a snižování významu a možnosti fungování odborů? Proč veškeré snahy o reformu penzijního systému selhali? 

Domnívám se, že kandidátka KSČM v Jihomoravském kraji nabízí kvalitní kandidáty, zkušené i profesně zdatné, kteří budou v případě zvolení dělat maximum k prosazení realistického a jasně definovaného volebního programu KSČM. Ať se jedná o prosazení spravedlivé mzdy, stanovení minimální mzdy na 50% průměrné mzdy a omezení odlivu zisků do zahraničí, podporu obecní a družstevní výstavby a nízkonákladového bydlení, pravidelnou valorizaci důchodů podle skutečných základních potřeb seniorů, špičkovou lékařskou péči pro všechny, obnovu norem pro výrobu potravin a posílení naší soběstačnosti či zajištění, aby svobodná kultura a sport byly dostupné všem. Podpořte proto v nadcházejících říjnových volbách kandidátku KSČM, zvláště pak kandidáty břeclavského okresu v jejich čele stojí Ing. Zdeněk Tesařík, krajský zastupitel a dlouholetý starosta obce Tvrdonice.

Přeji Vám dobrou volbu.

Dagmar ŠVENDOVÁ, BA. LL. M. - kandidátka KSČM do PS PČR

Dagmar ŠVENDOVÁ, BA, LL. M. - koordinátorka evropské levicové nadace transform! europe odpovědná za oblast střední a východní Evropy, zastupitelka města Břeclav, členka kontrolního výboru MÚ Břeclav, členka komise pro informační otevřenosti Rady JmK, členka Česko-ruské společnosti a KČP

Životní motto: "Uprostřed každého problému se nachází příležitost."
Další informace: facebook.com/dagmar.svendova

1) Břeclavský deník 14. 9. 17, str. 1
2) Bližší informace na OV KSČM Hodonín, adresa: Scotta Viattora 1879/26, 695 01 Hodonín, 
         tel.: +420 518 351 195
3) TTIP - Transatlantické obchodní a investiční partnerství mezi USA a EU, CETA – Komplexní
       hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU.


Kateřina Stiglerová: Kdo pomůže ostatním

stiglerova.jpg

Spojenými státy se prohnal hurikán Harvey, Karibikem a Spojenými státy se prohnal hurikán Irma. To byly hlavní zprávy posledních týdnů. Už méně média informovala o více než 90 mrtvých při zemětřesení v Mexiku. A téměř beze zmínky zůstalo třeba 25 mrtvých, stovky zraněných a desetitisíce evakuovaných při zemětřesení v Číně. Média určují, co máme vědět a o co se máme zajímat. Mě opravdu vůbec ne-zajímá, jaké škody sčítají na svých zámořských nemovitostech naše celebrity (jedině snad kvůli doměření daní), ale TV jsou přesvědčeny, že jsou to pro nás ty nejdůležitější informace. 

Spíš mě zaujal příběh českého páru, který se dostal z rizikových oblastí na jednom z karibských ostrovů na letiště, ale odletět se jim nepodařilo. Ač si západní svět hraje na mezinárodní spojenectví, solidaritu a jednotnost, letadla přilétající z jednotlivých států, odvážela pouze své občany. 

A teď z českého rybníčku. Učitelé dostanou od listopadu přidáno 15% a ostatní zaměstnanci veřejného sektoru si přilepší o 10%. Přidává se lékařům, učitelům, státním úředníkům. Ano, tyto profese si umí své platy vydupat, jdou do stávek. Říkají, že jejich platy jsou oproti západní Evropě velmi nízké. To beru, ale proč neřeknou, že i platy prodavaček, skladníků nebo pekařů jsou u nás velmi nízké. Všechny profese, snad kromě politiků, jsou u nás mizerně placené. Je potřebné stavět se na stranu těch, kteří bojují za svá práva, ale taky musíme upozorňovat na práva těch, kteří se z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí přihlásit sami. To my musíme upozornit na to, že jsou v této zemi lidé, daleko více zranitelní. Lidé, pracující za plat hraničící s otrokářskou odměnou. I otroci totiž dostávali najíst a měli kde spát. 

Snažme se o nezávislost médií, postavme se za práva dělníků a hledejme argumenty proti pravicové propagandě. Je jich přece tolik. Sbírejme vzpomínky a zkušenosti od našich předků, jedině tak nebudeme opakovat chyby a budeme moci dobře bojovat.

Kateřina Stiglerová


Jaroslav Baťka: Kdo je?

batka.jpg
JUDr. Jaroslav Baťka je vystudovaný právník, t.č. již v důchodě a zapřisáhlý vlastenec. 
Je vášnivý zahrádkář a vinohradník, nesmlouvavý a hrdý bývalý příslušník Pohraniční stráže ČSSR, ale především dlouholetý člen KSČM (ještě před listopadem 1989), člen Klubu českého pohraničí, zapsaného spolku, kde působí jako předseda Okresní rady KČP Břeclav, první místopředseda Jihomoravské krajské rady KČP v Brně a člen Národní rady KČP v Praze. 

Při své každodenní i klubové práci, ve svém denním soukromém životě hájí zájmy pracujících a soustavně se snaží obhajovat historickou pravdu a má zájem na tom, aby nebyla překrucována naše historie a podíl KSČM na kladném vývoji naší vlasti.

JUDr. Jaroslav Baťka
 

Autor: 
OV KSČM Břeclav