Debatovat s mladými mohou komunisté na sociálních sítích

15. 11. 2023

Městská nominační konference KSČM se v sobotu uskutečnila v Brně. Její delegáti opět zvolili do svého čela Jiřího Fazora a jihomoravské krajské konferenci KSČM (která bude 9. prosince) navrhli do funkce předsedy jihomoravského KV strany Martina Říhu. K volbám v roce 2024 na post poslankyně Evropského parlamentu nominovali znovu předsedkyni ÚV KSČM Kateřinu Konečnou a do Senátu PČR za brněnský obvod č. 59 Lucii Zajícovou (nezávislou ze spřáteleného spolku Domov).

Zpávu o činnosti brněnské městské organizace KSČM přednesl Jiří Fazor. Překonat chce nepřízeň situace, kdy městská organizace už nemá žádného svého zastupitele v jihomoravském krajském a v brněnském městském zastupitelstvu. Má jen pět členů samospráv městských částí Brna. To je na stranu, která se zastává prostých a nemajetných lidí a řeší jejich problémy, málo. Proč volit právě komunisty? Existuje společenská poptávka po jiném, než vládním programu. Oproti jiným stranám komunisté mají jiný, zásadní postoj s návodem jak společnost přeměnit a současný stav napravit. 
Za hlavní úkol označil Fazor vést příští rok rázněji a chytřeji kontaktní volební kampaň v situaci, kdy česká společnost toho o dnešní KSČM už příliš neví, o politiku se často nestará, jen za roky přesvědčování maistreamovými sdělovacími prostředky  je přesvěčena, že pojem komunista se rovná zlo! Veřejnost je strašena komunisty. Pětatřicetiletý delegát konference Jiří Hráček doplnil, že mladí dnes většinou nerozumí politice a nechtějí se jí zabývat. Jsou obvykle pravicoví, libeální nebo politicky neaktivní. Autority v nich vypěstovaly bariéru odporu vůči KSČM a vědomí typu zlé komunisty nebrat! Mladí se ponořili do světa sociálních sítí a žijí umělou virtuální realitou. To ale nabízí komunistům velkou šanci dostat se do života mladých prostřednictvím rozvinutí bohaté výměny názorů třeba na facebooku. Diskutovat na sociálních sítích by se měli komunisté naučit s těmi, kteří často neznají fakta o událostech, neznají historii a žijí emocemi. Netuší nebo nechtějí vědět, že svět se řítí do globálního konfliktu.
 

»Mládež je oběť chybného vzdělávacího systému a KSČM usiluje o jeho nápravu. Mladí nevědí, jak mají žít. Škoda, že jim to rodiče a ve škole už neříkají a nevedou je k tomu. Žijí v umělé bublině,« vyložil člen vedení Městského výboru KSČM Martin Říha. Situace vyžaduje vést trvalou elektronickou volební kampaň s jasným vymezením vztahu KSČM k digitální průmyslové revoluci, k zemědělství a potravinářskému průmyslu, k hospodaření s pitnou i užitkovou vodou, k zacházení s umělou inteligencí. Také s vymezením KSČM k současným válkám na Ukrajině a v Izraeli. Komunisté války zásadně nechtějí, odmítají řešit spory použitím zbraní, jsou pro vyjednávání. Nechtějí umírat za zájmy kapitalismu! 

Bezpartijní kandidátka na post europoslankyně za Brno Lucie Zajícová uvedla, že kdysi utekla ze socialistického Československa do Itálie, protože si myslela, že se zde nedalo dýchat. Československo znala jako bohatý stát, kde všechno fungovalo. Když se vrátila, zděsila se, že to, co komunisté za 40 let vybudovali, mocipáni tržního hospodářství za 30 let rozkradli a rozebrali. Lidem vymyli mozky a vypěstovali u nich vědomí, že komunisté jsou zlí. Zajícová v diskusi ocenila, že jedině komunisté neobrátili kabáty k jiné ideologii a jako jediní vytvale bojují za budoucnost našich dětí. Jako případná senátorka chce změnit ústavní zákon, aby bylo pro ČR možné odejít z NATO nebo z EU.

Městská konference KSČM též diskutovala a potvrdila, že chce zachovat ve svém názvu název "komunistická" a zachovat tradiční symboly této strany. Pokud jde o budovu KSČM v Brně díky velké obětavostí party okolo Martina Říhy se daří ji potupně renovovat a modernizovat. Na dokončení oprav potřebuje ještě sehnat pět až sedm milionů korun. Skupina organizátorů podstatně zlepšila využití budovy novými nájemníky a tím i zlepšit peněžní příjmy potřebné na opravy. Nevyužité kanceláře ve své budově přestavěla dle přání soukromé veterinární školy a též na sociální byty pro potřebné. Skupina komunistů objíždí pravidelně firmy darující trvanlivé potraviny pro bezdomovce. Dosud jich získala do potravinové banky a v určený čas rozdala 30 tun. Pravidelně zásobuje potravinami 40 chudých rodin. Vybavuje je i darovaným ošacením. Po městské a krajské konferenci KSČM čeká brněnskou stranickou organizaci velká stabilizace v nových poměrech. Komunisté totiž nežijí pro sebe, nýbrž chtějí být schopni pomáhat potřebným.

Delegáti a hosté brněnské městské konference KSČM v Brně vydali prohlášení, ve kterém vyjádřili nespokojenost s působením Vlády ČR v čele s premiérem Patrem Fialou. »Tato vláda za polovinu doby platnosti svého mandátu nedokázala zjistit obrat v ekonomioce naší země, nedokázala zabránit nehoráznému zdražování enegií, potravin a dalších základních potřeb občanů naší země. Nedokázala řešit dostek potřebných léků či dostupné bydlení. 
Naopak odbourává součásti sociálního státu, přivádí další a další lidi do chudoby, nyní i z řad tzv. středního stavu. Svojí nekompetentní zahraniční politikou směřuje naši vlast k podřízeným zájmům cizích mocnotí a k podílu na válečném konfliktu, ze kterého nebude východisko pro zachování života občanů naší vlasti. Občané, zamyslete se nad tímto stavem!,« praví se v prohlášení.
 

(vž)

Fotogalerie