Střípky z blanenského zastupitelstva

25. 4. 2018

Dne 24. 4. 2018 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva města Blansko. Pro současnou koalici se stává strašákem plánovaná výstavba nového obchodního centra (areál zahradnictví u řeky Svitavy), které se bude nacházet v podstatě naproti obchodnímu centru stávajícímu. Kvůli problematické lokalitě, jež leží v záplavovém území se komplikuje příprava pro vydání stavebního povolení. Dle poskytnutých informací se obchodní centrum možná otevře v září 2020. Město Blansko při tom má právo od smlouvy odstoupit. Místo toho radniční koalice opět odhlasovala prodloužení termínu realizace.

Klub KSČM podpořil poskytnutí dotace ve výši téměř 1, 6 mil. Kč určenou na přeložku vodovodu, díky které se nahradí stávající část nevyhovujícího vodovodu v ulici Krajní.

Zkritizoval jsem plánovanou změnu v zakladatelských listinách obou městských firem, kde se pro příští volební období chystá odebrat pravomoc zastupitelstvu navrhovat členy do dozorčích rad těchto společností. Místo toho by tyto členy měla navrhovat rada města. Je to možné považovat za kumulaci moci do rukou úzké skupiny lidí a opozice tím zcela ztratí kontrolu a patně nebude moci ovlivnit dosazení svých zástupců do dozorčích rad.

Na bodu programu byl opět prodej městských bytů, kde byli zastupitelé KSČM proti. Rozprodej městských bytů chápeme jako neuvážené zbavování se majetku.

Pouze slabou náplastí pro občany Blanska je návrh koalice osvobodit prostor vzniklý po demolici hotelu Dukla od místního poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatku z akcí ze vstupného. Toto místo v centru města, které stálo desítky miliónů korun vzbouzí u blanenských obyvatel spíše rozčarování a lidé se mu raději vyhýbají. Proto nápad osvobodit tento prostor je jen slabým pokusem zmírnit dopad této nepovedené aktivity na město.

Dále jsme nebyli spokojeni se splněním úkolu, který byl uložen radě města na únorovém zasedání zastupitelstva. Měla být předložena informace o organizačních změnách v Nemocnici Blansko vč. vyčíslení plánovaných úspor. V materiálu byla nedostatečně objasněna částka, která se plánuje ušetřit a některé kroky, které mají vést k úsporám jsou diskutabilní. Budeme zásadně prosazovat, aby se toto nestalo na úkor pacientů ani personálu.

S blížícími se komunálními volbami se současná koalice snaží poněkud zbrkle napravit své omyly a nedodělky, což ovšem občanům ani městu Blansku nepomůže.

Autor: 
Bc. Emil Pernica, zastupitel města Blansko za KSČM