Rozhovor s Márií Koudelovou, kandidátkou do Senátu

4. 9. 2016

Stávající výši minimální mzdy nepovažujete za důstojnou. Mimo to, že komunisté podporují její pravidelnou valorizaci, která není nyní zákonem dána, jaká by měla být podle vás její optimální výše?

Stávající minimální mzda 9 900 Kč, ale ani nová výše 11 000 Kč avizovaná vládou nemůže být dostačující pokud je hranice chudoby spočítána na 12 400 Kč. Takže naše vláda vědomě navrhuje minimální mzdu pod hranici chudoby. V reálu to znamená, že naši zaměstnanci budou v 21. století nadále pod touto hranicí. Protože zaměstnavatelé, když nemusí tak větší mzdy dobrovolně vyplácet nebudou. Nic je k tomu nenutí. Naopak zástupci zaměstnavatelů, jako např. pan Vladimír Dlouhý veřejně hlásá, jak doveze pracovníky ze zahraničí, kteří za tuto mzdu budou vděční. Je ale rozdíl mezi člověkem, který zde žije ve svém příbytku či v pronájmu, živí rodinu, utrácí své peníze a tím pádem podporuje českou ekonomiku a člověkem, který sem přijel čistě na několik let za prací, utratí zde minimum vydělaných peněz a potom se vrátí do své země. Naši lidé odvádí sociální a zdravotní a pojištění. Ale jak je to s lidmi na dohodu o provedení práce? Lidí, kteří se pohybují různě po všech firmách a vždy pracují na tyto dohody, kde není povinnost odvádět zdravotní, ale ani sociální pojištění je stále mnoho. Je na čase tyto úvazky na dohody omezit.

Sociální podpora je jistě chvályhodná. Kde ale vzít potřebné finance na její realizaci?

Sociální podpora je opravdu chvályhodná, ale pokud budeme mít dobře placené zaměstnance, tak ani v tak velkém rozsahu nebude třeba. Výdaje na sociální podpory nebudou muset být tak vysoké, pokud se zaměstnavatelé konečně přestanou zbavovat starších zaměstnanců, kteří po vyhazovu hledají pracovní uplatnění velmi těžko. Pak jsou nuceni zbytek času strávit na úřadu práce, kde pobírají jakousi podporu a čekají až dovrší důchodový věk. Nebo pracují třeba i na černo a často raději odcházejí do předčasného důchodu, který je krácen. Dokud se budou zaměstnavatelé chovat takto bezohledně, tak budou výdaje na sociální podpory vysoké a budou chybět peníze pro ty opravdu potřebné, jako jsou nemocné děti či starší občané.

Navíc, kdyby naši politici skutečně pracovali pro lidi, tak by mysleli i na budoucnost a ne jenom na svoje funkční období. Vše co před rokem 1989 patřilo státu tedy lidem této země se rozprodalo a rozdalo. Kdyby z každého prodeje státního majetku jen 10% zůstalo na státním účtu, tak jsme nejbohatším státem ze všech zemí okolo nás. Jenže se příjem z každého prodeje hned utratil nebo rozkradl. Z příjmů za prodej státního majetku jsme mohli žít dodnes.

Kritici navyšování minimální mzdy argumentují zvýšenou nezaměstnaností. Je to podle vás pádný argument? Proč?

To je oblíbený argument všech zaměstnavatelů. Já se po těch létech tomuto argumentu jen směji, když slyším jejich hořekování, jak je zvyšování minimální mzdy pro ně likvidační. Vláda je ve zvyšování minimální mzdy slabá. Hrozně podléhá nepravdivým argumentům podnikatelským svazům. Ještě jsem neslyšela, že by nějaký podnik zkrachoval kvůli zvýšení minimální mzdy. Žádný podnik by neměl zkrachovat, když se mu o několik málo tisíc maximálně několik málo desítek tisíc korun měsíčně zvýší mzdové náklady. Pokud takový podnik zkrachuje, tak to není kvůli zvýšení mzdových nákladů, ale kvůli špatnému managementu nebo špatnému řízení firmy.

Průměrná mzda v Česku sice roste, většina lidí na ni ale nedosáhne. Co se musí stát, aby se situace změnila?

Průměrná mzda statisticky roste. To je pravda, ale kolik lidí na ni dosáhne? Dvě třetiny zaměstnanců ji nemá. Je to problém, zaměstnanci si tento fakt uvědomují. Ale zároveň se bojí o svoje rodiny, aby je uživili. Snad každý má nějakou hypotéku, půjčku a musí ji splácet. Když bude v práci rebelovat a bude požadovat vyšší mzdu, tak se ho zaměstnavatel rychle zbaví. Záminka se najde vždy – nespolehlivost, neloajálnost k zaměstnavateli apod. Ale co pak bude dělat? Bude hledat práci třeba někde dál od svého bydliště. Když si pak spočítá kolik dá za dopravu, navíc nebude tak často s rodinou atd., tak pak raději sklopí hlavu a dělá za 12 000 Kč na svém původním místě. Zaměstnavatelé toho umí využívat a využívají toho.

Dalším důvodem, proč je průměrná mzda tak vysoká jsou ohromné mzdy manažerů, bankéřů, makléřů a různých spekulantů. Chápu, že skutečně pracovitý manažer pracuje někdy i 16 hod. denně. Já se ale ptám, co z toho života po tom má on i jeho rodina a jestli je skutečně nutné se takhle hnát za pracovními výsledky. Je fakt, že vrcholový manažer nadnárodního koncernu vydělává měsíčně 200 000, 300 000 Kč i více. Je to ale skutečně nutné? Takže, aby se konečně ty 2 třetiny zaměstnanců k průměrné mzdě alespoň přiblížili jsou zapotřebí 3 věci. Zlepšit vyjednávací podmínky zaměstnanců a odborů se zaměstnavateli o výši mezd, snížit mzdy vrcholovým manažerům a zároveň jim snížit zdrcující požadavky na pracovní výsledky.

Palčivý problém je také nastavení sociální dávek tak, aby nedocházelo k jejich zneužití. Co s tím?

Souhlasím, že nastavení sociálních dávek je problém naší společnosti. Že dochází k zneužívaní víme všichni. Ale nikdo to nechce řešit. Je to totiž velmi citlivá otázka. Zopakuji, že každý kdo pracuje musí mít takovou mzdu, aby nemusel o žádné sociální dávky žádat. Jak bohaté máme občany, tak bohatý je stát. V současné době to, ale platí jen pro třetinu občanů České republiky.

Jak byste z pozice senátorky chtěla pomoci Blansku?

Blanenský okres, ale také okres Brno venkov potřebuje dořešit spoustu problémů. Jednou z důležitých věcí je dopravní infrastruktura. O R43 Brno – Svitavy se už několik let jen mluví. Také musí dojít k dohodě mezi ministerstvem školství a krajem a obnovit i rozšířit učňovské školství pro strojírenské podniky, které u nás zaměstnávají mnoho lidí. Také bych chtěla pomoci zemědělským podnikům, aby měli zajištěné financování a tím pádem mohli dále zaměstnávat občany. Tím pádem se zajistí zaměstnanost na venkově a ten se nebude vylidňovat a stěhovat do měst. Také bych se chtěla zasadit o zvýšení povědomosti památek na Blanensku a Boskovicku a tím podpořit cestovní ruch, jako další možnost zvýšení zaměstnanosti. Chtěla bych změnit monotónní představu, že Blanensko je jen Moravský kras. Blanensko a Boskovicko to je oblast zámků, různých festivalů, přírodních památek, cykloturistických a turistických stezek. Okolí Blanenska a Boskovicka je krásné, proto je třeba o těchto krásách informovat i ostatní a ekonomicky toho využit ve prospěch regionu.

 

 

Čím je váš obvod specifický? Co nejvíce potřebuje?

Tato otázka se částečně překrývá s tou minulou, kde jsem odpovídala, jak bych chtěla tomuto regionu pomoci. Není to čistě problém pouze blanenského regionu, je to problém menších měst. Mluvím o závislosti na krajském městě a jeho okolí z hlediska trhu práce. Znatelná většina pracujících musí do zaměstnání dojíždět do Brna a okolí. Tento neblahý trend má více dopadů. Jednak člověk musí i se zpáteční cestou denně procestovat např. 60 km, zabere to i více času a stojí to peníze. Navíc menší města jsou přes den vyprázdněná. Obchodníci mají menší tržby a region je ekonomicky slabý. Sice máme jeden z nejlepších integrovaných dopravních systémů v republice, ale to nám ekonomicky region nezlepší. Zasazovala bych se spíše o hledání vhodných investorů, rekonstrukcí zničených budov bývalých továren, rozšiřování průmyslových zón a jejich následnému využití. A to nemluvím jen o Blansku a Boskovicích, ale také o Adamovu, Kunštátě, Velkých Opatovicích a dalších městech. Tak, aby místní mohli pracovat v místě svého trvalého bydliště a zde nakupovat zboží i služby a tím pomoci místním obchodníkům.

Ve volbách proti vám bude osm dalších kandidátů. Čím byste své voliče přesvědčila, aby dali hlas právě vám?

Náš obvod je velmi silně obsazen. Osm kandidátu na jedno možné místo je skutečně hodně. Ale vím, že jsou volební obvody, kde se uchází o místo Senátora ještě více kandidátů. Znám svoje protikandidáty, a proto bych se jich chtěla zeptat koho chtějí v Senátu zastupovat? Moje heslo je důstojný život lidem práce. Chci obhajovat lidi, na které nikdo nemyslí, na které si profesionální politici vzpomenou jedenkrát za čtyři roky nebo teď u senátních voleb jednou za šest let. Chci zlepšit postavení zaměstnanců a odborů před zaměstnavateli, chci zlepšit postavení nemocných, mladých, ale také důchodců.

Mandát senátora by rád obhájil i senátor Josef Regec. Odvedl podle vás za svoje působení dobrou práci?

To ať posoudí voliči, jestli mu chtějí dát znovu důvěru. Před 6 lety byl zvolen za ČSSD, teď kandiduje za Stranu soukromníku ČR. Ať si každý udělá obrázek sám. Jen můžu říci svoji osobní zkušenost, že nám jako zástupcům odborového svazu KOVO slíbil pozvání na veřejné slyšení do Senátu, když se projednávala novelizace Zákoníku práce (pro odboráře nejdůležitější zákon). Slíbil nám to 23. 5. 2015 a do dneška nám pozvání nepřišlo.

Mária Koudelová, kandidátka KSČM do Senátu ve volebním obvodu č. 49 – Blansko