Poslanci PSP ČR za Jihomoravský kraj

23. 8. 2016

Představení poslanců Parlamentu Poslanecké sněmovny ČR zvolených za KSČM v Jihomoravském kraji pro období 2017-2021: Miroslav Grebeníček, Ivo Pojezný.

 

 

Doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Historik, politik

Narozen: 21.3.1947 Staré Město u Uherského Hradiště
Bydliště: Zlámalova 9 , Mikulov
Národnost: česká
Rodinný stav: ženatý
Vzdělání: vysokoškolské (PedF UJEP a FF UJEP)
Politická příslušnost: Komunistická strana Čech a Moravy

Profesní dráha:
° 1973-75 sam.odb.prac.regionálního muzea Mikulov
° 1975-86 odb.asistent ped.fak.UJEP Brno
° 1986-94 doc.FF UJEP Brno
° 1990-92 poslanec FS ČSFR
° 1992-93 místopředseda ÚV KSČM
° 1993-2005 předseda ÚV KSČM
° 1996 – dosud , poslanec PS PČR

Autor několika monografií a mnoha studií ,
odborných článků,libret a scénářů zaměřených k dějinám 19. a 20.století. Nejnovější: Prameny naděje – Praha 2001
V proudu času – Praha 2004.

Mgr. Ivo Pojezný

Věk: 53 let
Bydliště: Kyjov
Národnost: česká
Rodina: ženatý, 2 dcery
Vzdělání: Po absolvování gymnázia Univerzita Palackého v Olomouci – učitelství
Zaměstnání: Dlouholetý pedagog, od října 2013 poslanec PSP ČR
Politická činnost:
Od roku 2000 zastupitel Jihomoravského kraje , dlouholetý zastupitel města Kyjov (od roku 1990). Věnuje se školství a mládeži.

Autor: 
Bohumil Smutný