V brněnském zastupitelstvu chybí levicové štiky

9. 12. 2020

Brněnští zastupitelé schválili rozpočet města Brna na příští rok. V rázu jednání chyběly tradiční levicové štiky - komunisté, které si brněnská veřejnost do současného složení městské samosprávy nezvolila.

"Bohužel se musíme vyrovnat s propadem daňových výnosů, které jsou o 2,2 miliardy Kč menší oproti letošnímu roku. Úspory jsme tedy hledali téměř ve všech oblastech. Přesto nechceme výrazně omezit investice, ty se budou podílet 31,2 % na celkových výdajích města,“ podotkla brněnská primátorka Markéta Vaňková„Pokles příjmů chceme pokrýt např. prodejem pozemků za 850 milionů Kč a případným prodejem akcií Technologického parku Brno. Úsporami běžných výdajů získáme dalších 300 milionů Kč a snížením transferů městským částem 83 milionů Kč. Zapojením cizích zdrojů z úvěru, a to na financování investičních akcí, navýšíme rozpočet o 1,4 miliardy Kč,“ dodala primátorka.

K nejvýznamnějším kapitálovým investicím do budoucnosti patří: V odvětví dopravy přeložení tramvajové trati z Dornychu do ulice Plotní, prodloužení tramvajové trati v Bohunicích z Osové ulice ke Kampusu Masarykovy univerzity a také budování úseku Velkého městského silničního okruhu v ulici Žabovřeské I a úseku VMO z Tomkova nám. silniční estakádou na Rokytovu ulici. 

V odvětví sportu a tělovýchovy jde o přípravu projektu Multifunkčního sportovního a kulturního centra na výstavišti, o budování Atletické haly v areálu kampusu, 25metrového bazénu v Plaveckém stadionu za Lužánkami, Sportovního areálu Anthropos a Wellness na Kraví hoře. Pokud jde o kulturu, investice se soustřeďují na vznik stále odkládaného Janáčkova kulturního centra. 

Pokračovat bude příští rok stavba významné II. kanalizace v Brně (za 767 milionů Kč), také rekonstrukce současné vodohospodářské infrastruktury výdajem 570 milionů Kč z městské pokladny. Z Fondu bytové výstavby je vyčleněno 464,5 milionu Kč na stavby nebo rekonstrukce bytových domů a domů s pečovatelskou službou.

Zastupitel Městské části Brno-Líšeň za KSČM Daniel Borecký připojil ke schválení rozpočtu města Brna pro rok 2021 několik postřehů: Proč prodej Technologického parku v Brně jako záplata na děravý rozpočet, když jsme Technologický park nedávno kupovali a získali? V současné situaci není lepší využít jej jako zástavu pro dlouhodobou půjčku na solidní úvěr? 

V minulém volebním období bylo z městské spalovny komunálních odpadů a. s. SAKO vytaženo mnoho finančních prostředků, naspořených a nachystaných k investicím do životního prostředí, zbytečně k nákupu stoprocentního vlastnictví Brněnských veletrhů a výstav do vlastnictví města (místo ponechání jen majoritního podílu akcií areálu BVV v rukou města). Tyto prostředky pochopitelně společnosti SAKO vráceny nebyly. A nyní chce pí primátorka ze spalovny SAKO vytáhnout dalších 50 milionů Kč ve formě mimořádných dividend?

Až úsměvné hrátky pro naivní obecenstvo jednání Zastupitelstva města Brna připomínalo při zasedání této samosprávy předvedené handrkování na téma, kdo všechno si má k finančním úsporám městského rozpočtu snížit odměny o pět procent, namísto využití zavrženého komunistického návrhu na razantní snížení počtu úředníků na brněnském magistrátu, v městských akciových společnostech a dalšího zmenšení počtu míst placených z veřejných prostředků od daňových poplatníků!

"Je jen dobře, že v rámci diskuse nad rozpočtem (letos bez zastupitelů za KSČM, které si brněnská veřejnost do své samosprávy nezvolila) vzešla kritika neúnosného financování "kultury" z jejích vlastních řad! A to včetně dosavadního přebujení a dotování městem mnoha pořádaných festivalů. V současné situaci opravdu nelze očekávat příjezd masy zahraničních interpretů i kulturních neziskovek," uvedl komunistický zastupitel Borecký.

Z jiného oboru veřejného života Borecký připojil, že je hezké poukazovat na usychání a kácení stromů v centru města místo boje za úplný zákaz individuální osobní dopravy a její nahrazení hromadnou veřejnou dopravou s jen symbolickým (korunovým?) jízdným!  Proč např. jako první krok není k nápravě stavu již teď zdarma jízdné MHD v Brně pro řidiče mimobrněnských aut, zaparkovaných na odstavných parkovištích typu P+R?  A z automobilové branže ještě připojil: "Nyní na městu vynucovat stamilionovou investici na opravu povrchu Masarykova závodního okruhu, který je plně v rukou soukromé společnosti Automotodrom Brno, je jako plakat na cizím hrobě! Proč již minulé vedení Brna namísto iniciování vzniku brněnsko-jihomoravského Spolku pro Moto GP Brno nepožadovalo odpovídající majetkovou spoluúčast? Pak by se jistě jako spoluvlastníkovi dalo i uvažovat o spolufinancování opravy," uvedl za KSČM Borecký.

Autor: 
(vž)