Emil Pernica: Časy se mění

8. 2. 2018

Při setkání s občany, se na mě obrací lidé s problémy, někdy očekávanými a někdy i zcela nepochopitelnými. Život je k těm, kteří po celý čas poctivě pracovali tvrdý a nespravedlivý. Problémy jsou takové, jež nelze řešit hned, ale jen za pomoci delšího času a nastavení pravidel tak, aby náš život byl důstojný a nemuseli jsme se bát budoucnosti. Uzákonění povinné předškolní docházky pro děti od 5 let způsobuje rodičům znační problémy. Školky často mají nedostatečnou kapacitu a jsou příliš vzdáleny od místa bydliště a je tedy problém děti do školky dopravit a následně vyzvednout. Práce přibyla i starostům, kteří mají na naplnění této povinnosti dohlížet. Jakoby jiné práce neměli dost. Senioři si stěžují na nedostatek léků, které dostanou předepsány i na vysoké doplatky. Někteří řeší tento problém neuvěřitelným způsobem. Léky pro člověka nahrazují léky pro zvířata. Lékaři před tímto důrazně varují. V dnešní moderní době si lidé najdou na internetu prapodivné rady, jak tyto zvířecí preparáty dávkovat člověku. Lékaři často slyší, že tyto léky jim pomohly odstranit potíže. Jaký je důvod? Lidé tiše konstatují, že důchody jsou tak nízké, léky drahé a v případě léků zvířecích uspoří. A to si přece rozhodně nikdo nepřejeme, abychom museli využívat takovýchto úsporných prostředků. Další co lidé využívají jsou konzervy pro zvířata. Lidé, kteří se podívají jen na obsah masa na etiketě konzervy si mohou způsobit různé střevní potíže. Běžné zvířecí léky a konzervy nejsou opravdu vhodné pro člověka. V poslední době se zhoršuje možnost dopravních spojení a jejich četnost, což je opět problém pro mnohé z nás. Je hezké zajistit si práci např. v krajském městě, když není možnost adekvátní dopravy. Ne každý má doma automobil a když si to řekneme otevřeně, ve vztahu k výši průměrných platů je cena za benzín či naftu v rodinném rozpočtu nezanedbatelnou položkou. Náš volební program deklaruje ve svých jednotlivých bodech vše čeho chceme ve prospěch společnosti dosáhnout. Blíží se komunální volby a především na menších obcích a městech se hromadí problémy, které je nutné bezodkladně řešit, jinak se totiž může přihodit, že velká města budou v počtu obyvatel narůstat a malé obce se vylidňovat.

Stěhování lidí do měst je celorepublikovým ale i celosvětovým problémem. Lidé na vesnicích postrádají výhody, které nabízí město. Ať už je to možnost kulturního a sportovního využití. V obcích chybí lékaři a také širší možnosti pracovních příležitostí. Děti mají daleko do školy a chybí možnost pravidelné a častější dopravy do větších center. Pokud chceme, aby naše obce nezanikly, je třeba tyto problémy začít urychleně odstraňovat. Vždyť život v obcích je i velmi dobrým počinem pro mladé rodiny, je zde rozhodně zdravější životní prostředí, než-li ve velkých aglomeracích a pokud mají lidé jen trochu zájem o pěstování zeleniny, drobného hospodářského zvířectva je rozhodně i levnější. Věřím, že se nám při komunálních volbách podaří v různých oblastech života na venkově lidem pomoci.

Autor: 
Bc. Emil Pernica, předseda OV KSČM Blansko