Kuba, jak jsem ji viděl

29. 1. 2020

O zážitky ze svého šestitýdenního pobytu v kurzu zeměpisu a dějepisu na univerzitě v Havaně se podělil se zájemci na besedě v Brně slovenský student 3. ročníku Vysoké školy v Ružomberku Alexander Velitš z Martina. Přijel mezi členy a příznivce brněnské pobočky Spolku česko-kubánského přátelství Lázara Cruze.

Student Alexander Velitš má s čím srovnávat, protože kromě vyslání na studijní pobyt v říjnu a listopadu 2019 do Havany (na základě smlouvy mezi slovenským a kubánským ministerstem školství) pobýval dříve také v Rusku a navštívil i Korejskou lidově demokratickou republiku.Vyprávěl, jak skupina slovenských studentů dostala v Havaně ubytování v rozlehlých bývalých kasárnách, v jejichž areálu je dnes mnoho vzdělávacích zařízení od mateřských po vysoké školy. Výuka geografie se měla konat v angličtině, avšak kvůli úpornému americkému embargu tohoto ostrova po dobu mnoha desítek let lidé na Kubě ovládají angličtinu jen zřídka, včetně vysokoškolských profesorů. Studenti v univerzitní knihovně se ji učí i z internetu.Velitš osvětlil jak se mladí rádi stylizují do prozápadní módy odívání, vzezření, chování a vůbec moderního způsobu života přesto, že mnoho z nich jsou přesvědčení komunisté. Naopak v komunistické Koreji se setkal s konzervativním způsobem odívání občanů. Překvapilo ho, jaká je na Kubě zabezpečena svoboda náboženského vyznání. Mše v kostelích se konají bez velkých varhan středoevropského rázu (ty by v tropickém klimatu dlouho nevydržely), používají tam varhany malé, přenosné, podobné pianu a hudební produkci v kostelích doprovázejí veselými zpěvy. Kuba má excelentní vztahy s Vatikánem a také vynikající vztahy s Japonskem. 

Poukázal rovněž na skutečnost, že hlavně při pobřeží staví čínští investoři síť hotelů. Přibývají zejména v nejpopulárnějším dovolenkářském středisku u pláže Varadero. Starou Čínskou čtvrt v Havaně obývají dnes Kubánci. To proto, že Číňané  -většinou obchodníci- se po revolučním nástupu vlády Fidela Castra v r. 1959 odstěhovali s Američany do USA. Slovenský student se pozastavil nad tím, že stěny budov jsou tam stejně posprejované vandaly jako u nás. Naopak při pobytu v severní Koreji výtvory sprejerů neviděl žádné. Přiblížil též ruch v havanských ulicích, kde mladí Slováci zjistili mj. růst prostituce v turisty navštěvovaných místech a užívání drog. Poznali tam i toleranci vůči sexuální svobodě a homosexuálním vztahům. Je podstatně větší, než na konzervativním Slovensku. Ulice v Havaně jsou plné aut, kromě moderních též starých, udržovaných amerických vozů ze šedesátých let. Autobusů (zejména čínských) je v Havaně málo, jsou proto stále přeplněné. Lidé hodně jezdí taxíky a stopem. Začínají se tam objevovat malé turistické taxíky a zvířetem tažené rikšy.

Alexander Velitš ocenil úroveň rozvinutého kubánského zdravotnictví. Stejně jako školství je zdravotnictví pro Kubánce bezplatné. Stát do zdraví občanů hodně investuje. Tento resort je na Kubě nejrozvinutější v Latinské Americe. Kubánští lékaři pracují v Nikaragui a jinde na tomto kontinentě. Jsou zváni jako odborníci do míst výskytu epidemií, přírodních katastrof. 

Kuba byla kdysi závislá na vývozu třtinového cukru do USA. V r. 1959 po revoluci upadla do americké nemilosti a USA vyhlásily nad Kubou ve světě ekonomické embargo. Kubánský cukr pak kupoval až do svého rozpadu v 90. letech Sovětský svaz. Následně nastala na ostrově těžká doba s nedostatečným odbytem sladké produkce a těžkým přerodem kubánského hospodářství k větší různorodosti.

Pokud jde o mladé Kubánce, tamní stát se snaží, aby vyrůstali v duchu socialistické výchovy. Většinou se mu to daří, avšak své odpůrce nachází hlavně v mladých, kteří mají příbuzné na nedaleké Floridě a jinde v USA a kteří je materiálně podporují. Mezi mladými komunisty s revolučními myšlenkami v srdci je vnější volné chování běžné stejně, jako u nás - přiblížil posluchačům Velitš.
 

109_0589.jpg

 

Autor: 
(vž)
Zdroj: 
Foto - Václav Žalud, na snímku slovenský student Alexander Velitš na besedě v brněnské pobočce Spolku česko-kubánského přátelství Lázara Cruze.