Naše informace

KSČM chce kraj hospodárný, otevřený a přívětivý k lidem

Jihomoravská krajská konference KSČM zhodnotila celospolečenský i vnitrostranický vývoj za poslední dva roky. Téměř stovka delegátů a hostů reprezentujících členskou základnu KSČM v Jihomoravském kraji zvolila do vedení Jihomoravského krajského výboru KSČM na další období Pavla Březu. Jeho hlavním cílem bude pracovat ve prospěch občanů a dovést KSČM k úspěchu v krajských a senátních volbách. Schvalování kandidátní listiny a volebního programu pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje bylo hlavním bodem krajské konference. Delegáti se jednoznačně shodli na vedoucím kandidátovi pro tyto volby, kterým bude poslanec za KSČM Ivo Pojezný.

Předsednictvo sobotní jihomoravské krajské konference KSČM v Brně

 

KSČM v rámci volební kampaně hodlá využívat především osobních setkání s lidmi, ale i moderních technologií jako je Facebook či Twitter, webové stránky a v neposlední řadě i inzerci v médiích. KSČM bude v rámci volební kampaně pořádat diskuzní fóra, na která bude mít přístup široká veřejnost. Program KSČM pro krajské volby obsahuje komplexní představu o dalším směřování Jihomoravského kraje ve volebním období 2016-2020. Mezi témata KSČM bude patřit zejména prosazování rovnoměrného rozvoje kraje, snižování nezaměstnanosti, ale například i hospodaření s vodou v krajině. Naopak vymezit se KSČM chce proti privatizaci krajského zdravotnictví, nelegální migraci či vydávání krajského majetku církvím prostřednictvím státu. Krajské konference se osobně účastnil také místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip, který mj. řekl: „že je třeba ocenit  vyvážený návrh krajské organizace ke sjezdovým materiálům a požádal o dopracování  programu  pro krajské volby a o zásadní návrhy na investice, které mohou snížit míru nezaměstnanosti. Dále připomněl, že je nutné řešit případnou změnu bezpečnostní situace  kraje, který zajišťuje státní hranici se sousedy, zejména s Rakouskem, kde se mění názor na migraci.  Poděkování pak směřoval prioritně úspěšným starostům a zastupitelům, zejména krajského zastupitelstva, za KSČM, kteří se výrazně  podíleli na změně postavení KSČM a zlepšení postavení občanů v  Jihomoravském kraji a tím i v celé ČR.“

Členové KSČM v Jihomoravském kraji budou tak jako dosud pracovat ve prospěch občanů a budou se snažit vždy dohodnout na spolupráci se všemi, kteří prosazují rozumná a konstruktivní řešení každodenních problému týkajících se všech občanů.

Delegáti kajské konference jihomoravských komunistů

Opět zvolený předseda jihomoravského KV KSČM Pavel Březa