Kubánští diplomaté diskutovali s Brňany

29. 5. 2019

Nový velvyslanec Kubánské republiky v ČR Danilo F. Alonso Mederos s chotí navštívil poprvé Brno. Doprovázela ho kubánská konzulka Evelyn Leon Perez. Diplomaté byli hosty brněnské pobočky Společnosti česko-kubánského přátelství Lázara Cruze, vedené Jozefem Štofanem a Alešem Hubertem.

Velvyslanec Mederos s doprovodem si prošel střed Brna, prohlédl si Pomník vítězství se sochou rudoarmějce v pozici Zastavte palbu! na Moravském náměstí, též pivnici, supermarket a snažil se zjistit jak Češi žijí. Na brněnském magistrátu formálně přijala kubánské diplomaty primátorka Markéta Vaňková. O Kubě se vyslovila pochvalně a tázala se kdy si kubánská strana objedná dodávku brněnských traktorů Zetor. Dva traktorové vzorky tam byly na atestaci, její výsledek je pro zetoráky příznivý. 

Velmi srdečná a přátelská byla beseda s výměnou dárků vůbec prvního kubánského velvyslance v ČR s Brňany a členy Společnosti česko-kubánského přátelství. Mezi dárky pro velvyslance nechyběl regionální produkt - demižon moravského vína. Kubánské hosty přijal též předseda Mětského výboru KSČM Martin Říha. Za účasti předsedy jihomoravského KV KSČM Pavla Březy a předsedy klubu zastupitelů Jihomoravského kraje za KSČM Stanislava Navrkala si vyměnili zkušenosti ze stranické práce.

Karibský ostrov s 11,5 milionu obyvateli je turistická velmoc, kterou vloni navštívilo pět milionů turistů. Nikoliv z USA, protože návštěvu Kuby Američanům prezident Trump zakázal (smějí tam jen vyvolení). Snaží se utužovat ekonomické embargo tohoto notoricky vzpurného, hrdého, nezávislého, svobodného ostrova, který odmítá jakoukoliv podobu nadvlády nad sebou. Velvyslanec Mederos ocenil, že se podařilo obnovit kubánskou ambasádu v ČR na úroveň velvyslanectví.  Popsal, jak Kubánci vytvořili a v referendu přijali svoji druhou socialistickou ústavu, což v ČR udělat nelze, česká legislativa to neumožňuje. 

Osm milionů Kubánců se zúčastnilo schůzí s podáváním návrhů kdo, co do této konstituce navrhuje. Každý individuální návrh občana se dostal na nejvyšší místa k posouzení a 60 procent z nich bylo v definitivním znění návrhu nové kubánské ústavy. Návrhy byly na veřejném přetřesu v sociálních sítích a prodávaly se v ulicích v tištěné papírovém svazku za symbolický drobný poplatek. Devadesát procent Kubánců se pak vyslovilo k nové ústavě v referendu, 86 procent hlasujících tento návrh moderní ústavy podpořilo. Podpořili socialistický charakter kubánské revoluce a příklon ke svobodě nezávislosti obyvatel tohoto ostrova. Mají blízké vztahy s obyvateli Venezuely, Ruska, Vietnamu, Číny, Mexika a dalších zemí. Dvacet tisíc kubánských lékařů pracuje i v nejzapadlejších koutech Venezuely. Prezident Trump je s nelibostí vydává za vojáky v bílých pláštích. Mnoho dalších kubánských lékařů působí v afrických a latinoamerických zemích.

Blíží se 60. výročí zavedení nechvalně známého ekonomického embarga Kuby vyžadovaného od zemí ve světě Spojenými státy. "Kubáncům se žije hůř, než kdyby mohliříha obchodovat s nedalekými USA, avšak vydrží to! Pro Američany je Kuba zadřená tříska, kterou už 60 let nedokáží vytáhnout. Řídí se pravidlem: Co je pro USA prospěšné, je správné! Na Kubě chybí potraviny, které se musejí dovážet. Když to nejde z USA, musejí se kupovat ze vzdálených zemí, např. drahou rýži vozí z Vietnamu. Přídělový systém pamatuje na to, aby každý Kubánec dostal za symbolický drobný poplatek základní dávku potravin. Kdo si chce přilepšit, může si další potraviny koupit za tržní ceny od soukromých prodejců. Pěti milionů turistů na tomto vyhledávaném krásném ostrově se úsporný potravinový přídělový systém netýká. Kubánský stát si ponechal ve svých rukou důležité podniky a hospodářská odvětví, např. těžbu nerostů, drobné podniky a živnosti jsou soukromé. Nová ústava uznává vlastnictví státní, družstevní, smíšené a soukromé. Zahraniční investoři stavějí na Kubě společné podniky. I Čech tam muže podnikat, musí tam však předem projít schvalovacím procesem. Slovenské i české firmy modernizují kubánské elektrárny, "uvedl velvyslanec. 

 

Autor: 
​​​​​​​(vž)

Fotogalerie