Nesmíříme se s kroky vlády ve prospěch války

21. 8. 2016

DUBŇANY - Nesmíříme se s kroky české vlády a politiků ve prospěch NATO a války!  Zaznělo to v sobotu na 26. ročníku setkání více než jedenácti set Čechů a Slováků na moravském Pomezí, tentokrát  v Dubňanech na Hodonínsku. Ve sluncem zalitém přírodním areálu si občané a mládež obou států připomněli odkaz 71. výročí osvobození Československa od fašismu a 72. výročí Slovenského národního povstání. 

Čeští i slovenští představitelé na 26. ročníku setkání občanů a mládeže ČR a SR na Pomezí, letos v Dubňanech

Debatovali o tom s poslanci Parlamentu ČR Vojtěchem Filipem, Ivo Pojezným, Martou Semelovou či Miroslavem Grebeníčkem. Také s kandidáty KSČM do samosprávy Jihomoravského kraje a se čtyřmi jihomoravskými komunistickými kandidáty do Senátu, tj. Jánem Lahvičkou st. za Hodonínsko, automobilovým závodníkem a kandidátem za brněnský volební obvod 58 Oldřichem Duchoněm, s kandidátem za brněnský obvod 55 Radoslavem Skálou i s kandidátkou Márií Koudelovou za Blanensko. Jako host byla v hornických Dubňanech kandidátka do Kraje Vysočina Helena Vrzalová z Jihlavy. Rozpravy s přítomnými tam vedli také komunisté, kteří přijeli do moravských Dubňan ze Slovenska.

Hrozí vypuknutí nového válečného konfliktu
Předseda ÚV KSČM Filip v hlavním proslovu uvedl, že česko-slovenská setkávání vzájemnosti se konají již od Rakouska-Uherska. Velký význam měla v revolučním dělnickém hnutí za první ČSR. Nový rozměr získala po r. 1992 po neústavním rozdělení čs. federace. Na obou stranách státní hranice si lidé vážili bratrství Čechů a Slováků. Proto nepřipustili, aby se naše dva národy rozhádaly a přestaly si rozumět. Ne všechno rozdělování v tomto světě, zvláště v nedávných letech, dopadlo tak dobře, jako rozdělení Československa. Hlavně držitelé velkých peněz se tehdy rozhodli, že není dobré, aby Češi a Slováci žili v jednom státě. Po r. 2014 bylo zřejmé proč. Při dělení Ukrajiny se zjistilo, že většina Rusínů, kteří žijí na Zakarpatské Ukrajině, by chtěla nejraději sdílet společný československý stát. To by se nehodilo současným mocným za oceánem a v Bruselu. Nynější mezinárodně-politická situace je velmi vážná, neustále hrozí vypuknutí válečného konfliktu.
Předseda českých a moravských komunistů Filip dál pokračoval: "Vážně se zabýváme výzvou, jestli přelety leounů NATO nad ČR, účast cizích vojsk v ČR nebo budování vojenských základem třeba na Slovensku máme více rozporovat. Rozhodně jsme proti tomu, aby tato vojenská dobrodružství byla s účastí ČR. Současná skutečná levice - KSČM a KSS v našich dvou státech zatím nemá takovou sílu, aby byla schopna tomu zabránit. Je na nás, abychom otevřeně řekli čeho můžeme tuto chvíli dosáhnout. I tak, že občané nebudou spokojeni s kroky, které dělá vláda ČR ve prospěch NATO, ve prospěch válečného konfliktu! S tím se nesmíříme!"

Lidé by se neměli nechat ohlupovat
"V krajských a senátních volbách můžeme pomoct těm, kteří mají podobný názor jako  většina občanů. Podle všech agentur pro výzkum veřejného mínění většina lidí, i když se agentury snaží jejich uvažování zmanipulovat, stojí o to, abychom žili v míru a byli schopni odmítnout válečný konflikt. Abychom řekli "ne" tomu, co se usnesly nedávno státy NATO ve Varšavě. V ČR máme šanci odporovat tomu, co se u nás v ČR odehrává, odporovat tomu, kam vláda směruje své úsilí," podtrhl ve svém projevu předseda komunistů v ČR.
Filip vyzval nejen přítomné, aby za šest týdnů volili jen ty, kteří jsou ochotni řešit životní problémy neprivilegovaných lidí práce, pracovat ve prospěch míru, budování sociálně spravedlivější společnosti, než která je zde nyní. To jsou komunisté. "Do Senátu navrhli ze svých řad lidi, kteří nepřipustí další zhoršování sociální situace občanů ČR a prohlubování válečné rétoriky mnohých politiků, kteří se náhle objevili na české politické scéně.  Nabízejí tzv. jednoduchá líbivá řešení problémů, které ale nejsou řešení na delší dobu. Komunisté chtějí zabránit lidem, kteří vstřebávají taková hesla, aby měli ve společnosti  šanci o ní rozhodovat. Rohodovací moc musejí mít ti, kteří svoji práci berou zodpovědně  na každém úseku činnosti. V krajských volbách mají lidé možnost výrazně ovlivnit vývoj v ČR. Krajské a senátní volby ukáží kam se česká společnost bude ubírat.  A to do reálné politicko-ekonomické situace nebo se lidé nechají  ohlupovat nabídkou koblihů nebo něčeho jiného od lidí, kteří mají peníze a mohou za ně ovlivňovat vědomí lidí. V takové situaci není možné se spolehnout na objektivitu zpráv, kromě Haló novin. Ostatní média, která komunisty 27 let pouze pomlouvala, jsou schopna o nich napsat jen to, co vyvolává v KSČM vnitřní hádky. Komunisté si ale dokáží uvědomit co je to útok na vnitřní integritu strany, na jejich volební program a dokáží tomuto útoku čelit. Konkrétně jednotným přístupem k volbám s domluvou jak reálně postupovat ke změně situace v ČR. Pouze reálná politická sila, jakou je KSČM, dokáže porazit oligarchy i ty, kteří ohlupují národ jednoduchými populistickými řešeními lidských problémů," řekl Filip.
Ke stále složitější mezinárodně-politické situaci poznamenal: "Migrační krize ještě neskončila. Do ČR přijíždí Agela Merkelová. V jednáních s premiérem i prezidentem republiky chce prosadit, aby její dobrodružná politika byla hrazena z našeho státního rozpočtu. My říkáme rozhodné NE! Z peněz českých daňových poplatníků nebudeme hradit německé zájmy. To není naše politika a my ji musíme zásadně odmítnout!" 

Odmítnout americkou politiku v Evropě
Filip pokračoval, že stejně zásadně musíme odmítnout americkou politiku v Evropě. Američané vydělali na 1. světové válce. Zbraně a potraviny posílali do Evropy a prodávali je oběma válčícím stranám. Ještě více vydělali na 2. světové válce. S válčícími stranami uzavřeli smlouvy o nájmu a půjčce. Sovětský svaz pak splácel dodávky zbraní, střeliva a potravin z USA, se kterými bojoval proti fašistům, ještě do 60. let. Spojené státy vydělávaly na evropském válčišti až do r. 1944, kdy už vypuklo SNP a bylo jasné, že Rudá armáda vítězí nad nacistickým Německem. Proto otevřely druhou frontu. Z válčení za oceánem těží! "Našim úkolem je nepřipustit, aby USA zažehly další válečný konflikt, jak se už stalo na Ukrajině, aby zbrojíři mohli poskytovat úvěry a půjčky a prodávat zbraně válčícím stranám. Naše politika je mírová! Musíme mít vlastní českou politiku spolupráce v Evropě. Takovou, která se nám osvědčila při spolupráci s našimi bratry Slováky. Musíme najít způsob, jak emancipovat evropský zájem, oddělený od zájmů USA, a najít kurz k dalšímu příznivému vývoji. To je náš cíl, ze kterého komunisté nesleví," uzavřel Vojtěch Filip.

Varoval před růstem neofašismu
Předseda slovenských komunistů Jozef Hrdlička připomenul na setkání v Dubňanech význam vyznávání hodnot česko-slovenské vzájemnosti. Také představitelé obou stran - KSČM a KSS- se cítí být Čechoslováky. Vždyť V. Filip má matku ze slovenské Žiliny a J. Hrdlička otce z moravské Kroměříže. "Naše národy prokázaly svoji samostatnou životaschopnost. Nacionálně nedemokratické rozbití Československa byla chyba, škoda pro oba národy. Přes zavedení státních hranic mezi nimi jsou vztahy mezi Čechy a Slováky nyní lepší, než ve federaci.  I na slovensku jsou komunisté pro evropskou integraci. Avšak na zcela jiných principech, než je budovaná Evropa kapitálu. Nikde v Evropě nebyl tak kvalitní, tak dobrý a demokratický model socializmu, než jaký budovali občané po desetiletí v Československu. Na Slovensku vznikly jejich rukama obrovské hodnoty a sociálně spravedlivější svět, což dnešní politici nedokáží," ocenil šéf slovenských komunistů Hrdlička.
Podle něj setkávání občanů na Pomezí pořádají současníci už desetiletí na počest SNP jako demokratické antifašistické revoluce, ve které bojovali Češi, Slováci a další národy a národnosti. "U mnohých lidí dnes žel myšlenky antifašismu vyznívají naprázdno. Kam se poděla naše historická paměť- tázal se v projevu na pódiu dubňanského amfiteátru J. Hrdlička a pokračoval:  Zapomněli jsme na Lidice, Ležáky, Terezín, na vypálené slovenské obce, na transporty lidí do koncentračních táborů, na zvěrstva, která přináší kapitalismus. Vzmáhá se neofašismus! Antifašismus a antikapitalismus, jsou dnes aktuálnější, než kdy dříve," zdůraznil Hrdlička a uvedl, že mezi účastníky tohoto setkání jsou i přímí účastníci protifašistických bojů, jako je dnes osmdesátiletá Mária Šútovcová.

Představitelé KSČM a KSS položili v pietních aktech kytice květů k památníku padlých Rudoarmějců v obci Dubňany v dubnu 1945. Též u památníku padlých místních občanů.
Jihomoravská organizace Klubu českého pohraničí předala Jozefu Hrdličkovi, předsedovi ÚV KSS, ocenění k 65. výročí schválení zákona o ochraně čs. státních hranic. Je pátý občan SR, který má toto ocenění.

Účastníky v přírodním areálu v Dubňanech u Sportcentra Želva pozdavili též zástupci české a slovenské mládeže - za mladé české komunisty předseda OV KSČM Blanenska Emil Pernica a za klub Socialistického zväzu mladých při KS Slovenska Artur Bekmatov. Vedoucí kandidátky KSČM k volbám do nového zastupitelstva Jihomoravského kraje, poslanec Ivo Pojezný připomněl posluchačům, že za šest týdnů budou volby. K nim KSČM připravila program komplexního rozvoje kraje a života lidí v něm. V souvislosti s hrozbou masového přijímání uprchlíků z islámských zemí zdůraznil, že komunisté jsou zásadně proti nelegální migraci. Problémy s ní se musejí řešit tam, kde vznikly a na náklady těch, kteří je způsobily. A nikoliv z obsahu našich peněženek. Předseda Jihomoravského KV KSČM Pavel Březa přiblížil přípravu čtyř komunistických kandidátů regionu k volbám do Senátu i kandidáty do Jihomoravského kraje. Podle něj KSČM v tomto regionu má volební program promyšlený, obyčejným lidem prospěšný. Navázat by měl na dosavadní smlouvu o partnerství mezi jihomoravskými krajskými zastupiteli za KSČM a ČSSD, které prospívá oběma stranám. Volební kampaň zahájí jihomoravská KSČM 1. září.

Bohatý doprovodný program se líbil
Více než tisícovka lidí sledovala celé odpoledne bohatý doprovodný program, který moderovala poslankyně Marta Semelová. Zaposlouchali se do koncertu dechové hudby Slovácké kapely Romana Horňáčka i do koncertu umělecké dvojice Karel Gott Revival Morava zpěváka Josefa Boudy (kdysi byl nejmladším delegátem VI. sjezdu KSČM). Lidé tleskami i vystoupení mažoretek Minirošťandy ze Šardic a koncertování dvojic Sloveski heligonkari a domácí heligonkáři. Po celou dobu bavol děti i koutek Tajuplný vesmir ve spolupráci s Dagmar Švendovou a OV KSČM Břeclav.  Bohatá byla i tombola.

(vž)

Foto - Václav Žalud

Fotogalerie

Autor: 
Václav Žalud