Kubánská konzulka v Brně

18. 5. 2017

Další letošní setkání brněnské pobočky Lázara Cruze Společnosti česko-kubánského přátelství započalo přivítáním nové kubánské konzulky Evelyn León Peréz. Mladá kubánská konzulka dostala od členů pobočky na přivítanou květiny a drobné dary. Hlavním darem bylo CD, které obsahovalo shrnutí pětiletého působení pobočky. Promítáním obsahu CD jsme si připomněli některé akce, které byly pobočkou uspořádány, nebo na kterých byli členové účastni.

Hlavní slovo samozřejmě patřilo paní Peréz. Tématem přednášky  byly především mezinárodní vztahy Kuby s ostatními státy, konkrétně vztahy s Českou republikou a Spojenými státy americkými.

Ve vývoji vztahů mezi Kubánskou republikou a Spojenými státy americkými došlo k pozitivní změně za prezidentování Baraka Obamy, ale stále přetrvávají vážné překážky, které brání zásadnímu průlomu ve vztazích těchto dvou zemí.

Jedním z problémových bodů jsou vysílačky Spojených států, které šíří protikubánskou propagandu  na území Kubánské republiky. Kuba požaduje zastavení tohoto  protistátního a štvavého vysílání. Dalším problémovým bodem je stále trvající obsazení Guantánama. Zájmem kubánských představitelů je řešit tyto problémy diplomatickou cestou.

Bohužel, nelze konstatovat, že by se vyřešila i záležitost blokády Kuby. Kuba nadále požaduje vyrovnání škod, které vznikly na kubánském hospodářství následkem několik desetiletí trvající blokády.  Je možné mluvit i o úspěších, mezi které samozřejmě patří propuštění třech zbývajících hrdinů tzv. „Miami five“, kteří byli po dlouhá léta nespravedlivě vězněni v USA. Je ale  zřejmé, že naprosté srovnání špatných vztahů mezi USA a Kubou je během na dlouhou trať. Bohužel, neschopnost se vyrovnat s tím, že některé národy chtějí jít vlastní, nezávislou cestou, je stále pro zahraniční politiku USA příznačné.

Kubánská konzulka se dále věnovala otázce vztahů Kuby , EU  a ČR.

Byly připomenuty dvě delegace z ČR. První  byla ta pod vedením ministra zemědělství Mariána Jurečky, která vyjednávala podmínky vzájemného obchodu se zemědělskými produkty (pšenice, sušené mléko, máslo aj.). Druhou delegací z nedávné doby byla delegace ministerstva zdravotnictví,  která jednala o spolupráci v oblasti zdravotnictví, dodávání léčiv a podobně. Je třeba zmínit, že zemědělství je na Kubě na vysoké úrovni, ale Kuba nedokáže potravinově zabezpečit své obyvatele a turisty zároveň.. Na Kubu zamíří ročně kolem čtyř milionů turistů, což klade na produkci potravin velké požadavky.

Úroveň zdravotnictví na Kubě je proslulá. Kuba v rámci solidárních projektů vysílá kontingenty lékařů do rozvojových zemí (např. mise pro boj proti epidemii eboly). Kubánská medicína dosahuje skvělých úspěchů ve výzkumu léčby rakoviny slinivky, bércových vředů a dalších chorob, které se bohužel stávají rozšířenými civilizačními chorobami. Takový výzkum je velice brzděn embargem, které znesnadňuje mezinárodní spolupráci v oblasti zdravotnictví a dovoz zahraničních léčiv.

Konec setkání patřil diskusi. Jedna z prvních otázek byla, zda je možné, aby někdo ze zahraničí koupil pozemek na Kubě. Podle vyjádření konzulky taková věc možná není. Pozemky patří kubánskému lidu a tak to i zůstane. Myslím si, že tato myšlenka by měla být pro vládu České republiky inspirativní a bylo by dobré si naší půdy v České republice více vážit a náležitě ji chránit. Velký počet dotazů na různorodá témata, od turistického ruchu, po nadcházející prezidentské volby na Kubě, svědčila o vysokém zájmu občanů České republiky o dění na krásném ostrově Kuba, který je po právu nazýván Ostrovem svobody.

 

 

Autor: 
Za Společnost česko-kubánského přátelství, Brno - Aleš Hubert

Fotogalerie