Emil Pernica: Blanenská koalice by měla více naslouchat občanům

13. 3. 2019

V úterý 12. 3. 2019 se konalo 3. zasedání Zastupitelstva města Blansko. Jedním z bodů programu bylo projednání návrhů na Cenu města Blansko.

Vládnoucí blanenská koalice navrhla ocenit dlouholetého galeristy, knihovníka a znalce blanenské historie pana Pavla Svobodu a úspěšného projektanta vodních elektráren pana Ing. Antonína Petlacha. Nad těmito jmény panovala jasná shoda v rámci celého zastupitelstva. Všichni se vyjádřili, že výše jmenovaní si ocenění plně zaslouží.

Podivně se ale koalice zachovala k návrhům, které vzešly z řad veřejnosti. Z té totiž vzešlo hned 6 zajímavých jmen, jako např. manželé Jančiarovi, kteří od roku 2013 pořádají masovou charitativní akci, díky které se splnily sny cca. 4 desítkám hendikepovaným dětem. Dále veřejnost navrhla pana Vyláška, který již mnoho let zpracovává prvotní písemné zmínky několika částí města Blansko a vytváří kroniky těchto míst. Dalším jeho úspěchem je film natočený o části města Těchov. Dokumentuje také činnost několika oddílů sboru dobrovolných hasičů. Další navrženou osobností byla např. úspěšná ředitelka soukromé základní umělecké školy, která vychovala na stovky dětí a mladých lidí několika generací mj. také pomocí několika folklorních souborů. Úspěchy těchto souborů byly jak na celostátní, tak i na evropské scéně. V neposlední řadě veřejnost navrhla pana Kniese in memoriam za přínos v oblasti sportu. Byl hráčem a později funkcionářem AFK Blansko, později Spartaku Metra Blansko. Dále byl také trenérem i rozhodčím. To je jen neúplný výčet nominovaných adeptů.

Všichni výše jmenovaní jsou v Blansku váženými osobnostmi a ve svých oborech jsou uznávanými kapacitami. Udělení Ceny města Blansko by jistě tyto pracovité lidi potěšilo a dalo by jim novou energii pro jejich práci. Pro samotné město Blansko je to velká škoda, že současná koalice názory a návrhy občanů ignoruje. Před komunálním volbami se všechny kandidující strany oháněly zájmem o občana. Po volbách, koaliční strany na občany, ale rychle zapomněly.

 

Autor: 
Bc. Emil Pernica, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM