1. máj v Brně: KSČM nebude hrát vedlejší roli v boji za práva občanů

2. 5. 2019

BRNO - Poprvé v prosluněném parku domovního vnitrobloku ulic Zahradnická, Poříčí a Křídlovická se konala letos oslava Svátku práce v Brně. Nikoliv na tradičním stanovišti na Moravském náměstí, kde bylo komunistům doporučeno 1. máj nekonat. To proto, že tam měla být už v plném proudu rekonstrukce. Avšak kvůli vyšetřování korupce na radnici Brno-střed jsou pozastaveny všechny investiční akce, prověřují se a "přesoutěžují," aby byla zaručena jejich transparentnost. Uvidíme, jak ti, kteří se v minulém volebním období oháněli průhledností veškerého svého počínání a vyhráli volby (ANO a její koaliční partneři), jsou ve skutečnosti "čistí a transparentní!"

Předseda brněnské městské organizace komunistů Martin Říha vyzval stovky nasouchajících prvomájového shromáždění, aby debatovali s kandidáty KSČM pro příští volby jak řešit v Brně kolabující dopravu, měnící se klima na sucho, korupční skandály ve městě i kauzu české části Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix Brno. Po vládě ANO 2011 a jejich koaličních partnerů zůstalo ve městě mnoho kostlivců ve skříni. "Věříme, že ve vyúčtování těchto průšvihů bude platit přísloví padni komu padni! Je jasné, že se to minulým vládcům na radnici nepovedlo," uvedl Říha a pokračoval: "Na druhou stranu jsme rádi, že současná radniční koalice částečně realizuje náš volební program KSČM."

Podtrhl, že Brno nejvíce tíží příprava nového Územního plánu, bez něhož bude další rozvoj tohoto města v nejlepším případě chaotický. Komunisté, i když se tentokrát nedostali do městského zastupitelstva, jsou dobrá a pracovitá opozice. Upozorňují koalici na hyby a zastávají se přitom občanů. Říha připomenul, že tzv. pracující chudoba se šíří euroamerickou civilizací. O tom, že většinu dnešní mládeže čeká horší život, než jejich rodiče, se píše už i v americkém tisku. 
Zavzpomínal, že po osvobození většiny Československa Rudou armádou se naše společnost snažila skoncovat s nouzí a lidským ponížením. Každému garantovala, že bude mít práci a zarušenou odměnu a sociální jistoty od kolébky po své poslední dny. Komunisté byli v čele nevídaného průlomu lidskosti a pokroku. Zdarma zpřístupnili lidem lékařskou péči, všechny stupně vzdělávání a bydlení nevyjímaje. "Hlad po životní pohodě a jistotách znovu roste. Pravda o době, která tyto jistoty lidem uměla dát, je naše velká deviza. O to rohodně budeme čelit prolhanému "přepisování dějin a i dalšímu novému nebezpečí. Např. Národní a sociální fronta, tedy ultrapravice, svolala prvomájový večerní pochoový průvod ze Zelného trhu městem. Těmto snahám vyjádříme jasné NE a i letos vyjádřit protest. Nikdy jsme nebyli lhostejní k projevům nesnášenlivoti! Postavíme se sílícím projevům antikomunismu," vyslovil se předseda brněnské organizace KSČM Martin Říha.

Přítomné pozval na 8. května ve 12:00 opět na Moravské náměstí v Památníku vítězství se sochou Rudoarmějce. Bude tam pietní shromáždění k 74. výročí osvobození Československa Rudou armádou.

Předseda Jihomoravského KV KSČM Pavel Březa připomenul ve svém projevu historický okamžik, kdy přetekl kalich útisku a bezpráví a v americkém průmyslovém městě Chicagu se uskutečnila 1. května 1886 celodenní stávka asi 300 000 dělníků za prosazení důstojných pracovních podmínek. Způsob, jakým se tehdejší společnost s dělníky vypořádala, dal impuls k tomu, že od roku 1890 slavíme 1. máj jako Svátek práce. KSČM je strana, která podporuje dělníky a pracující vůbec. Pořádá setkání, kde musíme konstatovat, že boj na právo na práci a lidskou důstojnost nekončí!

Dále konstatoval, že postavení dělníka, pracujícího i řadového občana je stále konfrontováno s majetkovými i mocenskými zájmy finančně silných jednotlivců a zájmových skupin. Je zřejmé, že úsilí o zavedení sociálně spravedlivé společnosti dosud neskončilo. Svátek práce nic neztratil na svém významu a odkazu. V tom spočívá i trvalá úloha komunistické trany, která jedná v zájmu "lidí práce." "Je na nás, abychom přesvědčili nastupující generaci, že to, co nyní řešíme, bude sloužit především k její budoucnosti," konstatoval Březa.

Připojil, že komunisté nejspou spokojeni ani se stavem Evropské unie. V ní chějí pro levici daleko silnější hlas a vliv na chování EU tak, jak to vyjadřuje volební program KSČM. Odmítají ohrožovat postavení a bezpečnost ČR tím, že EU se bude zapojovat do celosvětových aktivit zejména USA, které rozvracejí stabilitu zemí ve světě.  Suverenitu postavení EU chtějí postavit na respektování suverenit ostatních států. Je to v zájmu práv a postavení ČR v EU.

Autor: 
(vž)

Fotogalerie