Delegace KSČM ve Vídni byla úspěšná

12. 9. 2017

První zářijový víkend patřil v Prateru ve Vídni již tradičně levicovému festivalu Volksstimmefest, který pořádají rakouští komunisté. Od soboty 2. září do neděle 3. září tak měli účastníci možnost seznámit se nejen s činností a programy levicových politických stran, hnutí a dalších uskupení, neformálně diskutovat, ochutnat mezinárodní kuchyni zastoupených států, ale i zazpívat si revoluční písně nebo se naučit nějaký ten národní tanec.

svendova-viden2.jpg

Festival, který je nazván podle levicového tisku Volksstimme (Hlas lidu), představil opět desítky levicových stran, hnutí a organizací z nejrůznějších koutů světa - Kuby, Brazílie, Iránu a dalších zemí. Mezinárodní delegace zde nabízely informační materiály, reklamní předměty, sbíraly podpisy na podporu různých petic, debatovaly na různá témata současnosti, ať už to byl mír ve světě, boj za sociální spravedlnost nebo třeba vysoké náklady na bydlení.

Česká levice se neztratila

Českou levici na festivalu zastupovaly hned dvě politické delegace. Delegaci KSČM tvořili převážně členové komisí mládeže z Jihočeského a Ústeckého kraje spolu s delegáty Jihomoravského kraje, ale i členové Klubu prvního máje. Své delegáty už tradičně na festival vyslala i Strana demokratického socialismu. Česká levice se zde tedy ani náhodou neztratila. Nejen díky početnému obsazení, použití reklamních plachet a insignií KSČM, ale i kvůli sjednocenému odění delegátů, kteří v červených mikinách s třešničkou byli k nepřehlédnutí. Rozhodující bylo celkové odhodlání delegátů (mezi nimi bylo i několik kandidátů pro podzimní volby do PS PČR) KSČM kvalitně reprezentovat.

 

svendova-viden.jpg

Dětský koutek, o který byl velký zájem.

To dokázali nejen aktivním zapojením se do diskuse s návštěvníky stánku, pro něž bylo připraveno několik stranických i regionálních informačních materiálů, drobných reklamních předmětů a tak podobně, ale hlavně aktivním zapojením delegátů do jednotlivých debat organizovaných v rámci takzvané evropské vesničky, tedy stanoviště sdružujícího politické strany hlásící se k Evropské levici.

Schůzka kvůli spolupráci

Festival Volkstimmefest není totiž jen skvělou kulturní událostí, ale slouží jako výborná platforma k diskusím na zajímavá témata, k předání zkušeností z různých zemí (a to nejen Evropy) a k navázání kontaktů s ostatními organizacemi, které by v budoucnu mohly vyústit i v zajímavou spolupráci.

V rámci soboty proběhla první neformální schůzka mladých zástupců levice z Komunistické strany Rakouska, Munkáspárt 2006 z Maďarska spolu s KSČM a Stranou demokratického socialismu. Jednalo se o pokus vytvořit podmínky k tomu, aby se v rámci tohoto festivalu přítomní zástupci levicové mládeže seznámili, vyměnili si informace o sobě, o organizační struktuře svých organizací, náplni, způsobu práce atp. a o snahu vytvořit zde základ pro případnou budoucí spolupráci zúčastněných stran.

Následovalo setkání Meziregionálního fóra Evropské levice, kde zástupci levice z Maďarska, Rakouska, České republiky a Německa měli možnost diskutovat o strategiích, volebních programech, úskalích, výzvách a výhledech v nadcházejících volbách v Rakousku, Německu a České republice. Diskutovalo se i o současné politické situaci v Maďarsku a o jejich volebním právu.

V neděli ráno se někteří delegáti zapojili do diskuse k chystané Evropské občanské iniciativě o minimálním nepodmíněném příjmu a do debaty o dani z finančních transakcí. Proběhla i další ad hoc jednání podle zájmů delegátů s delegáty z jiných zemí.

Spokojenost v dětském koutku

Jakousi třešničkou na dortu, kterou česká delegace přispěla k zatraktivnění »evropské vesničky«, byl již druhým rokem pořádaný »dětský koutek« zabezpečený materiálně a personálně jihočeskou a jihomoravskou delegací KSČM. Odměnou nám byla návštěvnost kolem sta dětí a jejich spokojený úsměv.

Přestože i letos své návštěvníky i prezentující se politické strany, uskupení, neziskové organizace a hnutí vystavil festival větru - dešti (zvláště v neděli), návštěvnost byla opět vysoká, přišlo více než deset tisíc lidí všech věkových i sociálních skupin, a festival se skutečně vydařil. Znovu se potvrdilo, že přes antikomunistické snahy je možné veřejně se hlásit k levicovým myšlenkám a tyto představit široké veřejnosti prostřednictvím akce se skutečně pestrým programem, přitažlivým pro všechny věkové skupiny. Nezbývá než popřát organizátorům festivalu a levici v Rakousku mnoho podobných úspěšných akcí a hlavně dobrých volebních výsledků v nadcházejících volbách!

 

Autor: 
Dagmar ŠVENDOVÁ, Martin RATAJ, kandidáti KSČM Jihomoravského a Jihočeského kraje do PS PČR
Zdroj: 
Haló Noviny, FOTO - Marian LICHTENBERG