Podpoří provoz sedmdesáti venkovských prodejen

26. 3. 2019

JIH MORAVY - Všech 70 žádostí o dotaci na podporu provozu venkovských prodejen podpoří Jihomoravský kraj ze svého rozpočtu celkovým přípěvkem 2,8 milionu korun.

"Jsme rádi, že myšlenka podpory obchodů v malých vesnicích či na dědinách se ujala. Ukázala se jako velmi prospěšná. To především k uspokojení potřebynákupů u starších a méně pohyblivých občanů, kteří nemají možnost nakupovat ve vzdálených supemarketech a hypermarktech u větších měst. Letošní dotace je navýšena a poslouží již sedmdesáti prodejnám, které se při malém množství zákazníků potýkají s prodělečnou službou občanům, která je ale ze sociálního hlediska velmi potřebná. Aby mohly fungovat malé prodejny dál, každá, která požádala o příspěvek, dostane od kraje pomoc ve výši od 25 000 do 70 000 korun,"informoval předseda klubu zastupitelů Jihomoravského kraje za KSČM Stanislav Navrkal.

"V příbuzném dotačním programu na podporu vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství získá dotaci 25 žadatelů, dohromady 1,4 milionu korun ( k rozdělení ale byly nachystány dva miliony Kč). Stejná situace nastala u dotačního titulu na podporu včelařství, zde bylo podpořeno 126 žádostí v celkové výši 1,75 milionu Kč. Nevyčerpané prostředky z obou dotačních programů je možné převést na podporu provozu venkovských prodejen," uvedl krajský radní Petr Hýbler. V řadě obcí je pouze jediná podejna, která bez podpory obce nebo kraje není schopna kvůli své nevýdělečnosti pokračovat v provozu.

Autor: 
(vž)