ROZHOVOR S DAGMAR ŠVENDOVOU

3. 2. 2019

Kandidujete ve volbách do Evropského parlamentu, které proběhnou  24. a 25. května 2019 za KSČM - česká levice společně! z šesté pozice, můžete nám o sobě něco říct?

Pocházím z malebné Jižní Moravy. Kraje, kde vinařství patří mezi nejstarší v Evropě a kouzlo lidových tradic, pestrých krojů, dávných obyčejů a zapomenutých řemesel na vás dýchne skoro na každém kroku. Vyrostla jsem v Břeclavi - ve městě, které se nachází na hranici tří států a je vstupní bránou Lednicko-valtického areálu.

7_-_kopie_2.jpg

Proč chcete kandidovat do Evropského parlamentu?

Pevně věřím, že získám-li důvěru občanů, budu moci využít hlavně své dosavadní zkušenosti. Mým přínosem je zkušenost z politiky na úrovni městské i krajské samosprávy, teoretická i praktická zkušenost s právem EU a hlavně znalost »bruselského prostředí«. Téměř pět let jsem pracovala jako asistentka europoslance Vladimíra Remka. Zkušenosti jsem tak "nasbírala" například ve výborech pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), pro rozpočet (BUDG), pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) nebo v parlamentní delegaci EU - Rusko. Na legislativní procesy EU a Evropského parlamentubyla zaměřená i má disertační práce. Díky své současné práci pro pan-evropskou levicovou síť a pro politickou nadaci transform! europe nabízím mj. i znalost regionu střední a východní Evropy, kontaktů na levicové organizace, hnutí, odborové či studentské organizace a levicové politické strany v tomto regionu, ale i znalost prostředí Evropské levice.

Užitečné budou zkušenosti z dlouholeté práce v průmyslovém odvětví - OTIS a.s. (výtahy, eskalátory) ze strategického nákupu, zkušenosti z výuky angličtiny pro dospělé, ale i  z práce uklízečky a pomocné kuchařky. 

Mezi mé další aktivity patří například koordinace"Meziregionálního fóra Evropské levice: Kanál Dunaj - Labe"mezi státy CZ, AT, HU, SK nebo koordinace účasti ČR delegace na každoročním levicovém festivalu "Volksstimmefest"ve Vídni. Dlouhodobě se zaměřuji také se na aktivity pro děti a mládež.

Můžete krátce uvést vaše priority?

Prosazovat program KSČM - česká levice společně! ve všech činnostech spojených s výkonem funkce poslankyně Evropského parlamentu. Samozřejmě s důrazem na práci v přidělených výborech a delegacích. 

V uplynulých letech jsem sledovala dění v oblasti Evropské politiky. Podařilo se mi udržet i dále rozvíjet kontakty v Evropském parlamentu i dalších EU institucích, ale i v Evropské vesmírné agentuře a specifické oblasti Evropské družicové navigace a systémů pro pozorování Země. Aktivně jsem se podílela na utváření a prosazování levicové politiky napříč Evropou a v tom chci pokračovat.

Jsem si plně vědoma náročnosti výkonu funkce poslankyně Evropského parlamentu i skutečnosti,  že následující volby budou pro naši kandidátku prubířským kamenem, ale s Vaší důvěrou a pomocí jsem připravena se do tohoto boje pustit opět s plným nasazením.

Kontakty:www.facebook.com/dagmar.svendova

 

 

Fotogalerie