Třiasedmdesáté zastavení jara

28. 5. 2018

BRNO - Hudebně literární pásmo s názvem "73. zastavení jara" připravila pro veřejnost v atriu Klubu zastupitelů na Staré radnici v Brně městská organizace KSČM. Týkalo se májového výročí osvobození Československa od německých fašistů a nacistů. Též jejich vlivu na současný růst pravicového extrémismu a radikalizaci společnosti.

Jihomoravská krajská a brněnská městská zastupitelka za KSČM Helena Sýkorová přítomným asi osmdesáti občanů z jižní poloviny Moravy od Prostějova po Mikulov ve svém projevu připomněla že při osvobozování Československa padlo 140 000 sovětských vojáků. Za šest let nacistické okupace zahynulo na 360 000 našich občanů. "Současná brněnská radniční koalice si však oběti nacistické agese a hrdinství našich osvoboditelů připomíná poněkud vlažně. Naopak daleko více  pozornosti věnuje poválečné epizodě - tzv. divokému odsunu části brněnských Němců do Rakouska. V roce 2015 si panující brněnská koalice schválila Deklaraci smíření a společné budoucnosti, která obsahuje především omluvu brněnské politické reprezentace adresovanou příslušníkům německého národa. Na tuto deklaraci navazuje od r. 2016 festival Meeting Brno, jehož součástí je pochod z Pohořelic do Brna. Uskuteční se i v letošním roce, a to 2. června. Účastníci pochodu by měli přijít na Mendlovo náměstí mezi 17. a 18. hodinou. Budeme mít možnost  přivítat je v místech, kde ulice Křížová ústí do Mendlova náměstí," vyzvala veřejnost k účasti Sýkorová.

Pokračovala, že v programu festivalu zaniká skutečnost, že podle řady pramenů bylo ještě před uzavřením Mnichovské dohody vyhnáno ze svých domovů v českém pohraničí do vnitrozemí na 25 000 Čechů, Židů a německých antifašistů. Důvodem byly akce Henleinovy sudetoněmecké strany a teroristických bojůvek. Do začátku německé okupace v r. 1939 vzrostl počet těchto běženců na 250 000 osob, uvádějí se i počty výrazně vyšší. Všeobecně známá jsou prohlášení říšského protektora i Adolfa Hitlera, z nichž jasně vyplýval cíl  nacistického Německa vůči Čechům  - jejich úplné vysídlení a také částečné vyhlazení. Díky porážce nacistického Německa se tento cíl nepodařilo uskutečnit. "Jsme přesvědčení, že současné vedení města Brna gestem tzv. smíření poškodilo památku obětí nacistického teroru z let 1938 - 1945. Vyjádření tohoto našeho postoje je další důvod konání této akce," podtrhla Sýkorová.

Vysvětlila, že KSČM jako opoziční strana nemá možnost od počátku volebního období zúčastnit se tvorby dokumentů. "Přesto s nám podařilo v nynějším volebním období prosadit některé návrhy, které zdánlivě vypadají jako maličkosti, přesto však podle našeho přesvědčení občanům Brna prospěly. Jsou to např. bezbariérové nástupní ostrůvky a přechody pro chodce  v Křenové ulici u Úřadu práce, park ve vnitrobloku mezi ulicemi Poříčí, Zahradnická a Křídlovická, očkování proti žloutence, nová lůžka pro pacienty Úrazové nemocnice v Brně, finanční příspěvek města na obědy ve školách pro děti ze sociálně slabších rodin.  Též silný vliv našeho politického klubu na zahájení prací na novém územním plánu města Brna a další," vypočítala Sýkorová.

Donedávna místopředseda ÚV KSČM Josef Skála označil v brněnském Klubu zastupitelů za největší úkol součanosti bojovat za světový mír, spojit k tomu všechny síly a zabránit opakování válečných hrůz. Osvětlil nová aktuální rizika vzniku nové světové války za nové přerozdělení světových zásob zdrojů. Podrobnostmi z brněnského prostředí jej doplnil předseda městské organizace KSČM Martin Říha.

V pestrém hudebně literárním pásmu dotvářeli jarní májovou atmosféru v zastupitelském klubu populární zpěvák Josef Bouda s klávesistou Radkem Wernerem či operní pěvkyně Táňa Soto Janošová. Své válečné verše přednesl ruský básník a právník žijící v Mikulově Vladimir Andrejev. Klub vojenské historie Kubáňských kozáků předvedl tance s kozáckou šavlí. Zpěvem a hrou na kytaru se představily Adriana a Kristýna Lehutovy. Přítomní tleskali i dalším umělcům.

(vž)

Foto - Václav Žalud

Autor: 
Václav Žalud

Fotogalerie