Výbor národní kultury v Brně je aktivní

25. 2. 2023

Svoji činnost za uplynulý rok 2022 zhodnotila výroční schůze brněnské pobočky Výboru národní kultury.

Předsedkyně Marie Veselá ve zprávě o činnosti ocenila trvalou součinnost  spolku s Levicovým klubem žen Dobromysl v Brně, Seniory města Brna a s dalšími vlasteneckými organizacemi. Spřažené úsilí přináší ve výsledku synergetický efekt. Také v odběru starších čísel čtvrtletníku VNK Lípa.

Pořad "Brněnští básníci Jan Skácel a Oldřich Mikulášek" se poutal ke stému výročí Skácelova narození. Vytvořila jej Alena Stříbrná s ukázkami recitace veršů básnířky Marie Veselé.  Zajímavé bylo též vystupování umělecké skupiny Česká duše pod názvem "Bolest a láska sestry mé" o životě spisovatelky Boženy Němcové. Pásmo řídila jeho autorka Marie Neudorflová.

V dubnu a květnu se členové a příznivcí VNK zapojili do vzpomínkových akcí k osvobození Brna 26. dubna 1945 Sovětskou armádou od nejen německých fašistů a nacistů. Na Den vítězství 9. května pokládali květiny k památníkům osvoboditelů i našich padlých hrdinů na Čestném pohřebišti Ústředního hřbitova v Brně, u Památníku vítězství na Moravském náměstí a k pomníku s bustou maršála Malinovského. Zapojili se též do slavnostního setkání občanů ke Svátku práce na 1. máje.

S dalšími vlasteneckými organizacemi se členové a příznivci brněnského spolku VNK se zúčastnili setkání levicových českých a slovenských patriotů na moravsko-slovenském pomezí, tentokrát v Dubňanech na Hodonínsku. Zájezd do Dubňan vypravili ve spolupráci s LKŽ Dobromysl. 

Osmadvacátého října vzpomínali založení Československé republiky. Kytice květů položili k sochám prezidenta osvoboditele - T. G. Masaryka a prezidenta budovatele - Eduarda Beneše.

Na podzim společně zavítali do Mahenova památníku v Brně, kde si prohlédli s odborným výkladem expozice a  kde se uskutečnilo i autorské čtení poesie Marie Veselé s autogramiádou a s hudebním doprovodem Jiřího a Marie Vrbových. Sedmnáctého listopadu pozvali členy, příznivce a vůbec veřejnost na pietní setkání do dvora studentských Kounicových kolejí. Tam němečtí fašisté a nacisté v době Protektorátu Čechy a Morava zastřelili nebo oběsili na popravišti skoro půldruhého tisíce českých vlastenců a další tisíce jich odeslali k likvidaci do koncentračních táborů. 

Po dvouleté covidové přestávce loňský rok uzavřeli spolu se Seniory města Brna oblíbeným Vánočním koncertem. Uváděla ho Jarmila Krátká a účinkovali v něm hosté a studenti konzervatoře. 

Letos se činnost VNK v Brně odvíjí dle jeho finančních možností, např. v pořádání vlastivědných vycházek a výletů. Chystají se k návštěvě a prohlídce památkové vily Siassni (po rodině textilních velkoprůmyslníků), kde v době socializmu nocovala v tzv. Vládní vile řada prezidentů a politiků, např. Fidel Castro. Domlouvají si vycházku s odborným výkladem po památných vilách na Žlutém kopci. Do plánu nabídl pobočce svoji přednášku jeden z největších moravských odborníků na šlechtické restituce ve spojení s hitlerovským nacismem Jiří Jaroš-Nickelli. K tomu má desítky fotodokumentů na panelové výstavě. Rovněž i historickou fotovýstavu k památníku osob, nespolehlivých k Velkoněmecké říši a Protektorátu, v internačním táboře ve Svatobořicích na Hodonínsku chtěl Jaroš věnovat tomuto památníku. Lidovecké vedení ve Svatobořicích o fotovýstavu nemělo zájem, proto je tato dokumentace v Brně.

Letos 4. prosince vzpomene Výbor národní kultury v Praze s přispěním brněnské organizace 30. výročí svého založení (1993). 

FOTO - Václav ŽALUD

Fotogalerie

Autor: 
(vž)