Setkání občanů a mládeže na slovensko-moravském pomezí

23. 8. 2017

HOLÍČ - Deštivý 27. ročník setkání občanů a mládeže na moravsko-slovenském pomezí se konal pod heslem "Naše národy hranice nerozdělí" v sobotu ve slovenském městě Holíči. Ke 73 výročí zahájení Slovenského národního povstání a 72 letům od osvobození Československa od fašistů promluvili k občanům v holíčském amfiteátru mj. předsedové ÚV komunistických stran Čech a Moravy Vojtěch Filip a Slovenska Jozef Hrdlička.
Představitelé českých a slovenských komunistů položili kytice květů u památníku fašisty umučené mladé odbojářky Marušky Kudeříkové ve Vnorovech a u památníku partyzána Mirka Nešpora v Holíči.
Místopředseda samosprávného Trnavského kraje a primátor Holíče Zdenek Čambala zdůraznil potřebu setkávat se na pomezí a učit se z aktuálních hrozeb, kterým je nutné čelit. "Imigtantům přicházejícím do Evropy od jihu musíme dát jasně najevo, že my jsme zde doma a chtějí-li být našimi hosty, pak musejí přijmout naše pravidla, tradice, zvyky, zákony a nikoliv naopak. Rozhodně se musíme postavit pořádání islámských masakrů v Evropě a vstřícnosti západoevropských politiků, kterou tuto kampaň před třemi roky nastartovali. Je velmi důležité připomínat si vlastní minulost, historii národa. V předvečer  oslav 73. výročí SNP se někteří lidé k tomuto mezníku už odmítají vracet. Pak se ale diví a neví proč se ve společnosti znovu rozmáhají neofašisté. Stav netečnosti politiků k nim je nutné radikálně řešit, aby se už neopakovala nešťastná čtyřicátá léta minulého století," podtrhl Čambala.
Přededa ÚV KSS Jozef Hrdlička objasnil tři pilíře, na kterých stojí tradice setkávání na pomezí:  První pílíř je česko-slovenská v zájemnost, kdy v Evropě nejsou navzájem si tak blízké národy jako jsou Češi a Slováci. Nerozdělí je hranice položená mezi nimi. Příští rok si Češi, Moravané a Slováci připomenou 100. výročí vzniku Československé republiky. Společně prokázali, že tvoří moderní, demokratické vyspělé národy. "Jsem ale nešťastný ze situace, kdy můj syn byl letos už potřetí v dětském táboře u Brna. V něm musel mluvit česky, protože české děti slovenské řeči už nerozumějí. Je to hanba jejich rodičů i prarodičů těchto dětí a systému, ve kterém žijeme, že takový stav dopustil. Proto jsou potřebná česko-slovenská setkávání," posteskl si předseda slovenských komunistů.
Za druhý pilíř označil odkaz antifašismu. Zvláště při srpnových připomínkách vzniku SNP, tedy druhé protifašistické revoluci v Evropě. Zvláště mladým je třeba trvale připomínat co to je fašismus a co po sobě v Evropě zanechal. To proto, že opět klíčí semeno neofašismu, dokonce i někteří slovenšti poslanci se otevřeně hlásí k ideologii fašistického Slovenského štátu. "Hanba slovenskému národu, že zapomíná na zvěrstva napáchaná fašisty! Tato zrůdná ideologie může opět klíčit proto, že ve středoevropském prostoru ani jedna vláda není schopná a nedokázala vyřešit palčivé obyčejné lidské problémy. Proto se nespokojení lié uchylují k volbě extrémní pravice, která slibuje jednoduchá rázná řešení všeho," poznamenal Hrdlička.
Třetí pilíř tradice setkávání spočívá dle Hrdličky v prosazování sociální spravedlnosti. V tomto smyslu dosud nebylo v Evropě nic lepšího, než byl československý model socializmu. To přesto, že po roce 1945 nebo 1948 nebylo vše v pořádku. "Dopustili jsme se chyb a omylů, ale nikde na světě nebyl spravedlivější společenský systém, než v naší socialistické vlasti. Československý model socializmu považuji za motivaci pro budoucnost. Tvoří alternativu vůči kapitalizmu. Házejí nám sice klacky pod nohy, avšak vývoj se zastavit nedá. V socialistickém programu je obrovský potenciál, ze kterého si potajnu vybírají pozitiva pro své programy i pravicoví politici," sdělil na mítinku v Holíči Hrdlička.
Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip navázal na jeho projev připomínkou, že nebezpečí je tvale přítomné. Současná Evropa je podle něj výrazně nemocná, protože její politici nejsou schopni státnického rozhodnutí a nejsou schopni najít zájem vlastních občanů. "Trvale se utápíme ve zkompromitovaném nesmyslném kruhu tzv. euroamerické civilizace, která v praxi neexistuje. Evropský kontinent je totiž největší konkurent vůči USA. To vůbec není po vůli Američanům, kteří udržují evropské národy ve sporech a v řízeném chaosu, který je oslabuje. Kdyby měli Evropané k dispozici stejné technologie, stejná vědecká poznání a stejnou energetickou základnu, jako mají Američané, srazili by hospodářství a ekonomiku USA na kolena. "To Američané naprosto nepotřebují, proto uplatňují v Evropě svoji teorii chaosu, např. lokálními válkami. V roce 1999 to byla válka v Jugoslávii. Měla obrovské následky pro řadu státních i soukromých evropských firem. Naopak měla řadu vynikajících výsledků pro americké firmy a jejich zájmy na Balkáně.
Filip pokračoval, že druhá válka USA proti Evropě byla na středním a blízkém východě rozbitím tamních fungujících států. Jejich vlády zkolabovaly a nedokázaly se postarat o své občany. Ti hledají spásu v Evropě, protože do USA to mají daleko. K tomu přidali Američané zorganizování občanské války na Ukrajině. Navozenému chaosu naprostá většina  evropských politiků čelit neumí, ani čelit nechce a raději slouží zájmům USA. Fuj takovým politikům! Je na nás, abychom byli schopni tento chaos v Evropě odstranit,"
apeloval Filip.
Za vytrvalého drobného deště promluvil k občanům pod deštníky např. lídr jihomoravských komunistických kandidátů do nadcházejích říjnových voleb poslanec Ivo Pojezný, přítomné pozdravili za českou mládež předseda OV KSČM ve Vyškově Filip Zachariaš a za slovenské mladé předseda Vzdoru-strany práce Stanislav Pirošík. Kulturní program konferovala poslankyně Marta Semlová. Vystoupili v něm mj. mažoretky ze Sobotišťka, dechová hudba Májovanka, záhoráčtí heligonkáři. Aplaus si vysloužila umělecká dvojice zpěváka Josefa Boudy a klávesisty Radka Vernera s programem Karel Gott revival Morava.

Autor: 
Václav Žalud