CO VY NA TO?

18. 9. 2016

V poslední době si čím dál více uvědomuji, jak důležité je umět si  v dnešní době vyhledat informace, vše podrobovat vnitřní kritice a ze získaných informací dospět k vlastnímu názoru. Pamatuji, jak mě v dětství při učení maminka „pérovala“, když jsem nemohla na něco přijít a chtěla od ní okamžitě správnou odpověď. Můj hysterický výstup nepomohl a ona dál trvala na tom, že nejenže máme dobře vybavenou domácí knihovnu, mám i permanentku do veřejné knihovny, ale navíc mě obratem přihlásila do kroužku pro malé knihovníky, ať se rychle zorientuji. To  abych nemohla říct, že mi vůbec nepomůže.  Dnes jí za toto "utrpení" děkuji.

Bohužel dneska lidé tak nějak rezignují na dění u nás i ve světě. Ke štěstí nám mnohdy stačí přečíst si Blesk nebo jiný bulvár, možná zhlédnout ještě zprávy v TV, pak zhodnotit, že persóny typu Babiš nám dávají práci, a tak přece tak špatní nebudou, co by s námi taky bylo, kdyby naráz svůj kapitál převedli do zahraničí... Ztrácíme téměř úplně zájem o to, snažit se politiku státu ovlivnit, propadáme letargii a říkáme si, že bez nás to taky půjde - vždyť to stejně stojí za nic. Nejvíce tento fenomén vidím u mladé a střední generace, kde čím dál více převažuje individualismus nad kolektivismem a dělat něco pro společnost či větší celek již není v kurzu (jak se dnes někdy taky říká "cool").

Skutečně se nám žije tak dobře? Vážíme si dostatečně toho, co nám zanechaly předchozí generace? Uvědomujeme si oběti, dřinu a úsilí, které museli naši předkové vynaložit, aby obstáli jako národ, na který jsme svého času mohli být i hrdí? Zatímco dnes se mnohdy klaníme před „zlatým teletem“ a takzvanými světovými velmocemi... Nevyhovuje tento stav právě kapitalistické mašinérii, vládnoucí elitě a různým novým populistickým stranám a uskupením, které se na této vlně frustrace a protestních hlasů voličů dostanou legitimně do vyšší politiky, a to třeba jen díky jednomu tématu bez jakýchkoli dalších politických cílů a řešení?  Je v zájmu našich občanů, aby dění v ČR ovlivňovaly různé politické rychlokvašky, kterým jde přinejmenším jen o rychlý kariérní růst a na řádném chodu země jim zase až tak nesejde? Není lepší podpořit stranu, která má reálný sociální program a jež dlouhodobě a kontinuálně pracuje na jeho prosazování?

Pokud je Vaše odpověď na poslední otázku ANO, přijďte 7. - 8. října k volbám do Krajského zastupitelstva Jihomoravského kraje a podpořte svoji volbou KSČM - VOLTE 37!

Dagmar ŠVENDOVÁ, BA, LL.M., kandidátka KSČM
pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Autor: 
Dagmar ŠVENDOVÁ