Blanenská koalice hodila obyvatele Lažánek přes palubu

11. 9. 2019

Na 5. zasedáníZastupitelstva města Blansko dne 10. 9. 2019 byl v programu zařazen bod Úhrada ztráty za provoz prodejny smíšeného zboží v Lažánkách. Obchod se smíšeným zbožím provozuje společnost COOP JEDNOTA. Lažánky jsou částí města Blanska, ve kterébydlívíce než 400 obyvatel. 

Dle informacíprezentovaných vedením města ve jmenovaném obchodě nakoupídenně 25 občanů. Mezi nejčastěji prodávanýsortiment patřípečivo a mléko, tedy základnípotraviny. Provoz obchodu je dle společnosti COOP JEDNOTA ztrátový. COOP JEDNOTA je ochotna obchod provozovat i nadále, pokud se město Blansko bude finančně spolupodílet na ročníztrátě zhruba ve výši 180 000 Kč. Koalice se rozhodla ignorovat potřeby zejména starších občanů a spolufinancováníztráty provozu obchodu se smíšeným zbožím shodila ze stolu. Neodpustím si připomenout, že město Blansko pracuje se zhruba půl miliardovým rozpočtem. Že by se v rozpočtu nenašlo 180 000 Kč? Každá taková městská část je svým způsobem jako vesnice. Má svoji restauraci, knihovnu, společenský sál, fotbalový oddíl či dobrovolný hasičský sbor a některé z nich si ještě ,,udržely“ svůj obchod se smíšeným zbožím. Všechna tato místa mají i určitý společenský charakter, lidé se tam potkávají, mluví spolu, drží při sobě. Pokud připustíme, aby něco z výše jmenovaných míst zmizelo ohrožujeme pospolitost a fungování dané městské části.

Návrh usnesení, který předneslo vedení města zněl, že zastupitelstvo neschvaluje financování ztráty při provozování obchodu se smíšeným zbožím v místní části Lažánky. Opozice (ANO 2011, KSČM i PIRÁTI) se proti tomuto návrhu usnesení jednotně semkla a nepodpořila ho. Koalice jistá si svoji většinou její návrh usnesení těsně protlačila. Ponechala tak obchod se smíšeným zbožím v Lažánkách svému osudu a dala od něj ruce pryč. Teď už je to jen na provozovateli COOP JEDNOTA. Kde si budou zejména starší lidé nakupovat základní potraviny koalici zřejmě nezajímá. Jistě nabízí se argument, že si lidé zajedou do jednoho z blanenských supermarketů. Věkem ale dochází síly a ne každý má svoje auto. A je rozdíl, jestli nakupuji v obchodě, který je od domova vzdálený pár metrů nebo několik kilometrů.

Všechno se nemusí točit jen kolem peněz. V naší společnosti zkrátka nastávají situace, kdy je zapotřebí pro zachování komfortu obyvatel neměřit vše jen podle peněz.

Apeluji na vedení města, aby provedlo veškeré kroky, které by prodejnu se smíšeným zbožím v blanenské městské části Lažánky zachovaly.

Autor: 
Bc. Emil Pernica, zastupitel města Blansko za KSČM a předseda OV KSČM