Emil Pernica: Blíží se krajské a senátní volby

24. 4. 2020

Přes všechny strasti, které dnes prožíváme nelze zapomenout na blížící se volební podzim letošního roku. Lidé si velmi dobře uvědomují, že kraj je jedna z institucí, která je pro ně důležitá a může jim pomoci v jejich denních starostech. Při krajských volbách a konec konců i těch senátních si lidé vidí tak říkajíc více do talíře.

Kandidují známé osobnosti, o kterých mají ve většině případů dobré informace a vědí, jak se po celou dobu chovají a zda skutečně ve prospěch občanů pracují. Myslím, že ani v letošních volbách tomu nebude jinak. KSČM připravila kvalitní volební program, který je vytvořen na základě konzultací potřeb se širokou veřejností. Každý z občanů si tak může najít v našem programu to, co ho bezprostředně osloví.

Česká republika potřebuje soustavně budovat svoji soběstačnost v odvětvích potravinářského průmyslu, v rostlinné a živočišné výrobě, v telekomunikačních systémech a technologiích a beze sporu i v oblasti která se týká vody a jejího vlastnictví tzn. vrátit vodu do rukou obcí, měst a státu. Budeme se také zasazovat o zvýšení potravinové soběstačnosti, která přispěje k tomu, abychom na pultech obchodů nenacházeli potraviny drahé jako dnes. Je třeba zasadit se o to, aby pracující občané České republiky měli adekvátní mzdu za odvedenou práci.

Jedním z důležitých bodů je i zastavení vyvádění dividend do zahraničí. Trváme na důrazném omezení a zastavení výdajů na vojenské mise vyjma misí podporovaných OSN a misí humanitárních. Naší republice by rozhodně prospělo nastolení bankovní a digitální daně, což povede k narovnání podmínek v českém daňovém prostředí.

To jsou jen namátkou některé body z našeho programu, který dlouhodobě prosazujeme a budeme prosazovat i nadále. Tolerance současné vlády nám rozšířila prostor k pomoci občanům v různých oblastech života. A tak návrhy, které jsme předložili a důrazně prosazovali vláda koncepčně zařadila na své jednání, podpořila a parlament následně schválil. Je to jednoznačný úspěch, kterého jsme touto formou docílili.

Věřme tedy, že i nadále budeme navrhovat taková opatření, která pomohou zlepšit náš život.

 

Autor: 
Bc. Emil Pernica, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM Blansko