Jihomoravské krajské nemocnice spojí do houfu?

14. 10. 2022

Jihomoravští radní začali řešit transformaci nemocnic zřizovaných krajem do jedné akciové společnosti. Takové rozhodnutí ovlivní chod nemocnic a hlavně potenciálně kvalitu poskytované péče. Jde o nemocnice ve Znojmě, Břeclavi, Hodoníně, Vyškově, Kyjově, Ivančicích, Letovicích, Tišnově a Hustopečích.

»Postup vedení kraje je skandální. Od začátku volebního období netýkalo k této věci žádné jednání napříč zastupitelstvem, informována nebyla veřejnost a nebyla ani žádná oficiální debata nebo konzultace. Koalice si vše rozhodla netransparentně a za zavřenými dveřmi. U takto ohromného projektu, který může ovlivnit lékařskou péči pro lidi z kraje, je to naprosto nepochopitelné a nepřijatelné,« řekl Milan Vojta krajský zastupitel hnutí ANO.

Nyní Rada Jihomoravského kraje projednala materiál, kterým zahajuje proces transformace nemocnic do jedné organizace, direktivně je zvolena forma akciové společnosti, stanovila si koordinátora procesu a věc je předána Zastupitelstvu Jihomoravského kraje, které prakticky nemůže věc ovlivnit, jen schválit nebo neschválit.

»Týká se to tisíců zaměstnanců a statisíců pacientů. Proces transformace bude finančně velmi nákladný. Již minulé vedení Jihomoravského kraje o transformaci uvažovalo, proto také zadalo po schválení Zastupitelstvem Jihomoravského kraje zpracování Studie proveditelnosti transformace. Ta byla hotova v lednu roku 2021, avšak doposud nám nebyla předložena. Jsem pro zefektivnění systému řízení krajského zdravotnictví, ale proces musí být transparentně připraven, prezentován a konsenzuálně schválen, jinak to může mít nedozírné negativní důsledky,« dodal Vojta.

K problému se vyslovil též předseda jihomoravského Krajského výboru KSČM Pavel Březa: »Z uvedeného je zřejmé, že rozhodování samosprávy Jihomoravského kraje strádá neúčastí zástupců za KSČM v zastupitelstvu. Určitě bychom nedopustili, aby rozhodování v zásadních otázkách dospělo k závěrečnému schvalování bez diskuse v přípravném období.« A předseda Městského výboru KSČM v Brně Martin Říha připojil: »Obávám se, že jde o proces nežádoucí privatizace zdravotní péče. Její dostupnost a kvalita se zhorší. Komunisté toto odmítají! Chceme jasně zachovat zdravotní péči ve vysokém standardu a rozsahu plně hrazené že zdravotního pojištění,« podtrhl předseda brněnských komunistů.
 

Autor: 
(vž)