Vítej v protektorátu vlastizrádců

19. 11. 2023

Transparent s nápisem "Vítej v protektorátu vlastizrádců; profesor Nutela" nesli v pátek večer v čele průvodu středem Brna účastníci demonstrace za demisi Fialovy vlády. Stovky členů a příznivců vlasteneckých levicových stran, hnutí a spolků vyslechly řečníky v mrazivém větru na prostranství před Janáčkovým divadlem. Účastníci protestu pak na závěr došli za skandování "Demisi!" k magistrátní radnici. Z ní právě vycházel hejtman Jan Grolich a nevěřícně se usmíval nad tím, kam že se to nechtě dostal...

Pod schody do Janáčkova divadla lidé podepisovali petici za uspořádání referenda o umístění vojenské základny Centra včasného varování protiraketové obrany USA v ČR. Demonstraci uvedlo houkání ruční sirény, poháněné otáčením kliky a následně česká, moravská a slovenská hymna. Podobnou ruční sirénu používali na přelomu století k rušení veřejných shromáždění pořádaných komunisty, např. na Zelném trhu v Brně, fanatický antikomunista Jan Honner s architektem Šimečkem. Při otáčení klikou sirény křičel obvykle: Žádám státní policii, aby rozpustila toto nezákonné shromáždění, které svolala ze zákona zločinecká organizace komunistická strana. Komunisté Honnerovy provokace zvládli, zatímco tento antikomunista putoval za  kariérou do USA. Později se v Brně prezentoval vizitkou na které je uveden jako americký producent John Honner.

K prochladlým posluchačům promluvila řada vlasteneckých aktivistů pestré palety politického zaměření. Např. komunistický předák Josef Skála konstatoval:  Máme nejhorší vládu v dějinách republiky. Odborně je na zoufalé úrovni, zájmy vlasti jsou jí šumafuk. Žene nás do ekologických kalamit, oprátek a do koloniálního podřízení cizímu kapitálu a cizí moci. Poprvé v dějinách této země vláda pokřikuje, že jsme ve válce s jadernou mocností. V mém životě taková idiocie z Prahy dosud nezazněla. Je to hazardérství s našimi životy, rodinami, potomky. Musíme zabránit stůj co stůj -pokračoval Skála- aby nás zavlekli do války o které sami říkají, že bude s technologicky vyspělou mocností a možná se přenese na naše území. Jakým právem to dělají? Kdo jim dal mandát něco takového činit? 

Za nejdůležitejší považuji: Hrozí, že nějakými podvody bude příští vláda v zásadě stejná, nebo jen o málo jiná, že je vláda ČR současná. K lepšímu se nic nezmění. Znám jediný způsob, jak tomu zabránit. My všichni, mimoparlamentní opozice, musíme vytvořit rovnoprávné partnerství všech kolektivů, osobností, jednotlivých aktivistů, kteří se nehodlají smířit s tím, kam se naše země valí a dokáží se vlomit do zákonodárné sféry. Učiníme-li to společně, a nebudeme-li dál naše síly tříštit, tak toho dosáhneme. Nebude to jen nezbytných nejméně pět procent hlasů voličů, ale mnohem víc. Pak ti, kteří budou sestavovat vládu, bude to možná někdo z hnutí ANO, se dostane na křižovatku: Buď se domluví s jedním křídlem ODS a politika v ČR zůstane stejná jako je nyní. Nebo mu řekneme: Vytvoř si menšinovou vládu a my tě podpoříme. Ale podporovat tuto vládu budeme jen v tom, co půjde naproti vlastenecké, demokratické, protiválečné a protifašistické veřejnosti. Na vše ostatní budeme nejtvrdšími kritiky. Navrhovat budeme jen skutečná řešení problémů této země, která nyní absolutně chybí - zdůraznil Skála. Následně v davu naslouchajících se setkal Skála i s kontroverzním republikánským předsedou SRP-RSČ Miroslavem Sládkem a chvíli s ním debatoval. Od doby svých dřívějších veřejností sledovaných výstupů si pořídil doktor Sládek bílé vlasy i bílý plnovous. Před volbami v roce 2024 se chce opět zviditelnit.

Pro zpestření a pobavení přítomných rozvinul Martin Říha před Janáčkovým divadlem transparent, který je podepsán "Premiér Nutela." Říha to do mikrofonu komentoval slovy: »Pro veřejnost potěšující zpráva je, že v Kauflandu zlevnili Nutelu na 109,90 Kč. Mají jí tam plnou paletu. Proto pan premiér ji už nemusí jezdit kupovat do Německa. Může jít nakupovat i do našich obchodů.«

Marek Obrtel (Domobrana) ve svém projevu připomněl, že jen naivní lidé si myslí, že cinkání klíči v listopadu 1989 zbořilo minulý režim. V zahraničí už na jaře 1989 bylo jasné, že příštím prezidentem ČSSR bude Václav Havel a premiérem Marián Čalfa. Ačkoliv to protagonisté sametového podvodu nikdy nepřiznají, důsledky této smutné taškařice jsou zjevné a stále více drastičtější. To nejhorší nás teprve čeká. Proto jsme tady. Devastací našeho průmyslu jsme přišli o konkurenceschopnost. I o schopnost vyvážet investiční celky do zahrančí. Místo toho jsme závislá země montoven. Navíc s monotématickým zaměřením na automobilový průmysl. Z naší země je vyvážena neskutečně velká DPH.

Energetickou soběstačnost země zdárně likvidujeme implementací pravidel zeleného šílenství Greeen dealu. Elektrická energie v naší zemi se stává  drahý přepych. Přišli jsme o soběstačnost ve výrobě potravin mírného klimatického pásma. Dotační politikou EU likvidujeme cennou ornou půdu a ničíme ji i pěstováním monokultur. Po zrušení živočišné výroby neposkytujeme půdě dostatek organických hnojiv. Kvalita ornice tím klesá. Každý zemědělec dříve respektoval pravidlo, že na jeden hektar půdy potřebuje mít jednu velkou dobytčí jednotku. 

Dle Obrtela také naše zdravotnictví se proměnilo na byznys bez pravidel v područí farmaceutů. Nastal i úpadek elit a věda byla znevěrohodněna. Zejména v posledních letech v souvilostí s preudopandemií Covidu-19. Rozpadl se systém vzdělávání. I to způsobilo, že zdravotnictví je před kolapsem. Vzdělanost populace prudce klesá. Nezabrání tomu ani nadbytečné počty zbytečných vysokoškoláků, jejichž uplatnění na trhu práce je nulové. 

Sociálně patologické jevy ve společnosti vytvářejí podhoubí k tomu, aby se lidé nedokázali zařadit do běžného života a tím často sklouzli k náhradním řešením, jakými jsou alkohol, drogy nebo sebevraždy. To potvrzuji ze své každodenní práce v záchranné službě - uvedl Obrtel. Odsoudil bruselské návrhy, že se máme vzdát práva na sebeobranu. Zničením našich ozbrojených sil země bychom se stali hříčkou v rukou kohokoliv, kdo si vzpomene uplatňovat nějaké nároky v naší zemi. Obranyschopnost jsme vyměnili za ochotu páchat mezinárodní zločiny jako užiteční idioti ve prospěch hegemona a globalistických nadnárodních korporací. Tak je tomu i u nelegální, ale přesto tolik podporované, tolerované, nebo dokonce programované do Evropy řízené migrace nepůvodního a naprosto nesourodého obyvatelstva s dobyvačnými sklony. Ochota těchto imigrantů asymilovat se, přizpůsobit se  a podrobit se pravidlům hostitelské země je naprosto nulová. Prohlašují, že Evropu dobyli a nyní je jejich! Toto je vzkaz našim předkům od Vídně z roku 1863? Nebo toto je vzkaz našim dědům a pradědům, kteří budovali tuto zemi, aby ji zvelebenou předali dalším generacím? Je to důsledek nečinnosti, hlouposti a ignoranství velké části našeho národa, která se nepovznesla nad osobní prospěch a nepotlačila svá ega, aby jasně definovala své hlavní priority. Místo ideologie zeleného náboženství Green dealu jsou jimi mír, svoboda a bezpečí! K tomu nám dopomůže jedině široká národní fronta.

Mezi dalšími řečníky byl i další záchranář Václav Fišer (KSČM), který vystoupil ke zdravotnictví. Např. osvětlil přítomným, co všechno pojem zdraví v mezinárodní legislativě zahrnuje. 

FOTO - Václav ŽALUD

 

Fotogalerie

Autor: 
(vž)