Spřáhnout síly levice, otřese se pravice

10. 12. 2023

Konference KSČM Jihomoravského kraje zvolila v sobotu v Brně do čela  Jihomoravského KV KSČM opět Pavla Březu. Stalo se tak poté, když se původně navžený Martin Říha vzdal kandidatury na post krajského předsedy komunistů s tím, že se raději bude věnovat přípravě voleb v roce 2024.

K volbám do Senátu navrhli delegáti za obvod 56 Břeclavsko Stanislava Šprtela a za brněnský volební obvod 59 podpořili bezpartijní Lucii Zajícovou. 

Krajský předseda Pavel Březa ve zprávě o činnosti JmKV se zabýval způsoby jak obnovit autoritu strany ve společnosti a zvrátit trend neúspěšných volebních výsledků posledních let. To v situaci, kdy dnes žádná politická strana neumí přesvědčit občana-voliče o své užitečnosti pro rozvoj a rozkvět této společnosti a v nemalé míře samotného občana. Místo hledání shody na společném postupu jsme svědky vzájemného napadání, bojkotování navrhovaných řešení, aby je později bylo možno deklarovat jako řešení své vlastní. Vládne prostor pro populismus a kritika se ubírá různými směry.
Krajská organizace i krajská konference dle Pavla Březy musí pochopit a respektovat opatření, která přijaly jihomoravské okresní konference, jejichž závěry se promítají do personálního zabezpečení chodu krajské organizace i do její struktury. Krajský operativní volební štáb je organizován jako vyvození spoluzodpovědnosti za neúspěch v krajských volbách. Malý zájem v okresech byl o krajské stranické vzdělávání. Také k řízení mládeže a ke zřízení Komise mládeže se zájemce nenašel. »V loňských komunálních a senátních volbách jsme k občanovi a voliči nenašli správný přístup a nepodařilo se přesvědčit je o našich schopnostech a užitečnosti pro rozvoj příslušného území i naplňování jejich zájmů,« uvedl Březa a pokračoval: »Stále jsme nedospěli k vzájemné důvěře a spolupráci uvnitř strany  a vypořádat se s tendencemi upřednostňovat vlastní kariéru  před zájmy strany a společnosti. K tomu ale potřebujeme nejen osobnosti působící mezi občany, al také účinnější působení odbornébo zázemí. Je nutné jednoznačněji nastavit parametry činnosti tohoto pro stranu důležitého tělesa.

Je na krajském volebním štábu, aby našel způsob k oslovení občanů, aby nás sami s důvěrou vyhledávali se svými problémy a potřebami v oprávněném očekávání, že jim pomůžeme v jejich konkrétních zájmech. Musíme umět pojmenovat a akcentovat aktuální i dlouhodobé problémy a řádně vysvětlovat své postoje. Nářek, že nám někdo zcizil naši myšlenku, zkusme transformovat na úspěšné společné prosazování myšlenek, na kterých se s námi někdo konečně shodne,« zdůraznil Březa.

Zpráva o činnosti za období od dubna 2022 konstatovala, že strana jako celek a jihomoravská krajská organizace nemá dostatečný příliv mladší generace, který by nahradil umírající starší komunisty. Má několik ambiciozních mladých členů, kteří se individuálně výrazně projevují. Stojí ale před úkolem najít do čela komise mladých někoho, kdo dá komisi aktivní náboj a zaujme dosavadní mladé členy strany natolik, že přilákají další. Mladé však ke komunistům nikdo nepřivede, to musí dokázat sami. Svým jednáním, přístupem, atraktivitou a organizovaností. Dál je nutné rozvíjet stranické vzdělávání zaměřené na mladou generaci.

Pilířem organizace strany zůstanou okresní organizace. Ty současně mají dostat administrativní zázemí, což je možné jen na krajské úrovni. Dosavadní  centralizované řízení není potřebně pružné ani dostatečně zasvěcené a nemá potenciál ke zkvalitnění do budoucna. Nedostatečně se využívají informace zejména z centrálních orgánů včetně odborného zázemí, kde členové KSČM jednají spíše za sebe z titulu své odbornosti nebo svého postavení, než ve prospěch organizace, kterou zastupují.

Příští rok chtějí komunisté rozhodnutím voličů vrátit se do krajské samosprávy. Posuzují své schopnosti vstoupit do volební kampaně samostatně nebo ve společenství s dalšími subjekty s cílem prosadit se do orgánů veřejné správy a tam být dostatečnou autoritou i spojencem. Kandidátní listiny do krajských voleb nechali komunisté zatím otevřené a vyjednávají s případnými možnými vlasteneckými, levicovými stranami či organizacemi. Z nich třeba současné vedení sociální demokracie nemá o spolupráci zájem. Na jižní Moravě nastal turbulentní vývoj zejména mimoparlamentní opozice. Dochází jak ke spojování (např. Trikolora a SPD), tak ke spolupráci (viz. Přísaha a Socdem), ale i k rozpadu - např. jihomoravská krajská organizace PRO. Politické aktivity vyvíjí douholetý bývalý hejtman M. Hašek, dle dostupných indicií sestavuje kandidátku z lidí sdružených v různých organizacích (hasiči, myslivci, fotbalisté...).

Dle okresních konferení na území Jihomoravského kraje se ukazuje, že strana bude schopna sestavit případně i vlastní kandidátní listinu. Ale velký limit je v tom, že nemá žádnou novou výraznou tvář, která by se na listině objevila. Závažný problém je i věkový průměr navrhovaných kandidátů. Zatím lze předpokládat, že o polupfráci by měla zájem Strana práv občanů (Zemanovci), strany sdružené v rámci Nespokojených. Schůzku mají komunisté i s částí členů, kteří vystoupili ze stany PRO J. Rajchla. Situace nabádá spřáhnout síly levice!

Předsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná na krajské koferenci v Brně řekla, že vyjednává podmínky s politickými i mimoparlamentními subjekty, jejichž lidé volají - Spojte se! Vše je zatím ve vývoji. Kraje mají široký mandát k pokusům o tvorbu koalic. KSČM v nich má získat druhý dech flexibilními novými levicovými náměty, svěžími názory. Zabouchnout si před nimi dveře by mohla být fatální chyba se zakonzervováním strany do dalších let. »Na politické scéně není nikdo, kdo by chtěl bránit potřeby a zájmy dvou milionů lidí na hranici chudoby. To je náš úděl a cíl! V roce 2025 jsme schopni tento cíl naplnit. Jiná cesta nevede, už proto, že vládní koalice má snahu udělat napříště spojenectví ODS s ANO, ale bez Andreje Babiše, určovat ve státě politická pravidla a čerpat dál z plateb občanů nadstandardní zisky,« zdůraznila Konečná.

V diskusi např. Zdeněk Zimola (Brno-venkov) poznamenal, že polovina voličů Jihomoravského kraje je v tzv. Brněnské aglomeraci. Z nich pouze 3,5 procenta pracují pro KSČM. V této politicky pravicové spádové oblasti je těžké se s komunistickými myšlenkami prosadit. Martin Říha v debatě varoval před možností zneužití nové organizace a. s. Jihomoravská zdravotní k privatizaci zatím státních nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, které by se rozpadly do soukromých firem. Jihomoravský KV KSČM takový postup odmítá! Říha též upozornil na katastrofální dopravní situaci v ulicích Brna a v jeho okolí. Kolony popojíždějících vozidel jsou na dálnicích již kilometry před Brnem, natož pak v ulicích. Stavební rozšiřování dálnic u Brna má trvat ještě šest let. Statisíce lidí proto hledají alternativu v nových nabídkách veřejné a městské hromadné dopravy, jejíž úroveň mnohá města Brnu závidí. Martin Říha též upozornil delegáty konference na to, že mnoho dětí nemůže chodit do mateřské školy, protože jejich rodiče nemají na školní stravování svých ratoletí dost peněz. Volební program jihomoravské KSČM není dogma, je to živý program, proto do něj navrhe úkol najít zdroje, ze kterých lze stravování dětí ve školách zaplatit.

Dlouholetý zastupitel města Kyjova, exposlanec Ivo Pojezný ozřejmil, že díky komunistům se daří zprovoznit stále další zařízení na Baťově plavebním kanále. Jeho provoz vyvolal v příhraničí se Slovenskem prudký rozvoj turistického průmyslu. Baťův kanál si razí cestu až do|Otrokovic a kdyby se v Hodoníně podařilo zrušit limitní jez, plavit by bylo možné řekou Moravou až do Dunaje.

Člen vedení brněnské městské organizace KSČM Václav Fišer volal po obnovení ideově-výchovné práce, která by měla vysvětlovat mladým proč se okolo nich co děje. Stát úspěšně produkuje tisíce absolventů vysokých a středních škol. Ti přesně vědí co si mají myslet, ale nevědí proč? Trvají na poučkách, které dostali od autorit a jiný názor nepřijímají.

Představitel Národní rady Klubu českého pohraničí Miroslav Vlašín využil krajskou konferenci v Brně k ocenění zasloužilých členů. Medaili KČP 1. a 2. stupně předal Václavu Fišerovi a Tiboru Dávidovi.  V diskusním příspěvku Vlašín popsal velmi tíživou situaci klubu, protože současná vláda razantně postupuje proti vlasteneckým spolkům.
 

 

Fotogalerie

Autor: 
(vž)