Čínský investor koupil pozemky na stavbu termálních lázní

23. 1. 2019

BRNO - Podpisem smlouvy o nákupu pozemků na břehu Novomlýnských nádrží pod Pálavou stvrdil čínský investor závazek postavit do sedmi let u Pasohlávek nové termální lázně. Pozemky k tomu koupil od Jihomoravského kraje a obce Pasohlávky. Za uržené peníze hodlá jihomoravský region postavit v areálu těchto lázní svůj lázeňský doléčovací ústav. 

Za přítomnosti velvyslance Čínské lidové republiky Zhang Jianmina a jihomoravského hejtmana Bohumila Šimka byla v úterý depsána smlouva o prodeji pozemků a.s. Thermal Pasohlávky. Smlouvu, která za 379,422 milionu korun (bez DPH) realizuje prodej pozemků určených k výstavbě lázeňského resortu v lokalitě Pasohlávky na Břeclavsku, svými podpisy stvrdili zástupce společnosti RiseSun Healthcare & Tourism CZ  Xu Jie a za společnost Thermal Pasohlávky předseda představenstva Martin Itterheim a člen představenstva Jiří Oliva

„Půl roku jsme pracovali na přípravě podmínek prodeje pozemků tak, aby respektovaly požadavky jak Obce Pasohlávky, tak Jihomoravského kraje. V rámci nabídkového řízení pak společnost RiseSun Healthcare & Tourism CZ jako jediná tyto poměrně tvrdé podmínky splnila,“ uvedl po podpisu smlouvy Itterheim. 

„Jsme velice rádi, že po téměř třech letech příprav se nám podařilo dokončit veškeré úkony k nákupu pozemků a zahájení realizace projektu. Čeká nás náročný úkol – získat stavební povolení, doladit detaily a zahájit stavbu lázní. Věřím, že se během několika let dočkají naši příznivci a navštíví lázně v Pasohlávkách,“ konstatoval představitel kupující společnosti RiseSun Healthcare & Tourism CZ Xu Jie. 

 „Podpisu kupní smlouvy předcházely veřejné nabídkové řízení, schválení prodeje pozemků i kupní smlouvy zastupitelstvy obou akcionářů, následně i dozorčí radou a valnou hromadou Thermalu Pasohlávky. Současně jsme museli požádat o souhlas s prodejem i ROP Jihovýchod. Nyní se posouváme o další krok blíže směrem k samotné realizaci lázeňského resortu. A pro kraj je důležitá také skutečnost, že tímto prodejem dáváme šanci dalšímu projektu, a to výstavbě Odborného léčebného ústavu v této lokalitě. Ten by měl sloužit k pooperační péči o pacienty nemocnic v Jihomoravském kraji,“ konstatoval hejtman Bohumil Šimek

Záměr prodeje uvedených pozemků navázal na jednání akcionářů společnosti a na zpracování projektového záměru na výstavbu lázeňského resortu Pasohlávky a dalších strategických dokumentů, na kterých společnost v posledních měsících intenzivně pracovala. Obě zastupitelstva a stejně tak valná hromada společnosti i dozorčí rada odsouhlasily právě variantu přímého prodeje souboru pozemků investorovi a upřednostnily tak tuto variantu před dříve plánovaným založením společného podniku se strategickým partnerem

Před úterním podpisem musela také společnost RiseSun Healthcare & Tourism CZ složit bankovní záruku ve výši 100 milionů Kč a kupní cenu v plné výši na jistotní účet. Posledním krokem bude zřízení věcných břemen k sítím a komunikacím. Thermal Pasohlávky i nadále zůstane vlastníkem všech sítí i páteřní komunikace vybudované v minulých letech. 

Předseda klubu zastupitelů Jihomoravského kraje za KSČM Stanislav Navrkal tuto skutečnost komentoval slovy: "Přivítali jsme krok k realizaci tohoto turisticko-léčebného projektu. Od asi r. 2007 podporujeme ve svých volebních programech myšlenku stavby tohoto lázeňského resortu. Vítáme tuto aktivitu nejen ve prospěch lidského zdraví, ale i jako přínos nových pracovních míst do této lokality jižní Moravy, která je velmi potřebuje. Nové lázně mají vytvořit asi 650 nových pracovních příležitostí. Podporujeme též vybudování nového odborného léčebního ústavu v hodnotě stovek milionů korun v areálu těchto lázní. Sloužit má k pooperační péči o pacienty z nemocnic Jihomoravského kraje. Přejeme si, aby investor, který splnil všechny přísné podmínky  pro svoje aktivity v této jihomoravské oblasti, když složil bankovní záruku 100 milionů Kč, a před podpisem této smlouvy převedl kupní cenu pozemků v plné výši na jistotní účet prodávající společnosti, uskutečníl svoje dílo co nejdříve. 

Společně budou užívat společnosti Thermal Pasohlávky a čínské RiseSun na pozemcích lázní  inženýrské sítě, komunikace, čistírnu odpadních vod, dodávky pitné i léčebné vody. Čínská investice se odhaduje přibližně na dvě miliardy korun. Do budoucna odkládaná investice se ale obvykle prodražuje" vysvětlil předseda komunistického klubu jihomoravských zastupitelů Navrkal.
 

Fotogalerie

Autor: 
(vž)