Blanenští komunisté vysílají do voleb 2017 mladého lídra

24. 1. 2017

Blanenští komunisté na své konferenci dne 22. 1. 2017 zvolili jako svého okresního lídra,  který je povede v letošních volbách do Poslanecké sněmovny, 27letého zastupitele města Blansko a předsedu Okresního výboru KSČM Emila Pernicu. Na post lídra okresu neměl protikandidáta.

Emil Pernica prohlásil, že si je vědom zodpovědnosti, kterou na sebe bere. ,,Scházíme se 3 měsíce po krajských volbách, ve kterých jsme neuspěli. Musíme najít prostředky k oslovení široké veřejnosti, zmobilizovat členskou i sympatizantskou základnu. Musíme lidi přesvědčit, že chceme řešit jejich problémy a zlepšit kvalitu jejich života. Musíme prosazovat zvýšení minimální mzdy, zavést progresivní zdanění fyzických i právnických osob. Musíme zastavit vyvádění zisků do zahraničí. A především musíme zcela odstranit tzv. příjmovou chudobu a podporovat prorodinnou politiku. Volební kampaň musí odpovídat trendům 21. století.“ Dodal Emil Pernica.

Delegáti konference na kandidátku zařadili také blanenskou zastupitelku Natálii Novotnou, Radka Boháčka ze Křtin, letovickou zastupitelku Jaroslavu Konůpkovou a dlouholetou členku adamovského zastupitelstva Márii Koudelovou.

Dále zaznělo, že se stále úspěšně daří organizovat každoroční akce, jako je ples OV KSČM, oslavy MDŽ, oslavy 1. máje na několika místech okresu, či pietní akty po celém okresu Blansko k příležitosti osvobození Československa Rudou armádou v rámci krajské akce Zastavení jara. Dále se blanenští komunisté v hojném počtu zúčastnili akce setkání na moravsko – slovenském pomezí v Dubňanech. Jako velmi užitečná se potvrzuje spolupráce s levicovým klubem žen. Členky tohoto klubu organizačně pomáhají na všech akcích pořádaných KSČM a jsou také stabilními voličkami KSČM. Daří se také pokračovat ve vydávání vnitrostranického zpravodaje pod názvem Občasník OV KSČM Blansko.

Konference také potvrdila stávající složení okresního výboru vč. svého předsedy Emila Pernici.