Člověk člověku člověkem

20. 9. 2016

Péče o seniory a ty, kterým osud do života „nadělil“ hendikep, jsou nedílnou součástí programu KSČM na další volební období 2016 – 2020. Společnost předchozím generacím vděčí za mnohé, nyní by se proto měla zasadit o to, aby tito lidé důstojně a spokojeně trávili svůj podzim života. KSČM prosazuje výstavbu nových domovů pro seniory a rozšíření kapacit těch stávajících a stálé zkvalitňování jejich služeb. Vnímáme také náročnost péče o seniory i hendikepované, a proto má u KSČM zelenou také podpora a rozvoj terénních pracovníků, kteří pomáhají seniorům, postiženým i jejich rodinným příslušníkům zvládat nelehký úkol starat se o člověka. Sociální služby musí být nejen kvalitní, ale zejména dostupné pro všechny – nikoli jen pro ty, kteří mají naditou peněženku. V člověku musí být viděn člověk a ne nástroj výdělku. Podporu KSČM má a bude mít také sociální podnikání a takové aktivity, které pomohou zapojit do společnosti prostřednictvím práce hendikepované, neboť i oni si zaslouží žít plnohodnotný život. Velmi důležitou je v případě životní nouze informovanost o možnostech řešení její situace. KSČM je proto, aby byl vytvořen jednoduchý leták a webová stránka, které by napomohly se lidem v tíživých životních situacích rychle a snadno zorientovat.

Bc. Filip Zachariaš, kandidát KSČM do Zastupitelstva Jihomoravského kraje