Číňané připravují stavbu lázeňského rezortu SPA Pasohlávky

18. 6. 2020

Aktuální stav příprav projektu lázeňského rezortu SPA Pasohlávky představil členům vedení Jihomoravského kraje a předsedům politických klubů jeho samosprávy Xie Ju, generální ředitel společnosti RiseSun. Čínský investor už vybral architektonický návrh, první fáze výstavby v terénu by měla začít na konci příštího roku. Na ni naváží další dvě etapy a realizace celého projektu by měla být dokončena nejpozději do roku 2026. Dílo má podporu jihomoravských komunistů i ostatních politických klubů krajské samosprávy.

Společnost RiseSun odkoupila pozemky u Pasohlávek vloni v lednu za 380 milionů korun. Podle smlouvy musí firma dodržet územní plán i studii a dále má za povinnost splnit časový harmonogram – územní rozhodnutí předložit do tří let, do pěti stavební povolení a do sedmi kolaudační rozhodnutí. 

„Kvůli pandemii COVID-19 jsem nemohl odcestovat domů, ale o to více pracujeme na projektu. Jižní Morava mi přirostla k srdci a stala se mým druhým domovem. Momentálně máme kladně vyřízené posouzení vlivu na životní prostředí EIA a v běhu je územní rozhodnutí. Vliv koronaviru na samotnou realizaci projektu jsme zatím nijak výrazně nezaznamenali. Snažíme se, aby většina dodavatelů byla z tohoto regionu, a tím by ani v budoucnu nemělo nastat žádné výrazné zdržení,“ sdělil Xie Ju.

„Pozemky pro výstavbu komplexu jsou krásné místo se strategickou polohou v rámci našeho regionu. Jsem rád, že se daří investorovi plnit nastavený harmonogram a že nás také pravidelně o průběhu prací na projektu informuje. Je to společnost, která ve světě zrealizovala desítky dobře fungujících projektů a díky tomu může i jižní Morava získat na popularitě, řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.
Vedle tohoto lázeňského rezortu má vyrůst léčebný rehabilitační ústav. Sloužit bude k péči o pacienty především po operaci dlouhých kostí, na které má minerální voda vysoce blahodárné účinky. Tento projekt bude plně pod taktovkou společnosti Thermal Pasohlávky, kterou vlastní kraj a obec Pasohlávky. „Co se týká výstavby Odborného léčebného ústavu – Sanatoria Pálava, jeho výstavba je stále jednou z priorit Jihomoravského kraje. Jde o léčebně rehabilitační péči, která kraji jednoznačně chybí. Nicméně koronavirová krize, jejímž výsledkem je kromě jiného propad v rozpočtu kraje, zapříčinila to, že nemůžeme potvrdit plné financování projektu. Přesto Thermal Pasohlávky dále na projektu pracuje, aktuálně s cílem dokončit dokumentaci pro stavební povolení a získat stavební povolení. Mezitím bude po krajských volbách a nové zastupitelstvo tak bude mít možnost o projektu rozhodnout s čistou hlavou a také v návaznosti na aktuální finanční možnosti kraje. Současně budeme zkoušet hledat další možné zdroje financování z jednotlivých ministerstev nebo dotačních zdrojů. Až teprve pokud by se nepodařilo najít financování, bude variantou i možnost prodeje celé projektu případnému soukromému investorovi,“ doplnil hejtman na závěr.

Zatímco lázeňský léčebný resort s termální vodou  pro léčení hlavně pohybového aparátu (klouby a dlouhé kosti) komerčních pacientů zejména z jihu Moravy, severu Dolních Rakous a západního Slovenska, naopak samostný doléčovací pavilon Jihomoravského kraje v sousedství čínských lázní bude napojen na české zdravotní pojišťovny a bude pečovat o pacienty po těžkých operacích.

(vž)

pasohlavky-vize_budoucich_lazni_pod_pavlovskymi_vrchyjpg.jpg