Pernica: Důstojný život pro všechny

15. 9. 2017

Je mnoho problémů, které nás trápí. Ať už je to snaha pravicových stran znovu zavést poplatky ve zdravotnictví či zcela zdevastovaná armáda, která naprosto nemůže plnit funkci ochránce naší země, další nezřízené požadavky na financování NATO, Evropská unie, která požaduje kvóty na přijímání migrantů a jejich plnění ze strany našeho státu, potraviny dovážené ze zahraničí a neodpovídající domácím normám, školství, jež požaduje oprávněně další finance na vzdělávání i na platy učitelů, končící malé sportovní kluby a podivným způsobem přidělované dotace na sport, senioři, matky samoživitelky, hendikepovaní žijící na pokraji bídy, to vše je obrázek působení předchozích vlád a samozřejmě i té dnešní.

Sobotkův chvalozpěv na vládní úspěchy je jen podivnou náplastí na to, jak se vláda chovala po celé čtyřleté období k nám všem. ČSSD již dávno není stranou, která má na zřeteli blaho občanů. Chtíč jednotlivých představitelů po teplých křeslech a různých prebendách převážil nad původním posláním, proč ve vládě zasedli. Důvěra občanů byla pošlapána a původní cíl politiky na všech úrovních - služba občanům - byl zcela zničen. Podniky, které bůhví proč zkrachovaly, i to je obrázek jejich práce. Zbytečná embarga vůči Rusku, která nepřinášejí nic dobrého pro naše obchody, jsou jen dalším důkazem nesmyslných opatření.

Udělejme si svoji vlastní bilanci úspěchů a zklamání v posledních čtyřech letech a podle toho se rozhodujme o tom, kdo dostane naši důvěru. Mávnout kouzelným proutkem a vše zlepšit je nemožné. Ale s vaší pomocí a postupnými krůčky by mohlo k nápravě dojít. Proto vás chci poprosit, abyste přišli k letošním volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Bez vaší pomoci nelze dosáhnout potřebných změn. Život člověka je příliš krátký na to, aby musel řešit mnohdy zcela nečekané problémy. Zvláště pokud celý život pracoval. Vizitkou každého státu je, jak dobrý má sociální systém. A naše republika se k těmto státům chce řadit. Udělejme tedy vše pro to, aby se takovým krédem mohla oprávněně chlubit.

 

Autor: 
Emil Pernica, kandidát KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Jihomoravském kraji