Výdejna zahájila činnost

8. 2. 2023

Městský výbor KSČM v Brně se rozhodl aktivně pomáhat lidem v nouzi a navázal spolupráci se spolkem Akátky z.s., který se dlouhodobě zabývá pomocí lidem v nouzi. Převážně v oblasti zabydlování a potravinové pomoci.

Dne 1. 12. 2022 byla podepsána smlouva o spolupráci za účelem pomoci lidem v tíživých životních situacích. MěV nabídl spolku zdarma prostory v budově městského výboru, kde jsme společně zřídili výdejnu ošacení a potravin, podílíme se na distribuci potravin a ošacení a na jejich výdeji osobám v nouzi. Teď společně pracujeme na projektu zabydlování v prostorách městského výboru a do konce roku plánujeme vytvořit podmínky k zajištění ubytovacích prostor pro 6 osob (dvou lůžkové pokoje) a 1 bytovou jednotku pro invalidní důchodce a seniory z azylového domu, kteří nejsou schopni hradit komerční bydlení.

Za krátkou dobu spolupráce se podařilo společně vydat 1400 kg potravin a 300 kg ošacení 65 odběratelům. Naším hlavním cílem je pomáhat lidem v nouzi hned teď, protože tu pomoc opravdu potřebují.

328855692_5932524536805533_8517903302828621730_n.jpg

Autor: 
MěV KSČM Brno