Kapitalismus tlačí výrobu Zetorů do Indie

10. 10. 2023

Tradiční výroba traktorů Zetor v Brně-Líšni jde do útlumu a přesouvá se do Indie, kde ji čekají lepší podnikatelské podmínky. Zejména levnější pracovní síla než v ČR. Bude blíž k asijským odběratelům, než na evropském trhu s přebytkem jiných konkurenčních výrobků a tím malým odbytem na trhu.

Výrobce traktorů pozemky pod výrobními halami a v jejich okolí prodal za stovky milionů korun developerské společnosti CTP a výhodně si je u něj pronajal na 25 let. Nový vlastník hodlá většinu hal zbourat a postavit nové pro jinou výrobu nebo sklady. Z někdejšího rozlehlého areálu (v době 2. světové války v něm vyráběla německá firma Ostmark letecké motory a od r. 1946 se zde dělaly čs. zetory pro více než 60 zemí světa) chce nový majitel zanechat jen dvě budovy. 
Firma Zetor, kterou vlastní slovenská společnost HTC Investmens, byla tři roky ztrátová, vloni s dluhem 103 milionů Kč. Nejen kvůli úbytku projektů na Ukrajině a zmenšení odbytiště v Rusku je v brněnské Líšni nestabilní dodávka dílů a uzlů pro montáž traktorů. Odbyt hotových strojů je nedostatečný. Kvůli ekonomickým potížím společnost vloni propustila čtvrtinu zaměstnanců. Letos kvůli kontraktu s CTP se zbavila bankovních a jiných úvěrů - informoval výkonný ředitel Zetor Tractors Róbert Harman.

Dle předsedy zetoráckých odborů Aloise Kazelleho výroba traktorů klesá, farmáři se potýkají s menší úrodou kvůli suchu, menšími výdělky a nové traktory nekupují. Ke konci letošního roku možná čekají továrnu výrobní odstávky. Do Indie se přesouvá za lepšími kapitalistickými ekonomickými podmínkami vícero českých firem.

Člen vedení Městského výboru KSČM v Brně Martin Říha k tomu uvedl: »Je to hodně smutné. Ještě před 10 lety se tloukli vlastníci do prsou jak zachránili výrobu traktorů v Brně. Tedy tradiční průmyslovou výrobu. Ale pokračuje devastace naší ekonomiky a prohlubuje se ještě větší závislost na západních montovnách a překladištích. Nevěstí to nic dobrého. Tak, jako třeba původní české zápalky ze Šumavy, tak i traktory budou v ČR z Indie. Nezbývá, než doufat, že se dočkáme lepších časů a výroba se vrátí tak, jako výroba čipů, až si uvědomíme, že z Indie je to k nám daleko. A zemědělství ty stroje bude potřebovat.«

Své si k tomu dodal i předseda brněnské městské organizace KSČM Jiří Fazor: »Zetor byl perla města Brna. K šípku jde dnes mnoho firem, nejen Zetor. Kdo za to může a co zničilo naše dříve prosperující podniky? Nejen situace ve světě, ale i prodejnost těch lidí, kteří nám přes tři desetiletí vládnou. Nejen za pád Zetoru může kapitalismus a prodejnost jeho politiků,« zdůraznil.

Autor: 
(vž)