Střípky z blanenského zastupitelstva

26. 9. 2018

V úterý dne 25. 9. 2018 se konalo 20. a poslední zasedání Zastupitelstva města Blansko ve volebním období 2014 – 2018.

Zastupitelé za KSČM podpořili projekt regenerace sídliště Zborovce. Na spolufinancování tohoto projektu bude zažádáno o státní dotaci. Regenerace bude spočívat ve vybudování nových parkovacích míst, v instalaci nového osvětlení, vytvoření dětského hřiště atd.

Dále jsme podpořili záměr stavby nové cyklostezky a pěší komunikace na Skalní Mlýn v Moravském krasu. Projekt vnímáme jako další možnost volnočasového vyžití a podporu cestovního ruchu.

Jedním z bodů programu byla také Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2019. Do této sítě spadají subjekty, které zajišťují denní stacionáře pro hendikepované, domovy pro seniory, azylové domy pro matky s dětmi apod. Problematiku sociální politiky vnímá KSČM velmi pečlivě. Proto zastupitelé za KSČM po prostudování Minimální síť sociálních služeb podpořili.

Na zasedání blanenského zastupitelstva jsem také otevřel problematiku ceny vody. Cena vody na Blanensku je totiž nevyšší v kraji, což znatelně zatěžuje peněženky občanů. Za jedno volební období od roku 2014 do roku 2018 se cena vody zvýšila o 7, 6 %. V roce 2018 tak zaplatíme 96, 81 Kč za m3 .vody. Při tom např. v Hodoníně zaplatí tamní občané za 1 mvody 81, 5 Kč. Tento problém je velmi závažný, proto ho budeme po komunálních volbách znovu otevírat.

KSČM se v tomto volebním období rozhodně nemusí za svoji práci v zastupitelstvu stydět. Na zasedání zastupitelstev se chovali naši zastupitelé vždy konstruktivně a pracovali ve prospěch občanů. Podpořili řadu návrhů, které byly pro blanenské občany prospěšné, jako bylo přidělení peněz Nemocnici Blansko na přístrojové vybavení či stavební úpravy, realizaci regeneraci sídlišť, podpora dětských sportovních a kulturních oddílů či zlevnění dodávek tepla a mnoho dalších. Na druhou stranu se nebáli upozornit na nedostatky, jako jsou např. zastaralé parkovací automaty či nové parkoviště nad nemocnicí, které kvůli nevhodně nastaveným poplatkům za parkování zeje prázdnotou.

Volební program KSČM je zárukou kvalitního a plnohodnotného života pro všechny občany. Na kandidátní listině KSČM jsou poctiví a pracovití lidé, kterým nejde o posty, ale o rozvoj města a spokojenost našich občanů.

 

Autor: 
Bc. Emil Pernica, vedoucí kandidát KSČM do Zastupitelstva města Blansko